Samarbeidspartnere

8_1_Who_we_are_3

Takeda samarbeid med helsepersonell følger Legemiddelindustriens samarbeidsavtaler mellom foreninger for helsepersonell, regionale helseforetak og Legemiddelindustriforeningen.

Transparens

Fra 2015 skal medlemmer i Legemiddelindustrien (LMI) offentliggjøre finansielle overføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette er kjent som EFPIA Disclosure Code. EFPIA Disclosure Code er et europeisk bransjeinitiativ som skal føre til mest mulig åpenhet om forholdet mellom legemiddelindustri, helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette samarbeidet er svært viktig både for utviklingen nye legemidler og for best mulig pasientbehandling med eksisterende legemidler.
Rapporteringen skal skje i første halvår i påfølgende år.

Takeda offentliggjør derfor nå de utbetalinger vi har hatt til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2018

Her finner du 2018 Metodenotat PDF

Her finner du 2018 Overføring fra Takeda PDF 

Takeda offentliggjør derfor nå de utbetalinger vi har hatt til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2017

Her finner du 2017 Metodenotat PDF

Her finner du 2017 Overføring fra Takeda PDF 

 

Utbetalinger vi har hatt til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2016

Her finner du 2016 Metodenotat PDF

Her finner du 2016 Øverføring fra Takeda PDF

 

Utbetalinger vi har hatt til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2015

Her finner du 2015 Metodenotat PDF

Her finner du 2015 Overføringer fra Takeda PDF

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Takeda samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven. Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Takeda før offentliggjøring av personopplysningene.
Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.

Les mer her LMI

 

Samarbeid med pasientforeninger

Takeda samarbeid med pasientforeninger følger Legemiddelindustrinforeningens " Etiske retningslinjer for samarbeide mellom pasientforeninger og legemiddelindustri". Avtaler om økonomisk støtte skal være skriftlige og tilgjenglig for offentligheten på forespørsel.

Takeda har i 2018 samarbeidet med og støttet økonomisk følgende pasientforeninger:

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) :

LMF- pasientbrosjyre                                                                                                                NOK 38.250,-

Sponsorship LMF folkemøte Trondheim                                24.02.2018                           NOK 36.750,-

Sponsorship LMF folkemøte Nordland                                   03.03.2018                           NOK 42.282,-

Prosjekt «In Their Shoes» Tromsø                                            06.03.2018                           NOK 37.353,-

Web-annonse                                                                               November                           NOK 10.000,-

Annonser i medlemsbladet i 2018                                                                                          NOK 33.618,-

Cancer Patient Association

Open meeting for Cancer Patient Association                     15.02.2018                             NOK 13.917,-

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Møte “Blodkreft i focus”                                                               12.04.2018                          NOK 7.000,-

Norsk Osteoporoseforbund

Annonsering i Osteoporosebladet nr 1 2018                                                                         NOK 32.000,-

 

Takeda har i 2017 samarbeidet med og støttet økonomisk følgende pasientforeninger:

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) har fått støtte til følgende møter :

Folkemøte i Østfold 28.03.2017 -kr 9757

Family gathering møte 15.09.2017 - kr 20.000

Buskerud Family 02.09.2017 - kr 8737

Folkemøte i Troms (Harstad) 14.10.2017 – kr 17.612

Cancer Patient Asscociation

Open meeting for Cancer Patient Association 29.03.2017 - 20.130 Kr 

Norsk Osteoporose forbund :

Bruk NOF-logo på Calcium bokser - 68.000 Kr 

Firmamedlemskap - 12.000 Kr 

 

Takeda har i 2016 samarbeidet med og støttet økonomisk følgende pasientforeninger:

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer - støtte til Åpnet møte for IBD og livskvalitet 6.april 2016 - kr 7254

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd. Nordland - støtte til Åpnet møte om IBD og livskvalitet 29. oktober 2016 - kr 17.879, 50

Lymfekreftforeningn - støtt til arrangement Verdesn lymfomdag 15.09.2016 - kr 35.000

Norsk Osteoporose forbund :

Støtte til annonsering, firmamedlemskap samt støtte til møte i forbindelse med verdens Osteoporosedag - kr 33.000

Takeda konsernet

Partnerships