Aktivera tillgänglighet Aktivera tillgänglighet

 

Vet du vad RWD eller IBD är? Eller vad en Public Policy Lead eller ett Center of Excellence Innovation gör? Det är det inte många som gör. Vi bad några av våra anställda att sätta samman en lista över de många ord och förkortningar vi använder dagligen. Att fler människor förstår vad som händer i vår bransch, gör att vi kan öka kunskapen och kännedomen om den komplexa, viktiga och spännande industri vi arbetar inom. Därför introducerar vi på Takeda Sverige en ny serie där vi kommer att lyfta roller, begrepp och förkortningar som spelar en stor roll för vår verksamhet och patienter världen över.


Idag handlar det om:

Takedaism

”Takedaismär namnet på Takedas företagsfilosofi. Den inkluderar integritet, rättvisa, ärlighet och uthållighet, och är djupt rotad i vårt sätt att arbeta. Lika viktigt är våra prioriteringar: att sätta patienten i centrum, upprätthålla vårt förtroende och värna vårt rykte och verksamhet. Vi använder Takedaism och våra prioriteringar för att fatta alla våra beslut, kvalitetssäkra vårt arbete och se till att vi alltid försöker göra det rätta utifrån våra värderingar.

Så vad innebär allt detta i praktiken?

”När jag började jobba på Takeda och hörde talas om Takedaism undrade jag först vad det var för begrepp som alla refererade till hela tiden.”, säger Louise Ludwigs, Head of Compliance på Takeda. ”Sen förstod jag att detta var en filosofi, som grundar sig i Takedas 240 år gamla japanska arv. För mig är Takedaism ett bevis på att våra värderingar inte går att rucka på. De är nedärvda historiskt inom organisationen och har verkligen hjälpt vårt företag att växa och utvecklas i 240 år. Och vårt mål är – genom att agera med integritet, rättvisa, ärlighet och uthållighet –  låta företaget fortsätta att göra det i ytterligare 240 år.”

Vill du lära dig mer om Takedaism? Besök då gärna vår globala hemsida.