Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Spoločenská zodpovednosť

women_at_reception_1627_Large

Rovnako ako ostatné spoločnosti, ktoré sa riadia etickými zásadami skupiny Takeda, i spoločnosť Takeda na Slovensku berie svoju zodpovednosť voči ľuďom veľmi vážne. Tento záväzok zahŕňa predovšetkým upevňovanie otvorených a produktívnych vzťahov s primárnymi i sekundárnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iniciatívami pacientov, regulačnými a vládnymi organizáciami, občianskymi iniciatívami a orgánmi farmaceutického priemyslu.

Spoločnosť Takeda, člen Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), participuje v rámci Slovenska na celoeurópskej iniciatíve „Transparentná spolupráca“. Účelom zverejnenia prevodov hodnôt ich príjemcom je oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám, s ktorými má naša spoločnosť vzťah alebo s nimi spolupracuje, a to s ohľadom na naplnenie cieľov a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe AIFP. Pre správne porozumenie obsahu údajov zverejnených na tejto webovej stránke odkazujeme na metodickú príručku, ktorá vysvetľuje význam a obsah zverejňovaných prevodov hodnôt.

2020 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2020 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).
2019 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2019 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).
2018 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2018 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).
2017 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2017 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).
2016 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2016 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).
2015 Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2015 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o pre zverejňovanie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AIFP (v súlade s EFPIA Disclosure Code).

 

Takeda v roku 2020 podporila tieto pacientské organizácie:

Rok Názov pacientskej organizácie Popis podpory Hodnota podpory
2020 Imunodeficit.sk Podpora projektov zameraných na edukáciu pacientov s PI, aktivity na podporu zriadenia centier krvnej plazny a zavedenie neonatálneho screeningu na Slovensku 15 000 €
2020 AOPP Podpora realizácie pacientskej konferencie 2 000 €
2020 Crohn Klub OZ Podpora vzdelávania IBD pacientov a awarness kampane pacientskej organizácie 19 300 €
2020 Lymfoma SK Podpora tvorby online platformy pre onkologických pacientov s cieľom vzdelávania ako i informovanosti ohľadom pandémie COVID19 7 600 €
      43 900 €

 

Spoločnosti Takeda a Shire v roku 2019 podporili tieto pacientske organizácie:

Rok Názov pacientskej organizácie Popis podpory Hodnota podpory
2019 Zdravé črevo OZ Podpora projektu zameraného na vzdelávanie a pomoc pacientov so zápalom čreva 15 000 €
2019 Svetielko nádeje OZ Podpora projektu pacientskej organizácie zameraného na assistenciu pri prevoze pacientov na nevyhnutnú liečbu 5 000 €
2019 Crohn Klub OZ Podpora vzdelávacích podujatí a awarness kampane pacientskej organizácie 12 000 €
2019 Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou Podpora projektov pacientskej organizácie v roku 2019 5 000 €
2019 SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE OZ Podpora vzdelávacieho podujatia pre pacientov s hemofíliou 23 000 €
2019 Slovenská Myelomová spoločnosť OZ Podpora vzdelávacích podujatí pacientskej organizácie 8 500 €
      68 500 €

 

Takeda v roku 2018 podporila nasledovné pacientske organizácie:

Rok Názov pacientskej organizácie Popis podpory Hodnota podpory
2018 Zruženie za zdravé črevo Podpora pacientského programu 11 000 €
2018 Občianske Združenie pri fakultnej nemocnici v  Banskej Bystrici Podpora nákupu zdravotníckeho vybavenia 4 000 €
2018 Slovak Crohn Club Podpora edukačnej konferencie a stretávania IBD pacientov  4 000 €
2018 Lymfoma Slovensko, o.z. Podpora tlače a rozširovania pacientskej brožúry 3 000 €
2018 Slovak Crohn Club Finančný dar - podpora podujatia pacientskej organizacie 3 000 €
      25 000 €

 

Takeda v roku 2017 podporila nasledovné pacientske organizácie:

Rok Názov pacientskej organizácie Popis podpory Hodnota podpory
2017 Zruženie za zdravé črevo Podpora projektu na zlepšenie informovanosti o živote s ochorením 3 000 €
2017 Slovak Crohn Club Podpora konferencie pacientov 4 000 €
2017 Lymfómová skupina Slovenskej republiky, občianske združenie Podpora projektu   7 500 €
2017 Dobrovoľnícka skupina Vŕba (DS Vŕba) OZ Podpora projektu v Národnom Onkologickom ústave na zlepšenie psychosociálnych podmienok pacientov a pacientiek   6 000 €
2017 Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE Podpora edukatívneho podujatia 3 000 €
2017 Občianske združenie Slovenská myelómová spoločnosť Podpora vzdelávacieho projektu "Dialog" pre pacientov 7 000 €

2017 Občianske združenie Slovenská myelómová spoločnosť Podpora vzdelávacieho projektu "Skola myelomu" 3 000 €
2017 GASTROLOGIA PRE VAS (OZ) Podpora nakupu zdravotníckej techniky 2 000 €
      35 500 €

 

Takeda v roku 2016 podporila nasledovné pacientske organizácie:

Za Zdravé Zdravotnictvo: 5 000 €
Slovak Crohn Club: 3 000 €
Lymfoma Slovensko,o.z.: 4 940 €