אפשר נגישותאפשר נגישות

סרטן ריאה מסוג ALK+ *NSCLC**

בישראל מתגלים מדי שנה כ-2,300 מקרים חדשים של סרטן הריאה, אשר מהווה את הגידול השלישי בשכיחותו, בישראל, בגברים ובנשים.

סרטן הריאה של התאים שאינם קטנים (NSCLC), הינו הנפוץ ביותר, ומהווה כ-85% מכלל סוגי סרטן הריאה.

בשנים האחרונות, זוהו מספר תתי קבוצות בעלות מאפיינים מולקולריים שונים, ביניהם ביטוי של מוטציות אונקוגניות (שינויים גנטיים אשר יכול להוביל לתהליך סרטני) בתאי הגידול.

כ-4-7% מחולי ה- NSCLC הינם חיוביים ל-ALK. השינוי הגנטי הגורם לגידול להיות חיובי ל-ALK הינו תוצאה של ארגון מחדש/איחוי של גנים (gene rearrangement/fusion).

כיום, נהוג לבצע לכלל חולי ה-NSCLC בדיקה לאיתור וזיהוי של שינוי גנטי זה.

החולים החיוביים ל-ALK יהיו, לרב, בעלי מאפיינים ייחודיים, כדוגמת: גיל צעיר בזמן האבחון והעדר היסטוריה של עישון.

בשנים האחרונות אושרו מספר תרופות מוכוונות מטרה (Targeted Therapies), אשר פועלות במגוון מנגנונים מולקולריים, ומהוות כיום את הטיפול בחולים המבטאים מוטציה זו.

NSCLC* = Non-Small Cell Lung Cancer

ALK** = Anaplastic Lymphoma Kinase

 למידע נוסף על
ALK סרטן ריאה מסוג

 

  • הרישום הלאומי לסרטן, משרד הבריאות הישראלי, 2012
  • Moskovitz M et.al. “ALKoma” in NSCLC- Optimizing Diagnosis and Treatment Strategies. Austin J Cancer Clin Res. 2016; 3(2): 1071.