Nyhetsarkiv

OTC

Takeda selger ut deler av virksomheten til Orifarm   Salgsporteføljen utgjør utvalgte reseptfrie og reseptbelagte produkter, samt to fabrikker i Europa. Transaksjonen akselererer selskapets plan for nedsalg av ikke-kjernevirksomhet, og omfatter deler av Takedas virksomhet i Norge. Learn more Osaka, JAPAN, April [XX], 2020 – Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) kunngjorde i dag at de har inngått en avtale om salg av en virksomhetsportefølje som er utenfor kjernevirksomheten. Avtalen gjelder salg av en portefølje med reseptfrie-, OTC, og reseptbelagte farmasøytiske produkter solgt i Europa, samt to fabrikker som er i Danmark og Polen til Orifarm, et dansk farmasøytisk selskap i sterk vekst. Salgssummen er opp til 670 millioner amerikanske dollar.   Disse produktene inkluderer reseptfrie legemidler, handelsvarer og kosttilskudd, i tillegg til et utvalg av reseptbelagte produkter innenfor terapiområdene luftveier, betennelsesdempende, kardiologi og endokrinologi. Produktene er i hovedsak solgt i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Baltikum, Belgia og Østerrike. For regnskapsåret 2018 ga porteføljen driftsinntekter på 230 millioner amerikanske dollar, blant annet påvirket av godt salg av reseptfrie forkjølelses- og vitamin-produkter, og de reseptbelagte produktene Warfarin og Levaxin. Selv om produktene som nå selges fortsatt vil spille en viktig rolle for å møte pasienters behov, er de ikke en del av de utvalgte satsingsområdene til Takeda. For langsiktig vekst satser Takeda videre på gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-avledede terapier, onkologi og nevrovitenskap.   – Salget gjør det mulig for oss å prioritere og styrke innsatsen i våre utvalgte terapeutiske områder. Gjennom en robust salgsprosess for denne delen av virksomheten har vi fokusert på å finne den riktige partneren for å maksimere verdien av porteføljen for Takedas aksjonærer, og samtidig sikre tilgang til disse produktene for pasienter og kunder som er avhengig av dem. Vi er trygge på at Orifarm er riktig partner i disse landene, sier President Giles Platford i Takeda Europe & Canada Business Unit.   – Denne transaksjonen er en del av Takedas globale strategi om å forenkle vår portefølje og akselerere avhendingen av ikke-kjernevirksomhet. Vi fortsetter vårt fokus på å investere i sentrale forretningsområder, samtidig som vi styrker oss som en ledende, forsknings- og utviklingsdrevet global farmasøytisk virksomhet som leverer økt verdi for pasientene og Takedas eiere, sier finansdirektør Costa Saroukos i Takeda.   Salgsporteføljen som selges ut i Norge består totalt av 32 merkevarer, som stod for en samlet inntekt på til sammen 400 millioner NOK i 2019.   Takeda er av den oppfatning at Orifarm er svært godt egnet til å sikre norske pasienter fortsatt tilgang til disse produktene. For berørte ansatte vil Takeda og Orifarm i tidsrommet frem til transaksjonen er gjennomført utvikle en omfattende overgangsplan, som er i tråd med Takedas verdier, nasjonalt lovverk og andre gjeldende reguleringer.   Takeda har en lang tradisjon og en sterk posisjon i Norge. Vi vil fortsatt være sterkt forpliktet til norske pasienter gjennom vårt samarbeid med lokale partnere, og med et mål om å styrke tilgangen til de livsforbedrende behandlingene selskapets portefølje av innovative spesialiserte legemidler tilbyr.       