Firemná filozofia

 

Naša firemná filozofia „takedaizmu“, misia, vízia a hodnoty sa vyvíjali viac než 230 rokov. Našimi kľúčovými hodnotami sú integrita, čestnosť, úprimnosť a vytrvalosť. „Takedaizmus“ je neustále prítomný v našich každodenných aktivitách a je tým najdôležitejším prvkom našej firemnej filozofie.

Misia

Prostredníctvom inovácií v medicíne sa usilujeme o zlepšenie zdravia ľudí na celom svete. 

Vízia

Vízia spoločnosti Takeda nazvaná „Vízia 2020“ načrtáva naše ašpirácie, ktoré chceme ako globálna spoločnosť dosiahnuť do roku 2020. Vychádzame z firemnej filozofie „takedaizmu“ a už 230 rokov sa usilujeme o zlepšenie zdravia ľudí tým, že využívame a spájame silu prameniacu z našej diverzity a pracujeme s miestnymi  poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pacientskymi organizáciami a s ďalšími zložkami slovenského zdravotníctva, aby sme plne porozumeli ich potrebám. Medicína a skvalitňovanie životov ľudí je našou vášňou, ktorá nám umožňuje prispieť k tomu, aby boli ľudia na celom svete počas ďalších 230 rokov zdravší a šťastnejší.

Vision_2020_cmyk

„Takedaizmus“ a hodnoty

Takedaizmus je nemenný súbor kľúčových hodnôt, ktorý riadi všetky naše aktivity. Zamestnanci skupiny Takeda sa zaväzujú konať za každých okolností morálne, najmä ak sú postavení pred ťažkú úlohu. „Integrita“ znamená, že dodržiavame najvyššie etické štandardy, že vždy konáme čestne a úprimne a vytrvalo sa usilujeme o to, aby spôsob, akým fungujeme a riadime našu spoločnosť, bol ten najlepší možný. Vďaka týmto kvalitám presadzujeme svoj záväzok a budujeme dôveru vo všetkých ľudí okolo nás a sme odhodlaní pokračovať v rozširovaní našej podnikateľskej činnosti. To nám umožňuje robiť pokroky v našom globálnom úsilí „o zlepšenie zdravia ľudí na celom svete prostredníctvom inovácií v medicíne“, ktoré predstavuje naša misia.

1_11_integrity_circle

Diverzita – Takeda rešpektuje a do svojich každodenných činností začleňuje široké spektrum ľudí a rôznorodé nápady.

Tímová práca – Takeda vytvára silné tímy bez hraníc založené na čestnosti a propagácii spoločných cieľov.

Záväzok – Takeda sa neustále zodpovedne usiluje o plnenie svojich záväzkov voči svojim partnerom.

Transparentnosť – Takeda riadne zdieľa informácie a podporuje dialóg so zainteresovanými stranami, čím buduje dôveru.

Záujem – Energia spoločnosti Takeda vychádza z vytrvalosti a silnej túžby pomôcť.

Inovácia – Takeda denne implementuje odvážne iniciatívy a projekty.

Tieto piliere sú základom našej globálnej firemnej kultúry a udávajú tón všetkým našim činnostiam ako celosvetovo, tak v Slovenskej republike.

Lepšie zdravie, šťastnejšia budúcnosť

Už viac než 230 rokov poskytujeme ľuďom inovatívne lieky a vraciame pacientom cenné životné okamihy, o ktoré ich choroba pripravila. S novými zdravotníckymi riešeniami od prevencie cez starostlivosť až po liečbu sme teraz odhodlaní pomôcť ešte väčšiemu počtu ľudí a umožniť im užívať si život plnými dúškami.

Využívame silu našej diverzity ako „Jedna globálna Takeda“. Sme rôznorodá spoločnosť odhodlaná pracovať s miestnymi komunitami, aby sme plne porozumeli ich potrebám a poskytli im prvotriedne zdravotnícke riešenia – bezodkladne, obetavo a čo možno najefektívnejšie.