Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Naše firemné symboly

1781 Embracing Mountains (Obklopujúce hory)

ChangestotheCorporateLogo_block_001

Spoločnosť Takeda začala ako pobočka spoločnosti Chobei Omiya Store. Táto značka je založená na firemnej známke „Embracing Mountains“ (Dakiyama) značky Omiya s pridaným znakom „hon“, ktorý označuje hlavnú rodinu rozšíreného klanu. Z týchto dvoch hôr jedna hora reprezentuje rodné mesto klanu Omi, a druhá horu z Osaky, kde bol založený obchod.

1898 Značka spoločnosti, uroko

ChangestotheCorporateLogo_block_003

Táto ochranná známka bola zaregistrovaná v roku 1898 na použitie v prípade výrobkov, ktoré spĺňajú japonské farmaceutické normy. „Uroko“ sa stala oficiálnou značkou spoločnosti v roku 1943, kedy sa názov spoločnosti zmenil na spoločnosť Takeda Pharmaceutical Industries, Ltd, pretože je jednoduchá a ľahko zapamätateľná. K dnešnému dňu sa stále používa ako označenie spoločnosti Takeda v Japonsku. Trojuholník symbolizuje rybiu šupinu (v japončine uroko) a značka sa považuje za symbol šťastia, pretože šupiny z rýb predstavujú vek a rast v priebehu rokov, podobne ako letokruhy na strome.

1909 Značka s volavkou

ChangestotheCorporateLogo_block_002

Táto ochranná známka symbolizujúca čisto bielu volavku bola vyvinutá na používanie na výrobkoch vysokej kvality, ktoré prekračujú japonské farmaceutické normy. Táto značka reprezentuje vysokú kvalitu produktov spoločnosti Takeda a jej záväzok bezúhonného slúženia spoločnosti.

1961 Značka pre použitie v zahraničí

ChangestotheCorporateLogo_block_004

Značka spoločnosti Takeda pre zahraničie je aktualizovaná na modernú verziu značky „Embracing Mountains“ (Dakiyama). Spoločnosť Takeda v minulosti používala túto značku v čiernej farbe. V súčasnosti sa však používa v rovnako červenej farbe ako značka „Scales“ (Uroko).