Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Arendalsuka 2022: Hvorfor krever Norge, et av verdens rikeste land, de laveste legemiddelprisene i Europa?

17. juli 2022
  • Arrangør: Takeda AS (Norge)
  • Arrangementstype: Debatt
  • Tema: Helse
  • Dato: Onsdag 17. august fra kl. 09:00-10:00
  • Sted: Sal B, Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Om arrangementet:

Norge står overfor et paradigmeskifte med nye banebrytende medisiner; mange av disse for sjeldne sykdommer. For at disse banebrytende medisinene skal komme pasientene til gode, må det legges til rette for et dynamisk og fleksibelt system som kontinuerlig tilpasser seg den medisinske utviklingen.

Dessverre ser vi allerede at mange innovative legemidler ikke blir gjort tilgjengelige for norske pasienter, selv om de er tilgjengelige i en rekke andre land i Europa. Disse legemidlene får ofte avslag fordi beslutningssystemet, som skal vurdere hvilke nye behandlinger som skal tas i bruk, mener de er for dyre. Ofte krever det norske systemet at legemiddelselskap tilbyr medisiner til en lavere pris i Norge, ett av verdens rikeste land, enn det andre land i Europa mener er kostnadseffektivt.

Et samlet Storting har definert fire legemiddelpolitiske mål som innebærer å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler. Legemidler skal ha lavest mulig pris, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og at det legges til rette for forskning og innovasjon. Til tross for dette kan det synes som om målet om lavest mulig pris vektlegges mest, selv om alle målene skal veies likt. Også Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler (blåresept-ordningen) kan synes å ha et ensidig fokus på pris fremfor kvalitet, rask tilgang og innovasjon.

Onsdag 17. august møter vi representanter fra pasientforeninger som snakker om konsekvensene av dagens praksis. I tillegg er sentrale helsepolitikere invitert til å ta debatten.

Moderator er Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen.

Medvirkende:

  • Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Morten Stordalen, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
  • Stine B. Høibak-Nissen, Helseøkonomisk rådgiver, Kreftforeningen
  • Duarte Marchand, Landssjef i Takeda AS (Norway)

Les mer om arrangementet på Arendalsuka.no

Ingen påmelding er påkrevd