אפשר נגישותאפשר נגישות

תקנון תנאי שימוש

  1.  מטרת האתר.
  2. תנאי שימוש.
  3. שימוש בתוכן וזכויות יוצרים.
  4. קישורים לאתרים אחרים.
  5. מידע as is.
  6. פרטיות.
  7. הגבלת אחריות.
  8. דין ומקום שיפוט.

1. מטרת האתר
מטרת אתר Takeda היא להציג בפניך את פעילויות Takeda. כל המידע אשר מוצג באתר זה הינו למטרות יידוע בלבד ואינו נועד לשמש תחליף לייעוץ רפואי או כהמלצה מבעלי מקצוע בתחום הרפואה. 
על המשתמש באתר לא לבצע או לקבל, על דעת עצמו, כל החלטה רפואית או אחרת, בהקשר למצבו הרפואי בקשר או בעקבות עם השימוש באתר זה ובכל עניין עליך לפנות לרופא המטפל שלך.

2. תנאי שימוש
השימוש באתר Takeda הינו בכפוף לתנאי השימוש הבאים, וכל החוקים והתקנות האחרים אשר יחולו. בעשיית שימוש באתר זה, הנכם מסכימי לתנאי השימוש שבתקנון זה, ללא הגבלה או תנאי. טקדה רשאית לעדכן תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה.

3. שימוש בתוכן וזכויות יוצרים
הנכם מוזמנים להוריד, להציג או להדפיס מידע מאתר זה. מידע זה מיועד לשימושכם העצמי ולא לשימוש מסחרי. חל איסור על ביצוע שינויים בתוכן לצורך שעתוק שלו. חל איסור על העתקה באופן אחר של התוכן של האתר ללא קבלת אישור בכתב ומראש מ – Takeda. אתר זה והתכנים שבו, כולל, אך לא מוגבל לטקסט והתמונות ('התכנים'), הינם קניינה של Takeda, חברות קשורות אליה או השותפים שלה. השימוש בתוכן על ידך אינו מעניק לך רישיון שימוש או כל זכות בסימן מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, טכנולוגיות, מוצרים, תהליכים או זכויות קנייניות אחרות של Takeda, של חברות קשורות או של השותפות שלה.

4. קישורים לאתרים אחרים 
קישורים לאתרים אחרים מוגשים לשם הנוחות בלבד. Takeda אינה נוטלת כל אחריות בעניין התוכן או הפעילות של האתרים הללו ולא תהיה אחראית לכל נזק או פגיעה אשר עלולים להיווצר משימוש בתוכן או מפעילות שבאתרים הללו.

5. מידע ‘as is’
המידע באתר זה מועבר ‘as is’, כפי שהוא. טקדה אינה נוטלת כל אחריות על התוכן במרומז או במשתמע. Takeda אינה נוטלת כל אחריות או חבות אשר נובעת או אשר קשורה לעשיית שימוש באתר או בתכנים שבו או לגבי זמינות האתר. כמו כן, Takeda אינה מתחייבת או מציגה מצג כי השימוש שלך בתכנים שבאתר זה לא יהוו הפרת זכויות של צדדים שלישיים, אשר אינם שייכים ל- Takeda, או לחברות הקשורות אליה.

6. פרטיות
טקדה מחויבת להגנת הפרטיות. אנא עיין בטרם עשיית שימוש באתר במדיניות הפרטיות של Takeda המצורפת בקישור המצורף.

7. הגבלת אחריות
Takeda לא תהיה אחראית לנזקים או הפסדים, מכל סוג, עקב שימושך באתר זה או בשל הסתמכותך על מידע שבאתרו. Takeda פטורה מכל אחריות בגין נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, נסיבתיים, אובדן הזדמנויות , הפסד רווחים, או אבדן או נזקים אחרים מכל סוג שהוא. הגבלת אחריות תחול גם לגבי נזקים, באגים או נוזקות שונים אשר עלולים להשפיע על הציוד הממוחשב או תוכנות שלך.

8. דין ומקום שיפוט
על תקנון זה והתכנים של האתר יחול הדין הישראלי . כל הליך הנוגע לתקנון או לאתר ולשימוש בו זה ידון באופן בלעדי בבית משפט המוסמך במחוז תל אביב (ישראל) בלבד.

* תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר אך הם מכוונים לגברים ונשים כאחד.