Våre reseptpliktige legemidler

Oversikt over Takedas reseptpliktige legemidler:

Les pakningsvedlegg på Felleskatalogen.no for mer informasjon.

 

ACTOS (pioglitazon), tabletter

ADCETRIS (brentuksimab vedotin) pulver til konsentrat til infusjonsvæske

ADRENALIN (adrenalin), injeksjon

AFI-D2"-FORTE (vitamin D2), kapsler

AFIPRAN (metoklopromid), injeksjon, mikstur, tabletter

ALBYL-E (acetylsalisylsyre), enterotabletter

ALLOPUR (allopuriniol), tabletter

ATROPIN (atropin), injeksjon

CALCIGRAN FORTE (kalsiumkarbonat, vitamin D3), tyggetabletter

CIRCADIN (melatonin), tabletter

COMPETACT (pioglitazon, metforminhydroklorid), tabletter

CORTISON (kortison), tabletter

CURACIT (suksametonium), injeksjonsvæske

DIGOXIN TAKEDA (digoksin), tabletter

DOPAMIN (dopamin), konsentrat til infusjonsvæske

EFEDRIN (efedrin), injeksjonsvæske

ENTYVIO (vedolizumab), pulver til konsentrat til infusjonsvæske 

FENEMAL (fenobarbital), tabletter

FURIX (furosemid), tabletter, injeksjonsvæske

FURIX RETARD (furosemid), kapsler

GLYCERYLNITRAT (glyseroltrinitrat), konsentrat til infusjonsvæske

INSTANYL (fentanyl), nese spray

KLORAMFENIKOL (kloramfenikol), øyedråper, øyesalve

KODEIN (kodein), tabletter

LEVAXIN (levotyroksin natrium), tabletter

LIOTHYRONIN (liothyroninnatrium), tabletter

MAREVAN (warfarin), tabletter

MEPACT (mifamurtide) pulver til konsentrat til infusjonsvæske

MORFIN (morfin) tabletter, injeksjonsvæske

MORFIN EPIDURAL (morfin), injeksjonsvæske      

NAPREN-E (naproksen), tabletter

NINLARO (iksazomib), kapsler

NITROGLYCERIN TAKEDA (glyceroltrinitrat), sublingvaltabletter

NORMORIX MITE (hydroklortiazid, amilorid), tabletter

NYCOPLUS VITAMIN D3 (kolekalsiferol), kapsler

PETIDIN (petidin), injeksjonsvæske, stikkpiller

PREDNISOLON (predisolon), tabletter

SOLVIPECT COMP (etylmorfin, guaifenesin), mikstur

SOMAC (pantoprazol), enterotabletter, pulver til injeksjonsvæske

SPIRIX (spironolakton), tabletter

TACHOSIL (fibrinogen, trombin), matriks til vevslim

VITAMIN B12 (cyanokobolamin), injeksjonsvæske

VITAMIN B12 DEPOT (hydrokosokobolamin), injeksjonsvæske

Oversikt over Shires reseptpliktige legemidler: 

ADVATE® (Octocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII)), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

BUCCOLAM® (midazolam), munnvann, oppløsning 

CINRYZE® (C1-hemmer (human)), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

ELAPRASE® (idursulfase), konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 

ELVANSE® (lisdeksamfetamindimesilat), kapsler, harde 

EQUASYM® DEPOT (metylfenidat), kapsler med modifisert frisetting, harde 

FEIBA® (faktor VIII inhibitor bypass aktivitet), pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning 

FIRAZYR® (Icatibant), injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 

FOSRENOL®  (lantan), pulver 

FOSRENOL®  (lantan), tyggetabletter 

HYQVIA® (Immunglobulin, normalt (humant)), infusjonsvæske, oppløsning 

IMMUNINE® (koagulasjonsfaktor IX (human)), pulver og væske til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 

INTUNIV® (guanfacin), depottabletter 

KIOVIG® (Humant normalt immunglobulin), infusjonsvæske, oppløsning 

MEZAVANT® (mezalin), enterodepottabletter 

NATPAR® (paratyreoideahormon), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

OBIZUR® (susoktokog alfa), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

PLENADREN® (hydrokortison), tabletter med modifisert frisetting 

REPLAGAL® (agalsidase alfa), konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 

RESOLOR® (prukaloprid), tabletter filmdrasjerte 

REVESTIVE® (teduglutid), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

RIXUBIS® (nonakoggamma (rekombinant human koagulasjonsfaktor IX)), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

VPRIV® (velaglukerase alfa), pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 

XAGRID® (anagrelid), harde kapsler 

Les pakningsvedlegg på Felleskatalogen.no for mer informasjon.

 

NO/TAK/0420/0001