אפשר נגישותאפשר נגישות

מנגישים תרופות חדשניות למטופלים ברחבי העולם

תחומי הפעילות העיקריים של טקדה ישראל הינם גסטרואנטרולוגיה, אונקולוגיה והמטואונקולוגיה ומחלות נדירות.

תכשירי מרשם המשווקים בישראל ע"י טקדה:

גסטרואנטרולוגיה

אנטיביו Entyvio® (Vedolizumab)

אלופיסל  Alofisel® (Darvadstrocel)

דקסילנט  DexilantTM (Dexansoprazole)

קונטרלוק  ControlocTM (Pantoprazole)


אונקולוגיה והמטואונקולוגיה

אלונבריג Alunbrig® (Brigatinib)

נינלארו Ninlaro® (Ixazomib)

אדסטריס Adcetris® (BrentuximabVedotin)

מפקט Mepact® (Mifamurtide)


מחלות נדירות

ויפריב Vpriv® (Velaglucerase Alfa)

אלפרז Elaprase® (Idursulfase)

רפלגל Replagal® (Agalsidase Alfa)

פירזיר Firazyr® (Icatibant)

טאקזירו Takhzyro™ (Lanadelumab)


שונות

היקיוביה HyQvia 

פוסרנול Fosrenol® (Lanthanum Carbonate)