Naša spoločnosť

Takeda pokračuje v transformácii na agilného a inovatívneho globálneho farmaceutického lídra, ktorý slúži potrebám pacientov a lekárov na celom svete.

Oblasti liečby

V rámci snahy o inovácie s veľkým vplyvom sa zameriavame na naše 3 terapeutické oblasti - onkológiu, gastroenterológiu (GI) a oblasti ochorení centrálneho nervového systému (CNS). Okrem toho chceme naďalej stavať na našom globálnom zdravotnom prístupe k očkovacím látkam.

Ďalšie informácie

Zoznam produktov

Sme odhodlaní priniesť pacientom lepšie zdravie a jasnejšiu budúcnosť tým, že prenesieme vedu na lieky meniace život. Naše úsilie v oblasti výskumu a vývoja sa zameriava na onkológiu, gastroenterológiu a terapeutické oblasti centrálneho nervového systému a očkovacie látky.

Ďalšie informácie