Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

TAKEDA I ALMEDALEN

Foto: Malin Ericsson/Region Gotland

Takeda har varit verksamma i Almedalen sedan 2007. Under denna tid har vi fokuserat på att skapa plattformar för diskussion och idéutbyten. Hundratals experter har delat med sig av sina åsikter till mer än tusen deltagare. Genom det här nyhetsrummet delar vi med oss av våra slutsatser och reflektioner från Almedalsveckan - inte bara för att dokumentera händelserna, utan också för att göra ett personligt åtagande för en uppföljning. Under de 51 veckorna mellan varje Almedalen-vecka fortsätter vi dialogen och bygger vidare på de idéer och intryck som delas vid dessa evenemang.

 

SÄLLSYNTA SJUKDOMAR

28 juni 2023

12:00-12:45CET

Dagens Medicins Vårdarena

Läkemedelskostnader för sällsynta sjukdomar – en samhällsinvestering?

Vad krävs för att Sverige ska bibehålla sin goda tradition av läkemedelsinnovation, goda hälsoutfall och en högpresterande sjukvård? Hur ser vi till att innovation når patienterna?

Mer information och anmälan hittar du här: https://almedalsveckan.info/program/67220

LÄS MER

 

 

 

 

ADHD

29 juni 2023

10:00-10:45CET

Dagens Medicins Vårdarena

Nationella riktlinjer för ADHD – vägen till jämlik vård?

Att leva med ADHD kan innebära stora konsekvenser både på ett personligt plan och för samhället.

Tillgång till vård varierar mycket mellan regioner, kön och åldrar. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för att stötta regionerna att möta vårdbehovet. Vad behöver regionerna för att riktlinjerna ska göra skillnad? Finns goda exempel i regionerna idag? Vem ska leda arbetet och hur ser vi till att de goda intentionerna omsätts i verkligheten.

Mer information och anmälan hittar du här:

https://almedalsveckan.info/program/67023TOPP

LÄS MER