אפשר נגישות אפשר נגישות

אנטיביו (Vedolizumab) ®Entyvio

התכשיר אנטיביו מאושר בישראל להתוויות הבאות:

טיפול במחלת קרוהן וקוליטיס כיבית בחולים מבוגרים עם מחלה פעילה בדרגה בינונית עד חמורה, אשר לא הגיבו במידה מספקת, איבדו תגובה או שלא הייתה להם סבילות לטיפול קונבנציונאלי או אנטגוניסט ל-TNFα .

לעלון לרופא הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות.