אפשר נגישותאפשר נגישות

תנאי שימוש ביישום MyHAE

תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

על ידי לחיצה על כפתור "אני מסכים/מה" למטה, הנך מצהיר ומאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ואתה מסכים לתנאי השימוש, כולל בקשר עם מנגנון פתרון סכסוכים, והסכמתך מהווה הסכם משפטי מחייב בינך ובין Takeda.

אם אינך מסכים, או שאינך יכול לפעול בהתאם לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא להוריד ולא להתקין את היישום, ולהימנע מהשימוש בו, ולהסיר את היישום מהמכשיר אליו הורדת אותו. 

1 מי אנחנו ומה מטרת מסמך זה

1.1 אנחנו, חברת Takeda Pharmaceuticals International AG (להלן: “Takeda”, “אנו”, “שלנו,” או “אנחנו”) פיתחנו תוכנה למכשירים ניידים המאפשרת לך, כמשתמש אשר אובחן כחולה ב- אנגיואדמה תורשתית ("HAE"), או כתומך בחולה ב- אנגיואמה תורשתית להזין ולאסוף מידע מדויק אודות מחלת HAE ממנה אתה סובל, וכן לגשת למידע זה בכל עת.

1.2 אם הנך מסכים לתנאים הללו, בלחיצה על כפתור "אני מסכים/מה", תקבל רישיון בינלאומי, שאינו בלעדי, הניתן לביטול, ללא תשלום, לשימושך האישי והפרטי ליישום “MyHAE” המותאם למכשירים ניידים (להלן: "היישום") וכל עדכון או תוספת לו.

1.3 התנאים הללו מגדירים את התנאים המשפטיים הישימים להם הסכמת במהלך השימוש ביישום.

2 סיוע רפואי

2.1 המידע והכלים הניתנים לך באמצעות היישום הם בגדר מידע כללי וכלי עזר בלבד. השימוש שלך ביישום אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי, ואינו יוצר קשרי רופא-מטופל, מטפל-מטופל או כל קשר רפואי מקצועי אחר בינך לבין Takeda. אין להשתמש בכל התוכן המסופק באמצעות התוכנה כתחליף ל(א) ייעוץ רופא או (ב) ביקור, שיחה או התייעצות עם הרופא שלך. 

2.2 אם יש לך שאלות בנוגע לבעיה הרפואית ממנה אתה סובל, עליך ליצור קשר עם הצוות הרפואי שמטפל בך. בדומה לכך, עליך ליצור קשר עם הצוות הרפואי שמטפל בך אם אתה חושד או חווה תסמינים שליליים כתוצאה משימוש במוצר רפואי כלשהו של Takeda. במקרה של מצב חירום, מצוקה או בעיה דחופה, עלייך לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא/ה המטפלים, לקופת החולים בה אתה חבר, לחדר המיון של בית החולים הקרוב לביתך או למגן דוד אדום (באמצעות חיוג למספר החירום 101 בכל רחבי הארץ).

היומן האלקטרוני האישי שלך אינו מנוטר ואינו משותף עם חברת Takeda או עם החברות הקשורות אליה. בכל שאלה הקשורה לבטיחות או איכות המוצר, או כדי לדווח על תופעות לוואי, אנא צור קשר בכתובת הבאה: [email protected]

3 מדיניות איסוף נתונים ושמירת פרטיות 

אנו משתמשים אך ורק בפרטים האישיים שאנו אוספים במסגרת השימוש שלך ביישום, בדרכים ולמטרות המפורטות בהודעת הפרטיות

https://www.takeda.com/he-il/--/myHAE/

(להלן "הודעת הפרטיות"). הודעת הפרטיות מגדירה גם את הדרכים בהן אנו אוספים ומשתמשים בנתונים טכניים שהתקבלו מהמכשיר דרכו אתה עושה שימוש ביישום. 

3.1 Takeda נקטה אמצעים שלדעתה הולמים ומקובלים כדי להבטיח את האבטחה והסודיות של כל מידע אותו אתה מספק ביישום. לתשומת לבך, כי תשדורות מאתרי אינטרנט לעולם לא יוכלו להיות פרטיות או מאובטחות לחלוטין, וכל הודעה או מידע שתשלח באמצעות היישום עשויה להיקרא או להיאסף על ידי גורמים אחרים, גם אם ישנה הודעה מיוחדת על כך שתשדורת ספציפית מוצפנת.

3.2 אתה, כמשתמש ביישום, אחראי לשמור על סודיות מזהה המשתמש והסיסמה שלך. הנך אחראי גם לכל שימוש שייעשה במזהה המשתמש ובסיסמה שלך, בין אם אישרת זאת ובין אם לאו.

4 דרישות מערכת ההפעלה 

⁦⁩להתקנת יישום זה, יש צורך ב-iPhone או ב-iPad עם מערכת הפעלה ⁦⁩iOS 9.0 ⁦⁩ומעלה, או במכשיר Android עם מערכת ההפעלה Android 4.4 ומעלה.⁦⁩

5 תמיכה ביישום

5.1 האופן בו ניצור עמך קשר אם עלינו ליצור עמך קשר, יהיה באמצעות חלון מוקפץ.

6 הגבלות גיל להורדת היישום 

6.1 יישום זה אינו מיועד למשתמשים מתחת לגיל 18, ללא אישור מהוריהם או מהאפוטרופוס שלהם.

6.2 אם גילך קטן מ-18, עליך לקבל את אישור ההורה או האפוטרופוס שלך לקבלת התנאים הללו ולהורדת היישום.

7 התחייבויותיך במהלך הורדת היישום

7.1 אם תוריד את, או תקבל גישה בדרך אחרת אל, היישום באמצעות מכשיר שאינו בבעלותך, עליך לקבל את אישור הבעלים לכך. הנך נושא באחריות לציית לתנאי שימוש אלו, בין אם אתה הבעלים של המכשיר ובין אם לאו.

7.2 אנו מעניקים לך את הזכות להשתמש ביישום באופן אישי. אינך רשאי להעביר את היישום לאדם אחר, בין אם בתשלום או בתמורה אחרת או בחינם. אם הנך מוכר מכשיר בו מותקן היישום, עליך להסיר את היישום.

8 ⁦⁩⁦⁩זכויות קניין רוחני

8.1 כל זכויות הקניין הרוחני ביישום שייכות באופן בלעדי ומוחלט ל-Takeda ונמצאות בבעלותה המוחלטת. הזכויות הללו כוללות זכויות יוצרים, זכויות עיצוב (בין אם רשומות ובין אם לאו), סימנים מסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות דומות נוספות בכל מקום בעולם בו הן קיימות יחד עם הזכות לבקש הגנה בהתאם. 

8.2 בכפוף לציותך לתנאי השימוש, Takeda מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, הניתן לביטול, שאינו בלעדי, לשימוש ביישום. למען הסר ספק, אין לך כל זכות קניין רוחני ביישום או כלפיו פרט לזכות להשתמש בו בכפוף לתנאים הללו.

9 הגבלות שימוש ביישום

9.1 הרישיון שהוענק לך לשימוש ביישום, כפי שנקבע בתנאים הללו, מותנה בכך שתציית לכל החוקים הישימים בארצך המסדירים את השימוש שלך וכן בהנחה שלא:

9.1.1 תעתיק, תשכיר, תעניק רישיון משנה, תלווה, תספק או תהפוך אותם לזמינים בדרך אחרת בכל צורה, באופן מלא או חלקי ולכל אדם;

9.1.2 תתרגם, תמזג, תתאים, תגוון, תשנה, באופן מלא או חלקי ולא תתיר שילוב שלהם של חלק מהם עם, או ישולבו בכל תכנית אחרת, פרט לנחוץ לצורך השימוש בהם במכשירים כפי שהותר בתנאים הללו;

9.1.3 תפרק, תבצע דקומפילציה, תבצע הנדסה לאחור או תיצור עבודות נגזרות המבוססות עליהם במלואם או בחלקם; 

9.1.4 תשתמש בהם בכל דרך שאינה חוקית, לכל מטרה שאינה חוקית, או בכל אופן שאינו תואם לתנאים הללו, או תפעל באופן זדוני או במטרת הונאה, לדוגמה על ידי פריצה או החדרה של קוד זדוני כגון וירוס, נתונים מזיקים לתוכן או לכל מערכת הפעלה; וכן 

9.1.5 תפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את אלו של צד שלישי באמצעות השימוש שתעשה בהם (עד למידה בה שימוש זה אינו ניתן ברישיון בכפוף לתנאים הללו). 

10 האחריות שלנו במקרה של אבדן או נזק 

10.1 בכפוף למגבלות החלות על פי דין, אנו נושאים בחבות כלפיך בלבד בגין נזקים ישירים שנגרמו לך במידה והנזקים כאמור נגרמו כתוצאה מרשלנות חמורה או ממעשה זדוני או מהשמטה או מהפרה של התנאים הללו מצדנו או מצד העובדים, הסוכנים או קבלני המשנה שלנו. 

10.2 לא נישא בחבות לנזקים מהם היית יכול להימנע באמצעות ציות לעצות שלנו להוריד ולהשתמש בעדכון היישום שהוצע לך ללא תשלום, או בגין נזק שנגרם על ידך, כולל אי ציות להוראות ההתקנה הנכונות או אי וידוי כי מתמלאות דרישות מערכת מינימליות כפי שציינו. 

10.3 בכפוף להוראות הדין, אנו לא נישא בשום חבות כלפיך במסגרת התנאים הללו בגין אף נזק מיוחד, אקראי, עונשי, נסיבתי או כל נזק עקיף או פיצויים הנובעים בכל דרך מהתנאים הללו או כפופים להם, כולל אך ללא הגבלה לאיבוד רווחים, איבוד עסקי, שיבושים עסקיים או איבוד הזדמנויות עסקיות, בין אם בעוולה, בחוזה או באופן אחר, גם אם ניתנה לנו הודעה על האפשרות לנזקים מעין אלה. 