Globalt salg av virksomhet Takeda har inngått en avtale om salg av en portefølje med rundt 110 reseptfrie- og reseptbelagte farmasøytiske produkter som selges i Europa til selskapet Orifarm. Salgssummen kan bli inntil rundt 670 millioner amerikanske dollar, i henhold til de juridiske og regulatoriske betingelsene ved sluttføring av avtalen. Orifarm vil betale rundt 505 millioner dollar til Takeda ved sluttføring av avtalen, og rundt 70 millioner dollar innen utgangen av en fire-årsperiode etter sluttføringen. I tillegg vil Takeda kunne motta opp til 95 millioner dollar ekstra, hvis ulike milepæler blir nådd.   Transaksjonsdetaljer Takeda har inngått en avtale om salg av en portefølje av rundt 110 utvalgte reseptfrie- og reseptbelagte produkter til Orifarm, et dansk farmasøytisk selskap i sterk vekst. Salgssummen er opp til rundt 670 millioner amerikanske dollar. Orifarm vil betale rundt 505 millioner dollar til Takeda ved sluttføring av avtalen og rundt 70 millioner dollar innen utgangen av en fire-årsperiode etter sluttføringen. I tillegg vil Takeda kunne motta opp til 95 millioner dollar ekstra, hvis ulike milepæler blir nådd. To produksjonssteder i Danmark og Polen vil bli overført til Orifarm ved sluttføring av avtalen. Partene vil også inngå en avtale om produksjon og distribusjon, der Takeda vil fortsette å produsere et utvalg av produkter på vegne av Orifarm. Kjøpet gir Orifarm rettigheter, merkevarer og andre eiendeler for produktene i porteføljen i de landene avtalen gjelder for.   Som en del av avtalen forventer Takeda at rundt 600 medarbeidere ved produksjonsstedene, ansatte som arbeider med salgs- og markedsføring av porteføljen som blir solgt, samt enkelte andre funksjoner overføres til Orifarm når transaksjonen er gjennomført.   Transaksjonen er forventet å bli avsluttet innen utgangen av regnskapsåret 2020, som avsluttes 31. mars 2021, med forbehold om oppfyllelse av betingelser for avhending, godkjennelse fra myndighetene og – der det er aktuelt – oppfyllelse av lokale arbeidsmiljøbestemmelser. Inntil da vil Takeda fortsatt eie produktene og er ansvarlig for at pasientene får tilgang til dem.   Takedas rådgivere for transaksjonen har vært J.P. Morgan som finansiell rådgiver og juridisk rådgiver har vært White & Case.   Om Takeda Takeda er et forskningsbasert, globalt selskap med hovedvekt på reseptbelagte legemidler til primær- og spesialisthelsetjenesten innen behandlingsområdene gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-deriverte behandlinger, onkologi og nevrovitenskap. Selskapet er på verdensbasis til stede i mer enn 80 ulike markeder.   Takeda AS i Norge er et datterselskap til Takeda Pharmaceuticals Company Limited. Takeda er en av landets største leverandører av reseptfrie produkter og kosttilskudd og reseptbelagte legemidler. Takeda har kontor i Asker utenfor Oslo med cirka 270 medarbeidere. I Asker har selskapet et eget produksjonsanlegg hvor det produseres kalsium tyggetabletter, som eksporteres til mer enn 50 markeder over hele verden. Kalsium fra Asker er markedsleder i Europa.   Takeda Norge ledes av administrerende direktør Bjørn Lie og landssjef Duarte Marchand.   Mer informasjon om Takeda på takeda.no og takeda.com. Global pressemelding   Pressekontakt, Takeda Norge: Eli Synnøve Gjerde eli-synnove.gjerde@takeda.com +47 402 19 735 https://takeda.info/2YxNQTm
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2020/otc/

