Aktiver tilgjengelighet Aktiver tilgjengelighet

Samarbeidspartnere

8_1_Who_we_are_3

Transparens

Takedas samarbeid med helsepersonell følger Legemiddelindustriens samarbeidsavtaler mellom foreninger for helsepersonell, regionale helseforetak og Legemiddelindustriforeningen (LMI).

Fra 2015 offentligjør medlemmer i Legemiddelindustrien (LMI) finansielle overføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette er kjent som EFPIA Disclosure Code.

EFPIA Disclosure Code er et europeisk bransjeinitiativ som skal føre til mest mulig åpenhet om forholdet mellom legemiddelindustri, helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette samarbeidet er svært viktig både for utviklingen nye legemidler og for best mulig pasientbehandling med eksisterende legemidler.

Rapporteringen foregår i første halvår i påfølgende år.

Takeda offentliggjør her de utbetalinger vi foretok til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2019:

Her finner du 2019 Metodenotat (PDF)

Her finner du 2019 Overføring fra Takeda (PDF)


Takeda offentliggjør her de utbetalinger vi foretok til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2018:

Her finner du 2018 Metodenotat (PDF)

Her finner du 2018 Overføring fra Takeda (PDF)


Takeda offentliggjør her de utbetalinger vi foretok til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2017:

Her finner du 2017 Metodenotat (PDF)

Her finner du 2017 Overføring fra Takeda (PDF)


Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Takeda samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven.

Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har samtykket til Takeda før offentliggjøring av personopplysningene.
Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell.

For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.

Les mer om offentliggjøring av verdioverføringer på LMIs hjemmesider.


Samarbeid med pasientforeninger

Takedas samarbeid med pasientorganisasjoner følger LMIs Etiske retningslinjer for samarbeide mellom pasientforeninger og legemiddelindustri. Avtaler om økonomisk støtte skal være skriftlige og tilgjenglige for offentligheten på forespørsel.

Takeda samarbeidet med og støttet økonomisk følgende pasientorganisasjoner i 2019:

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF):

Annonser i medlemsbladet: kr. 12 000,00

3 arbeidsmøter relatert til PROM-prosjektet: kr. 18 200,00

Blodkreftforeningen:

Annonse i medlemsbladet: kr. 37 500,00

Brosjyre print diagnose: kr. 40 000,00

Lymfekreftforeningen:

Lymfomuka 2019: kr. 50 000,00

Takeda samarbeidet med og støttet økonomisk følgende pasientorganisasjoner i 2018:

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF):

Pasientbrosjyre LMF: kr. 38 250,00

Sponsorship LMF folkemøte Trondheim 24.02.2018: kr. 36 750,00

Sponsorship LMF folkemøte Nordland 03.03.2018: kr. 42 282,00

Prosjekt «In Their Shoes» Tromsø 06.03.2018: kr. 37 353,00

Webannonse fom 11.2018: kr. 10 000,00

Annonser i medlemsbladet: kr. 33 618,00

Cancer Patient Association:

Åpent møte Cancer Patient Association 15.02.2018: kr. 13 917,00

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL):

Møte "Blodkreft i fokus" 12.04.2018: kr. 7 000,00

Norsk Osteoporoseforbund:

Annonsering i Osteoporosebladet nr. 1 - 2018: kr. 32 000,00


Takeda samarbeidet med og støttet økonomisk følgende pasientorganisasjoner i 2017:

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF):

Folkemøte i Østfold 28.03.2017: kr. 9757,00

Family gathering-møte 15.09.2017: kr. 20 000,00

Buskerud Family 02.09.2017: kr. 8737,00

Folkemøte i Harstad, Troms 14.10.2017: kr. 17 612,00

Cancer Patient Asscociation:

Åpent møte for Cancer Patient Association 29.03.2017: kr. 20 130,00

Norsk Osteoporoseforbund:

Bruk NOF-logo på Calcium-bokser: kr. 68 000,00

Firmamedlemskap: kr. 12 000,00

Link til øvrig samarbeid i regi av Takeda A/S (globalt)

Shire Transparens (EFPIA Disclosure Code)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) er legemiddelindustriens bransjeorganisasjon i Europa. EFPIA anser at samspillet mellom legemiddelindustrien og helsepersonell har en dyptgående og positiv effekt på pasientsikkerheten og behandlingskvaliteten, samt er verdifullt for fremtidig forskning. I 2013 vedtok EFPIA et alle finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner skal offentligjøres. 

Shire støtter prinsippene om åpenhet som er lagt frem av EFPIA. Shire offentligjør hvert år en oversikt over selskapets finansielle overføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner. 

Nedenfor finnes en lenke til Shire sin åpne rapportering: 

https://www.takeda.com/who-we-are/corporate-governance/transparency-disclosures/