Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Forskning och utveckling

Vårt globala team av forskare tillsammans med våra partners använder sig av spetsforskning för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, och därigenom skapa transformativa och livsförändrande behandlingar till patienter världen över.

Genom att fokusera våra FoU-insatser på fyra terapiområden i kombination med andra målinriktade investeringar är vårt mål att ligga i framkant när det gäller innovation för att lösa ouppfyllda medicinska behov. Detta sker både genom vår egen FoU och i samarbeten med partners inom branschen.

Vi har expertisen och resurserna att vara ett globalt ledande, värdebaserat, FoU-drivet biofarmaceutiskt företag med dynamiska och fokuserade FoU-insatser.

LÄS MER