Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť Takeda je odhodlaná vytvárať firemnú hodnotu rozvíjaním vynikajúcich farmaceutických produktov a vykonávaním aktivít v oblasti korporátneho občianstva.

Prístup k ľudským právam

HumanRights_02

Ak vezmeme do úvahy globálnu perspektívu, spoločnosť Takeda robí všetko, čo je v jej silách, na ochranu ľudských práv prostredníctvom každého prepojenia hodnotového reťazca. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE


Prístup k práci

csr_labour_03

Na dosiahnutie našej vízie pomáhať pacientom po celom svete vytvárame organizáciu, ktorá dokáže plne využiť našu rozmanitosť a jedinečnú kultúru. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE


Prístup k životnému prostrediu

4 csr_block_005

Pokračujeme v oblastiach životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (EHS) so strednodobým až dlhodobým výhľadom, aby sme mohli plniť svoje povinnosti ako globálny podnik. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE


Prístup k boju proti korupcii

4 csr_block_007

Spoločnosť Takeda vytvorila rámec globálnych politík v oblasti boja proti korupcii a naďalej zabezpečuje ich dodržiavanie. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE