Aktiver tilgjengelighet Aktiver tilgjengelighet

Nyhetsarkiv

Takeda Completes Sale of Select OTC and Non-Core Assets to Orifarm

Takeda Completes Sale of Select OTC and Non-Core Assets to Orifarm Learn more Osaka, JAPAN, March 31, 2021: Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) today announced the completion of its previously-announced sale of a portfolio of select products to Orifarm Group (“Orifarm”) for a total value of up to $670 million USD.  The portfolio includes approximately 130 over-the-counter (OTC) and prescription pharmaceutical products sold in Europe, and two manufacturing sites located in Denmark and Poland.  This divestment agreement was first announced in April 2020 (global press release). Takeda Norway press release April 2020. The divested portfolio includes OTC products and food supplements, plus select products within the Cardiovascular, Anti-inflammatory, Respiratory, and Endocrinology therapeutic areas, primarily sold in Norway, Denmark, Belgium, Poland, Finland, Sweden, the Baltics and Austria. The products, while addressing key patient needs in these countries, are outside of the business areas Takeda has chosen as core to its global long-term growth. - Today’s announcement marks an important step in the process of simplifying Takeda’s portfolio and focusing on our efforts to bring life transforming medicines to patients with highly specialized or rare conditions. We trust that Orifarm is the right partner to continue to bring to patients the over 130 OTC and prescription medicines now transitioning. As some of our colleagues are now also transitioning to Orifarm I would like to thank them for many years of service, for their commitment to patients and for the important role they had in building Takeda, says Duarte Marchand, General Manager, Takeda Norway. For more information see global press release on Takeda.com (2021) Press contact Takeda Norway Eli Synnøve Gjerde Cell: +47 402 19 735 Email: eli-synnove.gjerde@takeda.com About Takeda Pharmaceutical Company Limited Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) is a global, values-based, R&D-driven biopharmaceutical leader headquartered in Japan, committed to discover and deliver life-transforming treatments, guided by our commitment to patients, our people and the planet. Takeda focuses its R&D efforts on four therapeutic areas: Oncology, Rare Genetic and Hematology, Neuroscience, and Gastroenterology (GI). We also make targeted R&D investments in Plasma-Derived Therapies and Vaccines. We are focusing on developing highly innovative medicines that contribute to making a difference in people's lives by advancing the frontier of new treatment options and leveraging our enhanced collaborative R&D engine and capabilities to create a robust, modality-diverse pipeline. Our employees are committed to improving quality of life for patients and to working with our partners in health care in approximately 80 countries. See more information on Takeda.com. https://takeda.info/31An7Y9
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2021/takeda-completes-sale-of-select-otc-and-non-core-assets-to-orifarm/

Cheplapharm

Takeda selger ikke-kjernevirksomhet til Cheplapharm for rundt 565 millioner dollar   Takeda kunngjorde i dag at det er inngått en avtale om å selge en portefølje av utvalgte reseptbelagte farmasøytiske produkter utenfor kjernevirksomheten, til Cheplapharm. Learn more Produktene selges hovedsakelig i Europa og Canada. Cheplapharm er et spesialisert farmasøytisk selskap med hovedkontor i Tyskland. Selskapet har en 25-årig historie med vellykkede anskaffelser, integrering og vekst innen farmasøytiske produkter. Takeda vil motta en forskuddsbetaling på rundt 562 millioner dollar, i henhold til juridiske og regulatoriske vilkår for avtaleinngåelsen. Produktene som selges til Cheplapharm består av reseptbelagte farmasøytiske produkter innenfor kardiovaskulære, metabolske og betennelsesdempende terapiområder, sammen med kalsium. Porteføljen genererte i regnskapsåret 2019 en nettoomsetning tilsvarende omtrent 260 millioner dollar. Produktene som nå selges er viktige for den enkelte pasient, men de utenfor Takedas fem hovedforretningsområder. Nedsalget gir en mer fokusert portefølje og Takedas Europa & Canada Business Unit (EUCAN) får mulighet for å fokusere på og drive de definerte, strategiske kjerneområdene til selskapet. Takeda kunngjorde i april 2020 salget av utvalgte reseptfrie og reseptbelagte produkter til Orifarm Group. – Disse salgene representerer enda en viktig milepæl i vår porteføljeforenklings- og optimaliseringsstrategi. Vi styrker Takedas posisjon for fortsatt suksess på våre fem viktigste forretningsområder: gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-avledede terapier, onkologi og nevrovitenskap. Vi er fornøyd med å ha funnet en partner som deler vårt engasjement for pasientbehandling. Cheplapharm har erfaring og ressurser til å fortsette å investere i disse viktige produktene langt inn i fremtiden, til fordel for pasientene, sier Giles Platford, direktør av Takeda EUCAN. – Dagens kunngjøring gjør at Takeda kan fortsette å være pasientfokusert når vi strømlinjeformer og optimaliserer porteføljen i henhold til vår langsiktige, globale strategi. Selv om produktene som inngår i salget fyller viktige pasientbehov, ligger de utenfor våre kjerneområder. Vi er trygge på at Cheplapharm er den rette partneren for å sikre at pasientene fortsatt har tilgang til dem, sier finansdirektør Costa Saroukos i Takeda. Salget av de reseptbelagte produktene er i tråd med selskapets pågående nedsalgsprogram. I august kunngjorde Takeda en avtale om salg av Takeda Consumer Healthcare Company Limited til Blackstone for rundt 2,3 milliarder dollar. I juni kom Takeda til enighet med Celltrion om salg av en portefølje av produkter for det asiatiske markedet for opp til 278 millioner dollar. I april kunngjorde selskapet salget av ikke reseptbelagte produkter til Orifarm Group for inntil rundt 670 millioner dollar. Dette salget omfattet også to produksjonsanlegg, i Danmark og Polen. I mars ble en produktportefølje I Latin-Amerika solgt til Hypera Pharma for 825 millioner dollar, og selskapet avsluttet samtidig salget av produkter utenfor kjernevirksomheten i Russland og samveldet av uavhengige stater til STADA og produkter for Midtøsten, vestlige Asia og deler av Afrika til Acino. TransaksjonsdetaljerTransaksjonen vil ikke innebære overføring av ansatte. Den forventes å være avsluttet innen utgangen av regnskapsåret 2020 (avsluttes mars 2021), med forbehold om oppfyllelse av betingelser for avhending og godkjennelse fra myndighetene.  Inntil da vil Takeda være ansvarlig for at pasientene får tilgang til produktene. Takeda vil bruke inntektene fra transaksjonen til å redusere gjelden i henhold til målet om 2x nettogjeld/justert EBITDA i løpet av perioden regnskapsårene 2021 til 2023. Takedas mål er rask reduksjon av selskapets gjeld drevet av sterk kontantstrøm og god avkastning, samtidig som det forenkler porteføljen til selskapet. Takedas rådgivere for transaksjonen har vært J.P. Morgan som finansiell rådgiver og juridisk rådgiver har vært White & Case. Om TakedaTakeda Pharmaceuticals Company Limited er et globalt, verdibasert, F&U-drevet biofarmasøytisk selskap, med hovedkontor i Japan. Vi har en hovedvekt på reseptbelagte legemidler til primær- og spesialisthelsetjenesten innen behandlingsområdene gastroenterologi, sjeldne sykdommer, onkologi og nevrovitenskap. På verdensbasis er selskapet tilstede i mer enn 80 ulike markeder. Takeda er dedikert til å gi bedre helse og en bedre fremtid for pasienter ved å gjøre vitenskap om til svært innovative medisiner. Takeda fokuserer sin F&U-innsats på fire terapeutiske områder: gastroenterologi, sjeldne sykdommer, onkologi og nevrovitenskap. Selskapet gjør også målrettede F&U-investeringer i plasma-deriverte behandlinger og vaksiner. Takeda fokuserer på å utvikle svært innovative medisiner som bidrar til å gjøre en forskjell i folks liv, ved å flytte grensen for nye behandlingsalternativer. Medarbeiderne er dedikert til å bedre pasientens livskvalitet og å samarbeide med partnere i omtrent 80 land. Takeda AS i Norge er et datterselskap til Takeda Pharmaceuticals Company Limited. Takeda er en av landets største leverandører av legemidler, og har kontor i Asker utenfor Oslo med cirka 270 medarbeidere. I Asker har selskapet et eget produksjonsanlegg hvor det produseres kalsium tyggetabletter, som eksporteres til mer enn 50 markeder over hele verden. Kalsium fra Asker er markedsleder i Europa. Takeda i Norge ledes av administrerende direktør Bjørn Lie og landssjef Duarte Marchand. Global pressemelding (8.9.2020). Pressekontakt, Takeda Norge: Eli Synnøve Gjerde eli-synnove.gjerde@takeda.com +47 402 19 735 https://takeda.info/2YxNQTm
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2020/cheplapharm/