Neo Fer

Forventet legemiddelmangel av Nycoplus Neo-Fer Learn more Takeda har varslet Statens legemiddelverk (SLV) om legemiddelmangel for jerntilskuddet Nycoplus Neo-Fer, da produksjonen må tilpasses nye retningslinjer. På grunn av nye retningslinjener i henhold til ICH-Q3D, har Takedas internkontroll avdekket et blynivå i Nycoplus Neo-Fer som overstiger kravet i denne retningslinjen. Umiddelbart etter at kvalitetssituasjonen ble oppdaget, stoppet Takeda produksjon, utlevering og distribusjon av Nycoplus Neo-Fer til Norge.  SLV har gått gjennom analyseresultatene og vurderer helserisikoen ved bruk av Nycoplus Neo-Fer, innenfor de anbefalte dosene, som meget lav. Da det ikke finnes alternative produkter på markedet, har SLV bestemt at Nycoplus Neo-Fer fortsatt skal selges på det norske markedet, så lenge produktet er tilgjengelig på apotek. Takeda vurderer alternative løsninger, i nær kontakt med SLV. Se Legemiddelverkets hjemmeside her.  https://takeda.info/37yZgKP
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2018/neo-fer/

Asker fotball

Takeda og Asker Fotball fornyer avtale om godt lokalt naboskap Learn more Takeda og Asker Fotball Herrer har fornyet samarbeidsavtalen for ett år. Bedriften ser at Asker Fotball Herrer er lokalt forankret, har et tydelig verdisyn og har som mål å skape begeistring og lokal patriotisme. Det harmonerer godt med Takedas verdier. For Takeda, som er nabo til Asker Fotball og Føyka i Asker sentrum, er klubbens samfunnsengasjement og bevisste arbeid viktigere enn A-lagets divisjonsplassering. Derfor er midlene for 2018 øremerket Gatelaget, Asker United og FotballSFO. Samarbeidet begynte da klubben i 2005 etablerte SFOtball som et helt nytt og aktivt supplement til skolenes SFO-ordning. Det var så vellykket at SFOtball er kopiert av rundt 100 fotballklubber rundt i landet. SFOtball er også brukt som eksempel i andre land. Takeda jobber for bedre helse for mennesker over hele verden gjennom ledende medisinsk innovasjon. Bedriften ønsker dessuten å være en bidragsyter til lokalsamfunnet. Da passer det godt å støtte Asker Fotball, en annerledes fotballklubb, som vil gi noe mer enn fotball og bidra til et bedre nærmiljø. For Takeda dreier det seg om å støtte gode og samfunnsnyttige lokale aktiviteter. Takeda er et globalt, forskningsbasert selskap og blant verdens 16 største farmasøytiske virksomheter. Det forhindrer ikke et sterkt ønske om å være en lokal aktør i Asker. Der ligger en stor fabrikk, der bor mange av medarbeiderne, og der er Takeda medlem av lauget til Asker Produkt og en aktiv støttespiller for Ungt Entreprenørskap, Asker Museum og altså Asker Fotball. Asker Fotball Herrer setter stor pris på Takedas engasjement i klubbens arbeid og setter pris på at det er så tydelig er rettet mot sosiale aktiviteter som SFOtball, Asker United og Gatelaget. Klubben synes det gir et viktig signal når en aktør med virksomhet i 70 land går så sterkt inn i sosialt arbeid lokalt i Asker. Klubben håper at andre internasjonale selskaper i Asker lar seg inspirere av det. Asker Fotball Herrer Daglig leder Rune Klemetsdal, mobil +47 910 01 626   Dette er Asker Fotball– mer enn en fotballklubb Asker Fotball er et allianseidrettslag innenfor Asker Skiklubb (4700 medlemmer) og ble stiftet i 2000. Klubben organiserer spillere fra 13 år og oppover og har ca. 600 medlemmer. Klubben spiller sine hjemmekamper på Føyka, hvor de har hatt klubblokaler og bane siden 1923 (tidligere Asker Skiklubb). Laget spilte i hovedserien i fotball fra 1951-59 og kom til cupfinalen i 1951.  Klubben rykket opp i Adeccoligaen foran 2011 sesongen, men rykket ned 2. divisjon høsten 2011. Klubbens sportslige mål er å bli blant landets 20 beste klubber innen 2018.   Klubbens overordnede visjon om å være ”MER ENN EN FOTBALLKLUBB”, er et begrep som signaliserer at klubben ønsker å spille en sentral rolle i lokalsamfunnet gjennom å være en betydelig bidragsyter innen barn, ungdomsarbeid og integrering av fremmedkulturelle. Klubben organiseres i dag FotballSFO (først i landet) og et unikt prosjekt for enslige mindreårige asylsøkere, samt aktiviteter for folk med rusproblemer og psykisk utviklingshemmede.  Asker Fotball ønsker å være Askers viktigste organisasjon sammen med Asker Skiklubb og et naturlig samlingssted for Askers innbyggere.     Mer informasjon om Asker Fotball på www.askerfotball.no https://takeda.info/30N4Urk nn-NO
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2018/asker-fotball/

