אפשר נגישותאפשר נגישות

אלפראז®, (Idursulfase) ®Elaprase

התוויה :

לטיפול ארוך-טווח במטופלים עם סינדרום האנטר MPSII ,2 (מוקופוליסכרידוזיס).

צורת מינון :

תמיסה להזרקה

דרך מתן :

תוך ורידי

חוזק :

2 מ"ג /מ"ל

עלון לרופא

המידע נכון לתאריך 30/10/2022