Aktiver tilgjengelighet Aktiver tilgjengelighet

Inflammatorisk tarmsykdom

Crohns sykdom og ulcerøs kolitt tilhører en gruppe kroniske betennelsessykdommer i tarmen som kalles inflammatorisk tarmsykdommer, ofte forkortet til IBD. For Crohns sykdom benyttes forkortelsen CD og for ulcerøs kolitt UC. De to sykdommene har mange fellestrekk, men angriper typisk ulike deler av tarmen og kan ha ulikt betennelsesmønster.1,2

Crohns sykdom kan ramme både tynn- og tykktarm samt andre deler av fordøyelseskanalen. For noen kan også sykdommen omfatte symptomer utenfor tarmen, og det mest vanlige er hud, ledd og øyne. Symptomene på Crohns sykdom er varierte og kan gi magesmerter, vekttap og diaré over mange uker. Det er også vanlig med mer generelle symptomer som tretthet, dårlig matlyst og feber.1

Ulcerøs kolitt angriper kun tykktarmen. Symptomene avhenger av hvor stor andel av tykktarmen som er betent, og hvor alvorlig betennelsen er. Blod i avføring, diare, blødning fra endetarmen, spasmer/kramper i endetarm/anus og akutt behov for å gå på toalettet er blant de vanligste symptomene. Ulcerøs kolitt kan også gi generell sykdomsfølelse.2

Årsaken til utviklingen av IBD er hittil ukjent, men man vet at både arv og miljøfaktorer kan påvirke sykdommene.

I Norge var det på begynnelses av 1990-tallet anslått at 5,8 av 100.000 mennesker fikk diagnosen Crohns sykdom hvert år.3 Tilsvarende tall for ulcerøs kolitt var 13,6 per 100.000.4

Om du mistenker at du har IBD, oppfordres du til å ta kontakt med lege.

Takeda jobber for at pasienter med IBD skal få et forbedret behandlingstilbud og dermed også mulighet til bedret livskvalitet.

 

Referanser

  1. ECCO EFCCA Patient Guidelines on Ulcerative Colitis (UC) (sitert 19.03.2018), https://www.ecco-ibd.eu/publications/ecco-efcca-patient-guidelines/uc-patient-guidelines/file/uc-patient-guidelines/uc-patient-guidelines-in-norwegian.html
  2. ECCO EFCCA Patient Guidelines on Crohn’s Disease (CD) (sitert 19.03.2018), https://www.ecco-ibd.eu/publications/ecco-efcca-patient-guidelines/cd-patient-guidelines/file/cd-patient-guidelines/cd-patient-guidelines-in-norwegian.html
  3. Moum B, Vatn MH, Ekbom et al. Incidence of Crohn’s disease in four counties in southeastern Norway, 1990-93. A prospective population based study. The inflammtory  Bowel South-Eastern Norway (IBSEN) study group of gastroenterologist. Scand J Gastroenterol 1996;31:355-361.
  4. Moum B, Vatn MH, Ekbom et al. Incidence of ulcerative colitis and in-determinate colitis in four counties in southeastern Norway, 1990-93. A prospective population based study. The inflammtory  Bowel South-Eastern Norway (IBSEN) study group of gastroenterologist. Scand J Gastroenterol 1996;31:362-366.

 

NO/EYV/0318/0044