Takeda feirer Aktiv mot krefts første ti år med pengegave

Takeda feirer Aktiv mot krefts første ti år med pengegave Learn more Den 23. september feirer Aktiv mot kreft sine første ti år. Stiftelsen ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007 og har som mål å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Det har resultert i 16 Pusterom (treningssentre for kreftpasienter) ved norske sykehus, utdannelse av cirka 270 AKTIVinstruktører, bidrag til forskning på trening og kreft i Norge og i USA, utdannelse av kreftleger og sykepleiere i Etiopia og innkjøp av en PET/CT-skanner som gave til Oslo universitetssykehus i 2011.Pusterommene har gjort at flere pasienter har fått tilgang til treningssenter på behandlingsstedet. Treningsrommene blir kalt Pusterom, fordi brukerne her både kan øke pulsen og pusten, men også som et pusterom fra en vanskelig hverdag. På Pusterommene får kreftpasientene kyndig veiledning av fagpersoner i et sosialt og trivelig miljø. Asker-bedriften Takeda (tidligere Nycomed) var den første av Aktiv mot krefts 18 bedriftsfaddere og har vært med siden januar 2008. Nå har Takeda gitt Aktiv mot kreft 20 000 kroner i bursdagsgave og oppfordrer de øvrige fadderbedriftene og andre næringslivsaktører til å følge eksempelet og gi stiftelsen en bursdagsgave. I alle de ti årene har det gått midler fra Takeda til Aktiv mot kreft. Medarbeidere som trener samler poeng de registrerer på nettportalen www.sprekere.no. For hver halve time fysisk aktivitet medarbeiderne registrerer, gir Takeda et beløp til Aktiv mot kreft. – Det har fra første dag vært meningsfylt for oss å støtte Aktiv mot kreft, sier kommunikasjonsdirektør Brita Sangolt hos Takeda. - Det ligger svært nær for oss å være med på tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og å støtte prosjekter som kan gi personer med kreftdiagnose bedre livskvalitet. Nå håper vi at vi kan motivere andre virksomheter til å støtte Aktiv mot kreft på en måte som passer for dem. Aktiv mot kreft feirer bursdagen med å ta Pusteroms-aktivitetene ut og inviterer store og små til AKTIVdagen i ti klatreparker rundt om i Norge. – Vi gleder oss til å feire jubileet vårt med AKTIVdagen og gi alle som vil, en gratis, morsom dag i full aktivitet, sier daglig leder Helle Aanesen i Aktiv mot kreft. Hun minner om at fysisk aktivitet kan bidra til å redusere uønskede bivirkninger og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt; det bidrar til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten, både hos kreftpasienter og andre. KontaktpersonerKommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, Takeda AS, telefon 911 80 646 https://takeda.info/2B98zEY
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2017/takeda-feirer-aktiv-mot-krefts-forste-ti-ar-med-pengegave/