OTC

Takeda selger ut deler av virksomheten til Orifarm   Salgsporteføljen utgjør utvalgte reseptfrie og reseptbelagte produkter, samt to fabrikker i Europa. Transaksjonen akselererer selskapets plan for nedsalg av ikke-kjernevirksomhet og omfatter deler av Takedas virksomhet i Norge. Learn more Takeda kunngjorde i dag at det er inngått en avtale om salg av en virksomhetsportefølje som er utenfor kjernevirksomheten. Avtalen gjelder salg av en portefølje med reseptfrie-, OTC, og reseptbelagte farmasøytiske produkter solgt i Europa, samt to fabrikker som er i Danmark og Polen til Orifarm, et dansk farmasøytisk selskap i sterk vekst. Salgssummen er opp til 670 millioner amerikanske dollar. Disse produktene inkluderer reseptfrie legemidler, handelsvarer og kosttilskudd, i tillegg til et utvalg av reseptbelagte produkter innenfor terapiområdene luftveier, betennelsesdempende, kardiologi og endokrinologi. Produktene er i hovedsak solgt i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Baltikum, Belgia og Østerrike. For regnskapsåret 2018 ga porteføljen driftsinntekter på 230 millioner amerikanske dollar, blant annet påvirket av godt salg av reseptfrie forkjølelses- og vitamin-produkter, og de reseptbelagte produktene Warfarin og Levaxin. Selv om produktene som nå selges fortsatt vil spille en viktig rolle for å møte pasienters behov, er de ikke en del av de utvalgte satsingsområdene til Takeda. For langsiktig vekst satser Takeda videre på gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-avledede terapier, onkologi og nevrovitenskap. – Salget gjør det mulig for oss å prioritere og styrke innsatsen i våre utvalgte terapeutiske områder. Gjennom en robust salgsprosess for denne delen av virksomheten har vi fokusert på å finne den riktige partneren for å maksimere verdien av porteføljen for Takedas aksjonærer, og samtidig sikre tilgang til disse produktene for pasienter og kunder som er avhengig av dem. Vi er trygge på at Orifarm er riktig partner i disse landene, sier President Giles Platford i Takeda Europe & Canada Business Unit. – Denne transaksjonen er en del av Takedas globale strategi om å forenkle vår portefølje og akselerere avhendingen av ikke-kjernevirksomhet. Vi fortsetter vårt fokus på å investere i sentrale forretningsområder, samtidig som vi styrker oss som en ledende, forsknings- og utviklingsdrevet global farmasøytisk virksomhet som leverer økt verdi for pasientene og Takedas eiere, sier finansdirektør Costa Saroukos i Takeda. Salgsporteføljen som selges ut i Norge består totalt av 32 merkevarer, som stod for en samlet inntekt på til sammen 400 millioner NOK i 2019. Takeda er av den oppfatning at Orifarm er svært godt egnet til å sikre norske pasienter fortsatt tilgang til disse produktene. For berørte ansatte vil Takeda og Orifarm i tidsrommet frem til transaksjonen er gjennomført utvikle en omfattende overgangsplan, som er i tråd med Takedas verdier, nasjonalt lovverk og andre gjeldende reguleringer. Takeda har en lang tradisjon og en sterk posisjon i Norge. Vi vil fortsatt være sterkt forpliktet til norske pasienter gjennom vårt samarbeid med lokale partnere, og med et mål om å styrke tilgangen til de livsforbedrende behandlingene selskapets portefølje av innovative spesialiserte legemidler tilbyr. Globalt salg av virksomhetTakeda har inngått en avtale om salg av en portefølje med rundt 110 reseptfrie- og reseptbelagte farmasøytiske produkter som selges i Europa til selskapet Orifarm. Salgssummen kan bli inntil rundt 670 millioner amerikanske dollar, i henhold til de juridiske og regulatoriske betingelsene ved sluttføring av avtalen. Orifarm vil betale rundt 505 millioner dollar til Takeda ved sluttføring av avtalen, og rundt 70 millioner dollar innen utgangen av en fire-årsperiode etter sluttføringen. I tillegg vil Takeda kunne motta opp til 95 millioner dollar ekstra, hvis ulike milepæler blir nådd. TransaksjonsdetaljerTakeda har inngått en avtale om salg av en portefølje av rundt 110 utvalgte reseptfrie- og reseptbelagte produkter til Orifarm, et dansk farmasøytisk selskap i sterk vekst. Salgssummen er opp til rundt 670 millioner amerikanske dollar. Orifarm vil betale rundt 505 millioner dollar til Takeda ved sluttføring av avtalen og rundt 70 millioner dollar innen utgangen av en fire-årsperiode etter sluttføringen. I tillegg vil Takeda kunne motta opp til 95 millioner dollar ekstra, hvis ulike milepæler blir nådd. To produksjonssteder i Danmark og Polen vil bli overført til Orifarm ved sluttføring av avtalen. Partene vil også inngå en avtale om produksjon og distribusjon, der Takeda vil fortsette å produsere et utvalg av produkter på vegne av Orifarm. Kjøpet gir Orifarm rettigheter, merkevarer og andre eiendeler for produktene i porteføljen i de landene avtalen gjelder for. Som en del av avtalen forventer Takeda at rundt 600 medarbeidere ved produksjonsstedene, ansatte som arbeider med salgs- og markedsføring av porteføljen som blir solgt, samt enkelte andre funksjoner overføres til Orifarm når transaksjonen er gjennomført. Transaksjonen er forventet å bli avsluttet innen utgangen av regnskapsåret 2020, som avsluttes 31. mars 2021, med forbehold om oppfyllelse av betingelser for avhending, godkjennelse fra myndighetene og – der det er aktuelt – oppfyllelse av lokale arbeidsmiljøbestemmelser. Inntil da vil Takeda fortsatt eie produktene og er ansvarlig for at pasientene får tilgang til dem. Takedas rådgivere for transaksjonen har vært J.P. Morgan som finansiell rådgiver og juridisk rådgiver har vært White & Case. Om TakedaTakeda er et forskningsbasert, globalt selskap med hovedvekt på reseptbelagte legemidler til primær- og spesialisthelsetjenesten innen behandlingsområdene gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-deriverte behandlinger, onkologi og nevrovitenskap. Selskapet er på verdensbasis til stede i mer enn 80 ulike markeder. Takeda AS i Norge er et datterselskap til Takeda Pharmaceuticals Company Limited. Takeda er en av landets største leverandører av reseptfrie produkter og kosttilskudd og reseptbelagte legemidler. Takeda har kontor i Asker utenfor Oslo med cirka 270 medarbeidere. I Asker har selskapet et eget produksjonsanlegg hvor det produseres kalsium tyggetabletter, som eksporteres til mer enn 50 markeder over hele verden. Kalsium fra Asker er markedsleder i Europa. Takeda Norge ledes av administrerende direktør Bjørn Lie og landssjef Duarte Marchand. Mer informasjon om Takeda på takeda.com. Global pressemelding Pressekontakt, Takeda Norge: Eli Synnøve Gjerde eli-synnove.gjerde@takeda.com +47 402 19 735 https://takeda.info/2YxNQTm
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2020/otc/

Neo Fer

Forventet legemiddelmangel av Nycoplus Neo-Fer Learn more Takeda har varslet Statens legemiddelverk (SLV) om legemiddelmangel for jerntilskuddet Nycoplus Neo-Fer, da produksjonen må tilpasses nye retningslinjer. På grunn av nye retningslinjener i henhold til ICH-Q3D, har Takedas internkontroll avdekket et blynivå i Nycoplus Neo-Fer som overstiger kravet i denne retningslinjen. Umiddelbart etter at kvalitetssituasjonen ble oppdaget, stoppet Takeda produksjon, utlevering og distribusjon av Nycoplus Neo-Fer til Norge.  SLV har gått gjennom analyseresultatene og vurderer helserisikoen ved bruk av Nycoplus Neo-Fer, innenfor de anbefalte dosene, som meget lav. Da det ikke finnes alternative produkter på markedet, har SLV bestemt at Nycoplus Neo-Fer fortsatt skal selges på det norske markedet, så lenge produktet er tilgjengelig på apotek. Takeda vurderer alternative løsninger, i nær kontakt med SLV. Se Legemiddelverkets hjemmeside her.  https://takeda.info/37yZgKP
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2018/neo-fer/

Asker fotball

Takeda og Asker Fotball fornyer avtale om godt lokalt naboskap Learn more Takeda og Asker Fotball Herrer har fornyet samarbeidsavtalen for ett år. Bedriften ser at Asker Fotball Herrer er lokalt forankret, har et tydelig verdisyn og har som mål å skape begeistring og lokal patriotisme. Det harmonerer godt med Takedas verdier. For Takeda, som er nabo til Asker Fotball og Føyka i Asker sentrum, er klubbens samfunnsengasjement og bevisste arbeid viktigere enn A-lagets divisjonsplassering. Derfor er midlene for 2018 øremerket Gatelaget, Asker United og FotballSFO. Samarbeidet begynte da klubben i 2005 etablerte SFOtball som et helt nytt og aktivt supplement til skolenes SFO-ordning. Det var så vellykket at SFOtball er kopiert av rundt 100 fotballklubber rundt i landet. SFOtball er også brukt som eksempel i andre land. Takeda jobber for bedre helse for mennesker over hele verden gjennom ledende medisinsk innovasjon. Bedriften ønsker dessuten å være en bidragsyter til lokalsamfunnet. Da passer det godt å støtte Asker Fotball, en annerledes fotballklubb, som vil gi noe mer enn fotball og bidra til et bedre nærmiljø. For Takeda dreier det seg om å støtte gode og samfunnsnyttige lokale aktiviteter. Takeda er et globalt, forskningsbasert selskap og blant verdens 16 største farmasøytiske virksomheter. Det forhindrer ikke et sterkt ønske om å være en lokal aktør i Asker. Der ligger en stor fabrikk, der bor mange av medarbeiderne, og der er Takeda medlem av lauget til Asker Produkt og en aktiv støttespiller for Ungt Entreprenørskap, Asker Museum og altså Asker Fotball. Asker Fotball Herrer setter stor pris på Takedas engasjement i klubbens arbeid og setter pris på at det er så tydelig er rettet mot sosiale aktiviteter som SFOtball, Asker United og Gatelaget. Klubben synes det gir et viktig signal når en aktør med virksomhet i 70 land går så sterkt inn i sosialt arbeid lokalt i Asker. Klubben håper at andre internasjonale selskaper i Asker lar seg inspirere av det. Asker Fotball Herrer Daglig leder Rune Klemetsdal, mobil +47 910 01 626   Dette er Asker Fotball– mer enn en fotballklubb Asker Fotball er et allianseidrettslag innenfor Asker Skiklubb (4700 medlemmer) og ble stiftet i 2000. Klubben organiserer spillere fra 13 år og oppover og har ca. 600 medlemmer. Klubben spiller sine hjemmekamper på Føyka, hvor de har hatt klubblokaler og bane siden 1923 (tidligere Asker Skiklubb). Laget spilte i hovedserien i fotball fra 1951-59 og kom til cupfinalen i 1951.  Klubben rykket opp i Adeccoligaen foran 2011 sesongen, men rykket ned 2. divisjon høsten 2011. Klubbens sportslige mål er å bli blant landets 20 beste klubber innen 2018.   Klubbens overordnede visjon om å være ”MER ENN EN FOTBALLKLUBB”, er et begrep som signaliserer at klubben ønsker å spille en sentral rolle i lokalsamfunnet gjennom å være en betydelig bidragsyter innen barn, ungdomsarbeid og integrering av fremmedkulturelle. Klubben organiseres i dag FotballSFO (først i landet) og et unikt prosjekt for enslige mindreårige asylsøkere, samt aktiviteter for folk med rusproblemer og psykisk utviklingshemmede.  Asker Fotball ønsker å være Askers viktigste organisasjon sammen med Asker Skiklubb og et naturlig samlingssted for Askers innbyggere.     Mer informasjon om Asker Fotball på www.askerfotball.no https://takeda.info/30N4Urk nn-NO
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2018/asker-fotball/

Takeda feirer Aktiv mot krefts første ti år med pengegave

Takeda feirer Aktiv mot krefts første ti år med pengegave Learn more Den 23. september feirer Aktiv mot kreft sine første ti år. Stiftelsen ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007 og har som mål å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Det har resultert i 16 Pusterom (treningssentre for kreftpasienter) ved norske sykehus, utdannelse av cirka 270 AKTIVinstruktører, bidrag til forskning på trening og kreft i Norge og i USA, utdannelse av kreftleger og sykepleiere i Etiopia og innkjøp av en PET/CT-skanner som gave til Oslo universitetssykehus i 2011.Pusterommene har gjort at flere pasienter har fått tilgang til treningssenter på behandlingsstedet. Treningsrommene blir kalt Pusterom, fordi brukerne her både kan øke pulsen og pusten, men også som et pusterom fra en vanskelig hverdag. På Pusterommene får kreftpasientene kyndig veiledning av fagpersoner i et sosialt og trivelig miljø. Asker-bedriften Takeda (tidligere Nycomed) var den første av Aktiv mot krefts 18 bedriftsfaddere og har vært med siden januar 2008. Nå har Takeda gitt Aktiv mot kreft 20 000 kroner i bursdagsgave og oppfordrer de øvrige fadderbedriftene og andre næringslivsaktører til å følge eksempelet og gi stiftelsen en bursdagsgave. I alle de ti årene har det gått midler fra Takeda til Aktiv mot kreft. Medarbeidere som trener samler poeng de registrerer på nettportalen www.sprekere.no. For hver halve time fysisk aktivitet medarbeiderne registrerer, gir Takeda et beløp til Aktiv mot kreft. – Det har fra første dag vært meningsfylt for oss å støtte Aktiv mot kreft, sier kommunikasjonsdirektør Brita Sangolt hos Takeda. - Det ligger svært nær for oss å være med på tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og å støtte prosjekter som kan gi personer med kreftdiagnose bedre livskvalitet. Nå håper vi at vi kan motivere andre virksomheter til å støtte Aktiv mot kreft på en måte som passer for dem. Aktiv mot kreft feirer bursdagen med å ta Pusteroms-aktivitetene ut og inviterer store og små til AKTIVdagen i ti klatreparker rundt om i Norge. – Vi gleder oss til å feire jubileet vårt med AKTIVdagen og gi alle som vil, en gratis, morsom dag i full aktivitet, sier daglig leder Helle Aanesen i Aktiv mot kreft. Hun minner om at fysisk aktivitet kan bidra til å redusere uønskede bivirkninger og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt; det bidrar til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten, både hos kreftpasienter og andre. KontaktpersonerKommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, Takeda AS, telefon 911 80 646 https://takeda.info/2B98zEY
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2017/takeda-feirer-aktiv-mot-krefts-forste-ti-ar-med-pengegave/

