Ιατρική για τον κόσμο

Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας

Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας από την χρήση κάποιου φαρμακευτικού προϊόντος της Takeda, ενημερώστε μας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: +30 210 6387 800

email: DSO-GR@takeda.com

Εργασία στην Takeda

Επισκεφθείτε το επίσημο portal www.takedajobs.com

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την εταιρεία Takeda Hellas

Τηλ.: +30 210 6387800   Email: gr.info@takeda.com