Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Företagsfilosofi

Vårt uppdrag

Genom ledande medicinsk innovation strävar vi efter en bättre hälsa och en bättre framtid för människor världen över.

Vision 2025

Vi är med våra patienter oavsett var i världen de befinner sig. Vi får förtroende, från kunder och samhälle, genom Takeda-ism. Flexibilitet och innovation är avgörande och hjälper oss att bygga en kraftfull pipeline och leverera tillväxt, år efter år.

 

 

Strategisk plan

Vår strategiska plan har fyra pelare som beskriver stegen för att uppnå Vision 2025. Vi kommer att fokusera på värderingar, människor, forskning och utveckling samt affärsresultat, eftersom prioriteringarna kommer att leda oss mot Vision 2025. Vi måste följa upp prioriteringarna regelbundet för att säkerställa att vi är på rätt väg mot Vision 2025.

Vi sätter tydliga mål och planer för att tillgodose våra patienters behov, var de än är, och för att vinna samhällets och våra kunders förtroende.

Värderingar

Takeda-ism (integritet, rättvishet, ärlighet, uthållighet) och de fyra prioriteringarna (patient, tillit, rykte, affärsverksamhet) är djupt rotade i vårt sätt att arbeta och säkerställer kvalitet och att vi gör det rätta i alla lägen. 

Takeda har ett orubbligt engagemang för patienter och arbetar utifrån en patient- och kundcentrerad organisation. Våra lokala organisationer utvecklas för att kunna möta patienternas och kundernas behov på bästa möjliga sätt.

Våra medarbetare är hörnstenen i vår framgång. Vi skapar en inkluderande, säker och öppen arbetsmiljö som fokuserar på mångfald och samarbete, där medarbetarna kan bidra, prestera och växa som individer.

Takedas ledare tänker strategiskt, hittar innovativa sätt att tillmötesgå patienter, skapar tillit gentemot samhället, förstärker vårt goda rykte och får verksamheten att växa. De skapar en inspirerande miljö som ger människor möjlighet att samarbeta och får verksamheten att växa. De fokuserar på våra prioriterade områden och levererar resultat samt ökar organisationens kapacitet – hos oss nu, och i framtiden.

Forskning och utveckling

Takeda driver forskning och utveckling i världsklass, där vetenskap blir till livsförändrande mediciner som i allra högsta grad påverkar patienten.

Som innovationsdrivet företag fokuserar vi våra forskningsinsatser så att vi ligger i framkanten av nya innovationer. Våra forskningscentrum fokuserar på fyra kärnterapiområden inom onkologi, gastroenterologi (GI), specialläkemedel och neurovetenskap.

Vi genomför innovativ forskning både internt och externt för att kunna utveckla en hållbar pipeline samt har ambitionen att vara en av industrins bästa samarbetspartners.

Företags-
prestation

Takeda fokuserar på långsiktig, lönsam tillväxt genom sex affärsdrivande områden. Dessa inkluderar våra fyra kärnterapiområden inom onkologi, gastroenterologi (GI), särläkemedel och neurovetenskap, samt plasmahärledda behandlingar (PDT) och vacciner. Stark finansiell disciplin gör det möjligt att generera vinstdrivande tillväxt i kombination med att kunna tillhandahålla största möjliga tillgång till våra läkemedel.  Allt detta gör det möjligt för oss att bli ännu mer konkurrenskraftiga och kunna göra ännu mer för att tillgodose patienternas ouppfyllda medicinska behov.

Relaterat innehåll