מנגישים תרופות חדשניות למטופלים ברחבי העולם

תחומי הפעילות העיקריים של טקדה ישראל הינם גסטרואנטרולוגיה, אונקולוגיה והמטואונקולוגיה ומחלות נדירות.

תכשירי מרשם המשווקים בישראל ע"י טקדה:

גסטרואנטרולוגיה

אנטיביו ®Entyvio, (Vedolizumab)

אלופיסל (Alofisel® (Darvadstrocel.

דקסילנטTM DexilantTM ,(Dexansoprazole) 

קונטרלוק ControlocTM, (Pantoprazole)

אונקולוגיה והמטואונקולוגיה

נינלארוTM ®Ninlaro, (Ixazomib)

אדסטריס ®Adcetris(BrentuximabVedotin)

מפקט ®Mepact, (Mifamurtide).

מחלות נדירות

 

 

Products