Takeda kjøper ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

Takeda kjøper ARIAD Pharmaceuticals, Inc. Learn more Takeda Pharmaceutical Company Limited har inngått en avtale om å kjøpe ARIAD Pharmaceuticals, Inc. Dette er en svært strategisk avtale som styrker Takeda's globale portefølje og pipeline innen onkologi. Det genererer umiddelbar og langsiktig inntektsvekst. To attraktive og innovative medisiner inngår, Iclusig® (ponatinib), et globalt kommersialisert produkt med potensial for sterk salgsvekst, og brigatinib med forventet godkjenning i USA i første halvdel av 2017. Les mer i pressemeldingen som er publisert på takeda.com: http://www.takeda.com/news/2017/20170109_7656.html https://takeda.info/30LUojO
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2017/takeda-kjoper-ariad-pharmaceuticals-inc/

Nytt nettsted om lindring av kreftsmerter

Nytt nettsted om lindring av kreftsmerter Learn more Nå blir det lettere for kreftrammede og pårørende å skaffe seg kunnskap om kreftsmerter og lindring av disse smertene.Takeda har tatt initiativ til og står bak nettstedet www.kreftsmerter.no. Her finner kreftpasienter og pårørende svar på de vanligste spørsmålene når det gjelder kreft og kreftsmerter.Undersøkelser viser at det er rom for forbedring både når det gjelder kunnskap om smerter hos kreftpasienter og når det gjelder informasjon, kartlegging og behandling av disse smertene. I mediene kan man dessuten jevnlig lese historier om pasienter som ikke får tilstrekkelig smertelindring ved kreftsykdom, og om pårørendes kamp for å få hjelp. Målet med nettstedet er å bidra til bedre kunnskap om forskjellige typer kreftsmerter slik at pasienter og deres pårørende kan ta den kunnskapen med seg til dialogen med helsepersonell og dermed få bedre behandling. På kreftsmerter.no kan du finne svar på en lang rekke spørsmål om kreftsmerter og behandling av kreftrelaterte smerter. Innholdet er skrevet av helsepersonell med lang erfaring innen smertebehandling. Spesialistene gir svar på mange små og store spørsmål knyttet til smertebehandling i hverdagen. Informasjonen på kreftsmerter.no er i overenstemmelse med, og har link til, retningslinjer fra «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon (smertelindring) i kreftomsorgen». Én av tre får kreft i løpet av livet, og det diagnostiseres dobbelt så mange krefttilfeller i dag som for 50 år siden. Samtidig overlever stadig flere, og flere lever med kreft. For Takeda er det viktig å løfte frem pasientene og deres behov, slik at pasienter og pårørende får en best mulig hverdag. Under det hele ligger erkjennelsen av at god informasjon kan gi bedre trygghet. KontaktpersonerBrita Sangolt, kommunikasjonsdirektør, telefon 911 80 646 https://bit.ly/3hvqh69
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2016/nytt-nettsted-om-lindring-av-kreftsmerter/

Tolv medarbeidere fra Takeda i Asker løper Oslo Maraton for å bidra til å gi kreftpasienter en bedre hverdag

