Takeda Globalt

Takeda er et globalt, pasientfokusert og innovasjonsdrevet farmasøytisk selskap som bygger på en mer enn 235 års historie. Takeda jobber for bedre helse for mennesker over hele verden.

På markedet i over 70 land og regioner

Takeda-nettverket strekker seg over 70 land og regioner verden rundt, i Japan, USA, Europa, Latin-Amerika, Afrika, Midt-Østen og Asia - Stillehavsområdet. Takedas farmasøytiske produkter markedsføres i omtrent 100 land verden rundt, inkludert partnerskap (alliansepartnere innen markedsføring).

Takedas konsoliderte omsetning etter region (FY 2016)

Japan: 655,3 milliarder yen
USA: 520,2 milliarder yen
Europa og Canada: 279,7 milliarder yen
Russland/SUS: 57,5 milliarder yen
Latin-Amerika: 72,5 milliarder yen
Asia: 112,8 milliarder yen
Andre: 34 milliarder yen
(Til 31. mars 2017)

Over 30 000 medarbeidere verden rundt

Takeda fremmer utviklingen av nye talenter ved å ha et globalt perspektiv og å promotere mangfold. Vi bygger en bærekraftig organisasjon ved å skape et arbeidsmiljø som gir medarbeiderne muligheten til å trives og vokse, samtidig som vi dyrker en bedriftskultur hvor medarbeiderne kan takle utfordringene knyttet til utviklingen av nye legemidler på en resolutt måte.

Vi er en bedrift som er dedikert til å forbedre menneskers liv og jobber for å oppfylle dette ansvaret ved å fortsette å globalisere organisasjonen og promotere mangfold.

Hvert eneste Takeda-selskap verden rundt viser samfunnsansvar og jobber for å finne løsninger på lokale samfunnsproblemer og bygger partnerskap med ikke-statlige organisasjoner (NGOs).
(Fra 31. mars 2017)

Siden 1781

I over 230 år har Takeda bygget sin forretning på integritet og samtidig vært gjennom en prosess med kontinuerlige endringer.

Takeda startet opp i 1781 da Chobei Takeda I startet et firma som solgte tradisjonelle japanske og kinesiske medisiner i Doshomachi i Osaka, Japan. Takeda har vært leverandør av legemidler i over 230 år, og i løpet av denne tiden har vi fått en sterk forståelse av oppdraget vårt og vår forpliktelse til å etterleve de høyeste etiske standarder.

Vi har hele tiden jobbet for å ha et godt forhold til samfunnet, og vi skal fortsatt oppfylle vårt ansvar som et globalt farmasøytisk selskap på veien videre.


Relatert innhold