Takeda kjøper ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

Takeda kjøper ARIAD Pharmaceuticals, Inc. Learn more Takeda Pharmaceutical Company Limited har inngått en avtale om å kjøpe ARIAD Pharmaceuticals, Inc. Dette er en svært strategisk avtale som styrker Takeda's globale portefølje og pipeline innen onkologi. Det genererer umiddelbar og langsiktig inntektsvekst. To attraktive og innovative medisiner inngår, Iclusig® (ponatinib), et globalt kommersialisert produkt med potensial for sterk salgsvekst, og brigatinib med forventet godkjenning i USA i første halvdel av 2017. Les mer i pressemeldingen som er publisert på takeda.com: http://www.takeda.com/news/2017/20170109_7656.html https://takeda.info/30LUojO
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2017/takeda-kjoper-ariad-pharmaceuticals-inc/

Nytt nettsted om lindring av kreftsmerter

Nytt nettsted om lindring av kreftsmerter Learn more Nå blir det lettere for kreftrammede og pårørende å skaffe seg kunnskap om kreftsmerter og lindring av disse smertene.Takeda har tatt initiativ til og står bak nettstedet www.kreftsmerter.no. Her finner kreftpasienter og pårørende svar på de vanligste spørsmålene når det gjelder kreft og kreftsmerter.Undersøkelser viser at det er rom for forbedring både når det gjelder kunnskap om smerter hos kreftpasienter og når det gjelder informasjon, kartlegging og behandling av disse smertene. I mediene kan man dessuten jevnlig lese historier om pasienter som ikke får tilstrekkelig smertelindring ved kreftsykdom, og om pårørendes kamp for å få hjelp. Målet med nettstedet er å bidra til bedre kunnskap om forskjellige typer kreftsmerter slik at pasienter og deres pårørende kan ta den kunnskapen med seg til dialogen med helsepersonell og dermed få bedre behandling. På kreftsmerter.no kan du finne svar på en lang rekke spørsmål om kreftsmerter og behandling av kreftrelaterte smerter. Innholdet er skrevet av helsepersonell med lang erfaring innen smertebehandling. Spesialistene gir svar på mange små og store spørsmål knyttet til smertebehandling i hverdagen. Informasjonen på kreftsmerter.no er i overenstemmelse med, og har link til, retningslinjer fra «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon (smertelindring) i kreftomsorgen». Én av tre får kreft i løpet av livet, og det diagnostiseres dobbelt så mange krefttilfeller i dag som for 50 år siden. Samtidig overlever stadig flere, og flere lever med kreft. For Takeda er det viktig å løfte frem pasientene og deres behov, slik at pasienter og pårørende får en best mulig hverdag. Under det hele ligger erkjennelsen av at god informasjon kan gi bedre trygghet. KontaktpersonerBrita Sangolt, kommunikasjonsdirektør, telefon 911 80 646 https://bit.ly/3hvqh69
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2016/nytt-nettsted-om-lindring-av-kreftsmerter/