אפשר נגישותאפשר נגישות

משנים את העולם - דמיינו את העתיד, עשו שינוי כעת

החברה מזדקנת והפער בין השכבות החלשות מתרחב

שינוי בשיעור ההזדקנות של אוכלוסיית העולם

הזדקנות החברה מואצת. ההערכה היא כי בשנת 2060 מספר בני האדם מעל גיל 65 ומעלה בעולם יעלה ל-18.1%. ביפן, המספר ינוע סביב 40%, ובארצות הברית ובריטניה, ההערכה היא כי הוא יגיע לכ-25%. החברה תהפוך לכזו בה חיים יותר אנשים מבוגרים. עליה זו היא בבואה חיובית לכך שאנשים חיים זמן רב יותר הודות לתנאי בריאות ומחיה טובים יותר. המשמעות הנוספת של עליה זו היא שהחברה תצטרך לעבור שינויים בסיסיים באופן תפקודה.

מקור: H28 White paper of elderly citizen

שיעורי העוני בעולם המוצגים בצורת מפה (2012)

במקביל מתקיימת מציאות קשה: ההערכה היא שב-2012, כ-896 מיליון אנשים חיו מתחת לקו העוני העולמי העומד על קיום בפחות מ 1.90 דולר אמריקני ליום.
סוגיית פער העוני לא נפתרה עדיין.

 

מקור: הבנק העולמי

הבעיות הניצבות בפנינו:
מספר גדל של אנשים הזקוקים לטיפול ארוך טווח, ושיעורי תמותה גדלים של ילודים

ההבדל בין תוחלת החיים הממוצעת הצפויה ותוחלת החיים הבריאה ביפן

מדינות מפותחות שאוכלוסייתן מזדקנת תעמודנה בקרוב בפני אתגר הנגרם מעלייה בתוחלת החיים הממוצעת של האנשים: גידול בפער שבין תוחלת החיים הבריאה, משך הזמן בו אדם יכול לחיות מבלי שיהיה מוגבל על ידי בעיות בריאות, ותוחלת החיים הכוללת.
פער זה מתבטא בעלייה במספר האנשים הנזקקים לטיפול ארוך טווח, ומשמעותו היא שתהיה עלייה בהוצאות הרפואיות ובתשלומי הסיעוד.
המשימה שלנו במדינות מפותחות היא לשפר את הסטנדרטים הבריאותיים, כדי ליצור חברה טובה יותר.

מקור: Ministry of Health, Labor and Welfare’s “Reference material for People’s Health Promotion Campaign for the 21st Century (Healthy Japan 21)(Part 2)”

שיעורי התמותה בילדים מתחת לגיל חמש (לאלף לידות)

במדינות דרום מערב אפריקה - שהן בין המדינות העניות ביותר בעולם - קיימים שיעורי התמותה הגבוהים ביותר של ילדים מתחת לגיל חמש.
הסיבות העיקריות לכך מקורן בעוני - מחסור במזון ובמערכת בריאות טובה.
משימותינו במדינות מתפתחות, הנובעות מן הרצון שלנו להגדיל את שיעור הילדים הבריאים, הן לעזור בבקרת זיהומים או מניעתם באמצעות חיסונים, ולספק לאנשים גישה יעילה לטיפול רפואי איכותי.

 

מקור: UNICEF “The State of the World’s Children 2016”

תמיכה באמצעות טיפול רפואי מתקדם וטיפול מונע, תורמת לחיים בריאים ולאפשרות להציל חיים.

חיים בריאים

המטרה היא לא רק לחיות חיים ארוכים יותר, אלא לחיות חיים בריאים.
המטרה של טקדה אינה רק לשפר את איכות החיים על ידי שיפור הסטנדרטים הבריאותיים באמצעות פיתוח תרופות חדשות וחדשניות, אלא גם להתמודד עם סוגיות בסדר היום החברתי כגון עלייה בהוצאות הרפואיות ובהוצאות הסיעוד.

הצל חיים של ילד

שיפור הבריאות הציבורית באמצעות גישה לשירותי בריאות, בקרה על זיהומים ומניעתם על ידי חיסונים, יביא להשפעה גדולה יותר כאשר המאמצים הללו יתייצבו ברמה הגלובלית.
טקדה מחזקת את המלחמה במחלות זיהומיות ואת מערכות הבריאות הלאומיות באמצעות ביצוע מחקר ופיתוח מואצים ברכיבים תרופתיים וחיסונים, כדי שיהיו זמינים במהירות האפשרית. במקביל, החברה חוברת לשותפים לאומיים וגלובליים ולארגונים לא ממשלתיים כדי לשתף עימם פעולה בפעולות הנוגעות לאחריות חברתית של התאגיד (CSR), הגורמות לשינוי בחיי האנשים.

היעד של טקדה - מחקר ופיתוח לצד השקעה בקהילה

מחקר ופיתוח

בסביבת מחקר הממוצבת ברמה הגבוהה ביותר בתעשייה ובעזרתם של מתקנים חדשניים, ניתן ביטוי ליכולותיהם הגבוהות של החוקרים. אנו מאפשרים ליכולות אלו להתפתח במסגרות חוצות גבולות וסקטורים, על מנת לפתח תרופות חדשות.
במדינות מפותחות כמו ארה"ב, אנו מציעים תכניות סיוע למטופלים נטולי גישה לתרופות הנחוצות להם עקב מצבם הכלכלי.
משימתנו כחברת תרופות גלובלית היא לעזור לשפר את בריאותם ורווחתם של מטופלים.

השקעה בקהילה

אנו רוצים לעזור לאוכלוסיית העולם הזקוקה לטיפול רפואי. זו המטרה העומדת לנגד עינינו וטקדה מחויבת לתמיכה במגוון תכניות CSR גלובליות.
לדוגמה, אנו משתתפים בתכנית גלובלית המוטמעת על ידי ארגון האומות המאוחדות להגנה על ילדים באמצעות חיסונם כנגד חצבת.
באמצעות מעורבותה, יכולה חברת טקדה להרחיב את מעגל התרומה החברתית. 

אנו שואפים לבריאות טובה יותר עבור אנשים ברחבי העולם באמצעות הובלת חדשנות ברפואה.