Aktivera tillgänglighet Aktivera tillgänglighet

Takeda's CSR

Takeda strävar efter att skapa företagsvärde genom att utveckla framstående läkemedel och engagera sig i samhällsbefrämjande aktiviteter.

Förhållningssätt till mänskliga rättigheter

humanrights_1600x900

Från ett globalt perspektiv gör Takeda sitt yttersta för att skydda mänskliga rättigheter i varje länk av värdekedjan.

LÄS MER

 

Förhållningssätt till arbete

csr_labour_03

För att uppnå vår vision om att hjälpa patienter runt om i världen skapar vi en organisation som till fullo kan ta till vara på vår mångfald och vår unika kultur. 

LÄS MER

Förhållningssätt till miljö

4 csr_block_005

Vi arbetar inom områdena hälsa, miljö och säkerhet utifrån ett medel- till långsiktigt tidsperspektiv för att uppfylla vårt ansvar som ett globalt företag.

LÄS MER

Etik och transparens

Takeda har utvecklat ett ramverk av globala riktlinjer för antikorruption och arbetar aktivt för att säkerställa att dessa efterlevs.

Läs mer