Tolv medarbeidere fra Takeda i Asker løper Oslo Maraton for å bidra til å gi kreftpasienter en bedre hverdag Learn more Tolv kolleger fra Takeda i Asker deltar lørdag 17. september i Oslo Maraton. Den muligheten har de fått fordi Takeda er fadderbedrift i Aktiv mot kreft. Det er en stiftelse Grete Waitz var med på å stifte i 2007, og som samarbeider med bedrifter om fysisk aktivitet for medarbeiderne og støtte til stiftelsens arbeid for å gi kreftpasienter en bedre hverdag.Alle de tolv stiller til start til inntekt for Aktiv mot kreft, og det er Takeda som betaler startlisensen. Hele beløpet går til Aktiv mot krefts arbeid for å etablere Pusterom på norske sykehus. Medarbeiderne stiller til start på ulike distanser, men felles for dem alle er at dette er en god anledning til å kombinere fysisk aktivitet og støtte til en god sak.– Aktiv mot kreft er en naturlig samarbeidspartner for en bedrift som jobber for bedre helse, sier kommersiell landssjef i Takeda, Ingeborg R. Borgheim.Samtidig vil vi gjerne ta et tak for å støtte kreftpasienter som er i en vanskelig livssituasjon på sykehus eller hjemme. Takeda er i tillegg et selskap som satser på forskning og utvikling av nye medisiner innen onkologi, og det er naturlig for oss å støtte en aktivitet som kan være med på å gi kreftpasienter en bedre hverdag. Som ansatte i en fadderbedrift får medarbeiderne hos Takeda tilgang til en nettportal som heter www.sprekere.no, hvor de kan registrere sine aktiviteter, enten manuelt eller via ulike hjelpemidler som skrittellere og pulsklokker. For hver halve time fysisk aktivitet medarbeiderne registrerer, gir Takeda et beløp til Aktiv mot kreft. Alle aktiviteter teller, og i denne sammenheng teller det like mye å lufte hunden som å trene til maraton.Takeda var den første fadderbedriften til Aktiv mot kreft. Stiftelsen har som mål å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen, å forebygge kreft gjennom å stimulere til fysisk aktivitet og å støtte prosjekter som kan gi personer med kreftdiagnose bedre livskvalitet. Den viktigste aktiviteten er å finansiere treningsrom for kreftpasienter på sykehus i Norge, såkalte Pusterom.– Dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Ingeborg R. Borgheim. Våre medarbeidere er fysisk aktive samtidig som aktiviteten genererer penger til å gi kreftsyke en bedre hverdag. Det er en sak vi alle kan identifisere oss med.Daglig leder Helle Aanensen i Aktiv mot kreft sier det er en styrke å ha med Takeda som fadderbedrift. Det økonomiske er viktig, men like viktig er engasjementet hos de mange medarbeiderne som har så gode forutsetninger for å forstå kreftpasientenes behov. Kontaktpersoner hos TakedaKommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, 911 80 646 https://takeda.info/3fs6SkL
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2016/tolv-medarbeidere-fra-takeda-i-asker-loper-oslo-maraton-for-a-bidra-til-a-gi-kreftpasienter-en-bedre-hverdag/

Innovasjonscamp for 150 skoleelever: Bleiker-elever skal gi Takeda råd om kommunikasjon med unge

