Aktiver tilgjengelighet Aktiver tilgjengelighet

Reseptpliktige legemidler

Oversikt over Takedas reseptpliktige legemidler:

ACTOS® (pioglitazon), tabletter

ADCETRIS® (brentuksimab vedotin) pulver til konsentrat til infusjonsvæske

ADRENALIN® (adrenalin), injeksjon

AFI-D2"-FORTE® (vitamin D2), kapsler

AFIPRAN® (metoklopromid), injeksjon, mikstur, tabletter

ALBYL-E® (acetylsalisylsyre), enterotabletter

ALLOPUR® (allopuriniol), tabletter

ATROPIN® (atropin), injeksjon

CALCIGRAN FORTE® (kalsiumkarbonat, vitamin D3), tyggetabletter

CIRCADIN® (melatonin), tabletter

COMPETACT® (pioglitazon, metforminhydroklorid), tabletter

CORTISON® (kortison), tabletter

CURACIT® (suksametonium), injeksjonsvæske

DIGOXIN TAKEDA® (digoksin), tabletter

DOPAMIN® (dopamin), konsentrat til infusjonsvæske

EFEDRIN® (efedrin), injeksjonsvæske

ENTYVIO® (vedolizumab), pulver til konsentrat til infusjonsvæske 

FENEMAL® (fenobarbital), tabletter

FURIX® (furosemid), tabletter, injeksjonsvæske

FURIX RETARD® (furosemid), kapsler

GLYCERYLNITRAT® (glyseroltrinitrat), konsentrat til infusjonsvæske

INSTANYL® (fentanyl), nese spray

KLORAMFENIKOL® (kloramfenikol), øyedråper, øyesalve

KODEIN® (kodein), tabletter

LEVAXIN® (levotyroksin natrium), tabletter

LIOTHYRONIN® (liothyroninnatrium), tabletter

MAREVAN® (warfarin), tabletter

MEPACT® (mifamurtide) pulver til konsentrat til infusjonsvæske

MORFIN® (morfin) tabletter, injeksjonsvæske

MORFIN EPIDURAL® (morfin), injeksjonsvæske      

NAPREN-E® (naproksen), tabletter

NINLARO® (iksazomib), kapsler

NITROGLYCERIN TAKEDA® (glyceroltrinitrat), sublingvaltabletter

NORMORIX MITE® (hydroklortiazid, amilorid), tabletter

NYCOPLUS VITAMIN D3® (kolekalsiferol), kapsler

PETIDIN® (petidin), injeksjonsvæske, stikkpiller

PREDNISOLON® (predisolon), tabletter

SOLVIPECT COMP® (etylmorfin, guaifenesin), mikstur

SOMAC® (pantoprazol), enterotabletter, pulver til injeksjonsvæske

SPIRIX® (spironolakton), tabletter

TACHOSIL® (fibrinogen, trombin), matriks til vevslim

VITAMIN B12® (cyanokobolamin), injeksjonsvæske

VITAMIN B12 DEPOT® (hydrokosokobolamin), injeksjonsvæske


Les pakningsvedlegg på Felleskatalogen.no for mer informasjon.


Oversikt
 over Shires reseptpliktige legemidler:
 

ADVATE® (Octocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII)), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

ADYNOVI® (rurioktokog alfa pegol), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning  

BUCCOLAM® (midazolam), munnvann, oppløsning 

CINRYZE® (C1-hemmer (human)), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

ELAPRASE® (idursulfase), konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 

ELVANSE® (lisdeksamfetamindimesilat), kapsler, harde 

EQUASYM® DEPOT (metylfenidat), kapsler med modifisert frisetting, harde 

FEIBA® (faktor VIII inhibitor bypass aktivitet), pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning 

FIRAZYR® (Icatibant), injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 

FOSRENOL®  (lantan), pulver 

FOSRENOL®  (lantan), tyggetabletter 

HYQVIA® (Immunglobulin, normalt (humant)), infusjonsvæske, oppløsning 

IMMUNINE® (koagulasjonsfaktor IX (human)), pulver og væske til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 

INTUNIV® (guanfacin), depottabletter 

KIOVIG® (Humant normalt immunglobulin), infusjonsvæske, oppløsning 

MEZAVANT® (mezalin), enterodepottabletter 

NATPAR® (paratyreoideahormon), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

OBIZUR® (susoktokog alfa), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

PLENADREN® (hydrokortison), tabletter med modifisert frisetting 

REPLAGAL® (agalsidase alfa), konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 

RESOLOR® (prukaloprid), tabletter filmdrasjerte 

REVESTIVE® (teduglutid), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 

RIXUBIS® (nonakoggamma (rekombinant human koagulasjonsfaktor IX)), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

TAKHZYRO® (lanadelumab), injeksjonsvæske, oppløsning

VEYVONDI® (vonikog alfa), pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning  

VPRIV® (velaglukerase alfa), pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 

XAGRID® (anagrelid), harde kapsler


Les pakningsvedlegg på Felleskatalogen.no for mer informasjon.


NO/TAK/0420/0001