Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Naša spoločnosť

Cesta spoločnosti Takeda sa rozšíri a posunie vpred v oblasti vedy do vysoko inovatívnych liekov a zároveň si zachová svoju agilitu ako globálneho biofarmaceutického lídra, ktorý je založený na hodnotách, s orientáciou na výskum a vývoj.

Výskum a vývoj

Snažíme sa byť dynamickou organizáciou v oblasti výskumu a vývoja, ktorá myslí, pôsobí a komunikuje s vonkajším svetom ako žiadna iná. Tento cieľ dosahujeme tak, že sa intenzívne zameriavame na tú najpokrokovejšiu vedu pre terapie, ktoré dokážu pacientom poskytnúť skutočné inovácie.

Ďalšie informácie

Oblasti liečby

V rámci snahy o inovácie s veľkým vplyvom sa zameriavame na naše 3 terapeutické oblasti - onkológiu, gastroenterológiu (GI) a oblasti ochorení centrálneho nervového systému (CNS). Okrem toho chceme naďalej stavať na našom globálnom zdravotnom prístupe k očkovacím látkam.

Ďalšie informácie

Zoznam produktov

Sme odhodlaní priniesť pacientom lepšie zdravie a jasnejšiu budúcnosť tým, že prenesieme vedu na lieky meniace život. Naše úsilie v oblasti výskumu a vývoja sa zameriava na onkológiu, gastroenterológiu a terapeutické oblasti centrálneho nervového systému a očkovacie látky.

Ďalšie informácie