Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Möt kollegorna: Laura Barceló Bartrolí, Omnichannel Engagement Lead & Project Manager Gastroenterologi

”Möt kollegorna” är en serie där vi presenterar några av de personer som gör Takeda Sverige till en fantastisk arbetsplats. En arbetsplats där drivkraften är tron på att det vi gör påverkar människors liv till det bättre, oavsett var i världen de befinner sig.

I det här avsnittet träffar vi Laura Barceló Bartrolí, Omnichannel Engagement Lead & Project Manager Gastroenterologi.

På ett globalt läkemedelsbolag som Takeda, med tusentals medarbetare över hela världen, är det samtidigt viktigt att ta vara på medarbetarnas utbildning, tidigare erfarenheter och samlade kunskap. Inte minst när det kommer till nästa generation medarbetare. Laura Barceló Bartolí är ett starkt exempel på hur det här är mer än bara en företagsprincip utan också något konkret. Varje tredje månad sitter hon ned för att tillsammans med ett tjugotal kollegor utbyta tankar med Takedas högsta globala chef, Christophe Weber.

Laura är ursprungligen från Spanien men flyttade till Sverige och Karolinska Institutet för att studera biomedicin. Efter en kort avstickare till San Diego där hon skrev sin magisteruppsats om cancerimmunterapi kom hon tillbaka till Sverige för ytterligare ett magisterprogram inom entreprenörskap och innovation på Kungliga Tekniska Högskolan.

”Trots de mörka och kalla vintrarna föll valet på Sverige och Stockholm, en stad minst lika vacker som Barcelona. Yrkesmässigt gillar jag vetenskap men brinner ännu mer för att jobba kreativt och samtidigt driva innovativa projekt där slutanvändaren och patienten står i fokus.”

Efter avslutad examen jobbade Laura först som managementkonsult för kunder i den offentliga sektorn men även om konsultarbetet både var intressant och berikande saknade hon att jobba inom life science. Det ledde vidare till en anställning på ett start up-bolag inom Health Tech. ”Takeda var en av kunderna som jag var ansvarig för då och jag blev genast imponerad över hur man samordnade sina projekt över regiongränserna. Det var även slående hur projekten var utformade med fokus på kunder och alltid med patienten i centrum.”

Steget över till Takeda blev därför självklart och i 2022 började Laura sin tjänst som Omnichannel Engagement Lead i teamet för gastrointestinala sjukdomar. Intresset för ämnen som användarcentrerad design av digitala projekt och tvärfunktionellt innovationsarbete kombinerat med ett engagemang för kollegornas välbefinnande genomsyrar nu Lauras arbetsdagar.

”Jag kände mig direkt varmt välkommen på Takeda och jag uppskattar att vi är så många unga människor med olika bakgrund. Samtidigt får vi möjlighet att arbeta med, och utbyta erfarenheter tillsammans med, kunniga och erfarna kollegor. Det blir helt enkelt väldigt roligt att vara på jobbet, varje dag.” För att ta till vara just de yngre medarbetarnas erfarenheter och tankar tog Takedas globala VD Christophe Weber initiativet att forma Next Generation Advisory Board. För Laura blev det ytterligare ett exempel på hur Takeda månar om att faktiskt lyssna på sina medarbetare. De som var intresserade ombads initialt att ge tre förslag till Takedas CEO på hur Takeda kunde förbättras, ett ämne där Laura faktiskt redan hade lämnat in idéer.

”Vi har haft vårt första möte där Christophe är otroligt öppen, visar ett starkt intresse för oss medlemmar och det vi tycker och tänker. Det blir ett forum där vi får möjlighet att dela med oss de yngre generationernas åsikter kring ämnen av intresse till honom och företaget, eller sådana som är aktuella i världen, samt vad som driver yngre generationer. Det är inte självklart att man som 30-åring får sitta ned med högsta chefen för ett stort globalt läkemedelsbolag så det här är en unik möjlighet för oss att kunna vara med och påverka genom ett samarbete med Takedas Office of the CEO-team, och inte minst en underbar möjlighet att nätverka med duktiga kollegor på en global nivå. Jag är mycket tacksam för att kunna vara med och bidra med detta globala initiativ som hjälper till att forma Takedas framtid.”