אפשר נגישותאפשר נגישות

פוסרנול®, (Lanthanum Carbonate) ®Fosrenol

התוויה:
קושר זרחן (פוספט) המיועד להורדת רמות גבוהות של זרחן בדם (היפרפוספטמיה) בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה פריטוניאלית אמבולטורית. התרופה מיועדת גם לחולים במחלת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה עם רמות גבוהות של זרחן בסרום (גדול מ-1.78 מילימול/ליטר) אשר לא נשלטות באמצעות דיאטה דלת זרחן בלבד.
צורת מינון:
אבקה למתן דרך הפה
טבליה ללעיסה
דרך מתן:
פומי
חוזק:
אבקה: 750מ"ג/1000מ"ג
טבליות לעיסות: 500 מ"ג / 750 מ"ג / 1000 מ"ג
*ייתכן שלא כל הפרזנטציות יהיו משווקות

עלון לרופא באבקה

עלון לרופא טבליה

עלון לצרכן אבקה

עלון לצרכן טבליה

המידע נכון לתאריך 04/02/2024