Omogući pristup Omogući pristup

Ukoliko želite prijaviti neželjenu reakciju na neki od naših proizvoda, kontaktirajte  osobu odgovornu za sigurnost lijekova:

T:    +387 (0)33 941 641

M:    +387 (0)62 994 269 (dostupan 24/7)
e-mail:   AE.BIH@takeda.com