אפשר נגישותאפשר נגישות

פירזיר®, (Icatibant) ®Firazyr

התכשיר פירזיר מאושר בישראל להתוויה הבאה:

פירזיר משמש לטיפול סימפטומטי בהתקפים אקוטים של אנגיואדמה תורשתית (HAE) במבוגרים, מתבגרים וילדים מגיל 2 ומעלה.

לעלון לרופא הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות.

המידע נכון לתאריך 30/10/2022

FIRAZYR is a registered trademark of Shire Orphan Therapies GmbH, a Takeda company.