אפשר נגישות אפשר נגישות

אוסטאוסרקומה - גידול עצם ממאיר

אוסטאוסרקומה הינה גידול העצם הממאיר השכיח בקרב ילדים.  הגידול מופיע בשכיחות גבוהה בקצוות של העצמות הארוכות כדוגמת אזור הברך והזרוע.

הסיבות והביטויים של אוסטאוסרקומה הם מגוונים. על אף שנמצא קשר בין התפתחות של אוסטאוסרקומה לבין גזע, מין, גיל, שינויים גנטייים והשפעות סביבתיות, הגורמים לתופעה אינם בהירים וישנה סביבם מחלוקת.

הסימנים האופייניים כוללים כאב ונפיחות באזור הגידול. אם כי, יתכנו מקרים בהם הסימנים האופייניים למחלה לא יבואו לידי ביטוי. בחלק מהמקרים תופענה גרורות כבר באבחון הראשוני, לרוב בריאות.

 

 Lindsey B.A., Markel J.E. and Kleinerman E.S. (2017) Osteosarcoma overviewRheumatol. Ther. 4, 25–43

Michael S. Isakoff, Stefan S. Bielack, Paul Meltzer, and Richard Gorlick, Osteosarcoma: Current Treatment and a Collaborative Pathway to Success, 2015 Sep 20;33(27):3029-35

Pan KL, Chan WH, Chia YY, Initial symptoms and delayed diagnosis of osteosarcoma around the knee joint, J Orthop Surg (Hong Kong). 2010 Apr; 18(1):55-7.