10.4 אנו לא נישא בכל חבות לכל מידע שסופק באמצעות היישום. אנו עושים מאמצים סבירים לעדכן את המידע המסופק ביישום, אך איננו מתחייבים, מעניקים אחריות או ערבות כלשהי, מפורשת או מרומזת, לכך שהמידע מדויק, מלא או מעודכן.

11 מתי אנו עשויים לסיים את זכות השימוש שלך ביישום 

11.1 יישום זה זמין ללא תשלום והוא מיועד לצורכי מתן מידע בלבד, ולכן איננו מתחייבים כי נמשיך להפוך אותו לזמין, לתמוך ו/או לעדכן אותו בכל עת. אם נחליט להפסיק להפוך אותו לזמין, לתמוך ו/או לעדכן אותו, נעשה את מרב המאמצים כדי ליידע אותך באופן סביר בנוגע לנסיבות. דבר זה יסיים את הגישה שלך ליישום.

11.2 כמו כן, אנו עשויים לסיים את זכותך להשתמש ביישום בכל עת באמצעות יצירת קשר עמך במידה והפרת את התנאים הללו, אלא אם תוכל לתקן את ההפרה תוך תקופת חסד שתוענק לך בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של Takeda. אם נסיים את זכותך להשתמש ביישום:

11.2.1 עליך להפסיק להשתמש ביישום.

11.2.2 עליך למחוק או להסיר את היישום מכל המכשירים הנמצאים ברשותך ולהשמיד מיד כל עותק של היישום הנמצא ברשותך.

12 העברת הסכם זה

12.1 אנו עשויים להעביר את זכויותינו ואת התחייבויותינו בכפוף לתנאים הללו לארגון אחר. במקרה מעין זה תמיד ניידע אותך בכתב ונוודא שההעברה לא תפגע בזכויותיך בכפוף לחוזה.

12.2 הנך רשאי להעביר את זכויותיך או את התחייבויותיך בכפוף לתנאים הללו לאדם אחר אך ורק אם ניתן לכך את הסכמתנו בכתב.

13 תנאים נוספים

13.1 התנאים הללו אינם מהווים עילה לאף צד שלישי לאכיפה של מי מהתנאים הללו.

13.2 במקרה בו נמצא כי אחד מהתנאים הללו אינו תקף, אינו חוקי או אינו בר אכיפה, התנאי ייחשב כאילו נגרע מהתנאים הללו ולא ישמש לצורך פסילת כל התנאים הנותרים. 

13.3 גם אם נתעכב באכיפת התנאים הללו, עדיין נוכל לאכוף אותם בשלב מאוחר יותר. אם לא נתעקש מיד כי תעשה את כל הדברים אותם הנך נדרש לעשות בכפוף לתנאים הללו, או אם נעכב נקיטת צעדים נגדך בנוגע להפרת חוזה זה, הדבר לא יתפרש כאילו אינך מחויב לעשות את הדברים הללו ולא ימנע מאיתנו מלנקוט נגדך צעדים בשלב מאוחר יותר.

14 הדין החל; יישוב מחלוקות וסכסוכים 

14.1 הדין החל על תנאי השימוש, הודעת הפרטיות וכל סוגיה הקשורה לשימוש ביישום הינו בכפוף לדין הישראלי בלבד. 

14.2 כל תביעה או דיון משפטי הקשור בתנאי השימוש, הודעת הפרטיות וכל סוגיה שקשורה בשימוש ביישום תנוהל בערכאה המשפטית הרלוונטית שבמחוז תל אביב, ישראל, בלבד. 

15 ⁦⁩⁦⁩עדכונים ושינויים ביישום 

15.1 מעת לעת אנו עשויים לבקש ממך לעדכן את היישום כדי לשפר את הביצועים, כדי לשנות פונקציונליות, כדי לשקף שינויים במערכת ההפעלה או כדי לתת מענה לבעיות אבטחה. עם זאת, איננו נושאים באף התחייבות משפטית לעדכן את היישום.

15.2 אם תבחר שלא להתקין את העדכונים הללו, ייתכן שלא תוכל להמשיך להשתמש ביישום.

16 שינויים בתנאים הללו

16.1 ייתכן שיהיה עלינו לשנות את התנאים הללו כדי לשקף שינויים בחוק או נהלים מומלצים, או כדי לתת מענה לתכונות נוספות אותם אנו עשויים להשיק. במקרה מעין זה, השינויים הללו יהיו מחייבים עבורך אך ורק לאחר שתקבל את התנאים שהשתנו. 

16.2 אנו ניידע אותך מראש בנוגע לכל שינוי באמצעות חלון מוקפץ ובו פרטי השינוי.

16.3 אם תבחר שלא לקבל את השינויים המופיעים בהודעה, לא תוכל להמשיך ולהשתמש ביישום.

16.4 אלא אם חלו שינויים מהותיים בפסקת פתרון המחלוקות שלעיל, הנך מסכים כי שינויים בתנאים הללו לא יהוו הזדמנות מחודשת לביטול פסקת יישוב המחלוקות.