Innovasjonscamp for 150 skoleelever: Bleiker-elever skal gi Takeda råd om kommunikasjon med unge Learn more Onsdag 7. september er 150 elever ved Bleiker videregående skole samlet til innovasjonscamp for å gi Asker-bedriften Takeda råd om hvordan den kan gi informasjon og råd til ungdom som har fått en kronisk tarmsykdom. Ungt Entreprenørskap er arrangør sammen med Takeda, og elevene kommer fra linjene medier og kommunikasjon, samferdsel og tjenester og helse.Målet er at elevene skal lære om samfunn, om næringsliv, om helse og om kommunikasjon gjennom å arbeide kreativt med en reell og konkret problemstilling. 40 000 nordmenn lider av kroniske betennelsessykdommer i mage/tarm, og stadig flere unge blir rammet. Derfor er oppgaven å foreslå hvordan Takeda kan nå fram til ungdom i aldersgruppen 16 til 25 år med informasjon om tarmsykdommer Takeda er et forskningsbasert selskap og bruker store ressurser på å forske fram nye medisiner som kan bidra til å behandle sykdommer og gi pasientene bedre liv der det er udekkede medisinske behov. Mage-tarm er et av Takedas satsningsområder.Elevene skal arbeide i grupper og får veiledning underveis av lærere og medarbeidere fra Takeda. Gruppene skal presentere sine forslag for tre svært kompetente juryer med seks medarbeidere fra Takeda, inkludert fire direktører. Juryene velger seks finalister som til slutt skal kjempe om seieren.Takeda ser fram til å få del i ungdommenes innsikt og kreative forslag. Like viktig er det at elevene får utviklet sin kreativitet, får bedre evne til samarbeid, lærer om organisering og arbeidsfordeling, samt styrker sitt mot til å lære gjennom å prøve og feile. Viktig er det også at de får høyere bevissthet om informasjonsinnhenting og økt kjennskap til hvordan de skal presentere budskapet sitt.Skolen stiller med lærere som veiledere, og Ungt Entreprenørskap er praktisk ansvarlig. Rektor Per Erik Skjelbred er opptatt av at elevene her får innsikt i, og kunnskap om, hvordan næringslivet tenker og fungerer. Samtidig får de forståelse for hvor avgjørende det er å kommunisere målrettet med utsatte grupper. Han ser også en verdi i at bedriften som får legge fram sin problemstilling, ligger i skolens nabolag. Det skaper nærhet og bevissthet om at det finnes spennende jobber i egen kommune.Ingeborg R. Borgheim er kommersiell landssjef hos Takeda. Hun legger vekt på at ungdom tenker annerledes enn voksne. Derfor er deres innspill viktige for Takeda. I tillegg er det verdifullt at elevene får innsikt i farmasøytisk industri og dens betydning for samfunnet.Prosjektet gir også bedriften økt nærhet til lokalsamfunnet. Det kan bety at noen av elevene i framtiden blir dyktige medarbeidere hos Takeda. Daglig leder Petter Skotland i Ungt Entreprenørskap sier det er en ideell arbeidsform når skoleverk, næringsliv og Ungt Entreprenørskap kan samarbeide slik det i disse dager skjer på Bleiker videregående skole. Kontaktpersoner Rektor Per Erik Skjelbred, Bleiker videregående skole, telefon 932 98 252Kommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, Takeda, telefon 911 80 646Daglig leder Petter Skotland, Ungt Entreprenørskap, Akershus, telefon 901 92 256 Dette er en innovasjonscampInnovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på tre til seks elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut fra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i en innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne frem til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Det er naturlig at én eller flere fra oppdragsgiver stiller som veiledere.Innovasjonscampen avsluttes med at elevene presenterer sine løsninger for en jury, som så vurderer dem.En innovasjonscamp arrangeres over ett til flere døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut fra lokale rammebetingelser. Innovasjonscamp stimulerer til:• bruk av kreative prosesser• samarbeid og gruppedynamikk• trening i organisering og arbeidsfordeling• mot til å prøve og feile• bevissthet om informasjonsinnhenting• bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker Dette er Ungt Entreprenørskap Akershus Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UE Akershus ble etablert med eget styre 28. august 2001 og er ansvarlig for dette arbeidet i Akershus. Ambisjonen er å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom ulike entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet. UE Akershus skal fremme holdninger, ferdigheter og kunnskap om arbeidsliv og entreprenørskap. For å få til dette, er UE avhengig av tett samarbeid mellom både utdanningsinstitusjonene, næringslivet og kommunene i regionen. Ungt Entreprenørskap tilbyr:• Undervisningsprogram og læremateriell innenfor entreprenørskap og samarbeid skole – næringsliv• Gratis informasjon og veiledning basert på den enkelte skoles og bedrifts behov• Kurs og seminarer for elever, lærere, skoleledere og andre aktører• Hjelp slik at skoler og bedrifter kan tegne gode partnerskapsavtaler, skape nettverk og legge forholdene til rette for videreutvikling av entreprenørskapsarbeidet.• Prosjekter og utviklingsarbeid for å heve kvaliteten på entreprenørskapsarbeid og samarbeid mellom skole og næringsliv i henhold til en progresjonsmodell. https://bit.ly/2YEHZLT
www.takeda.com/nn-no/presse/nyheter/2016/innovasjonscamp-for-150-skoleelever-bleiker-elever-skal-gi-takeda-rad-om-kommunikasjon-med-unge/