Bedriftsfilosofi

Misjon

Vår misjon er å jobbe for bedre helse for mennesker over hele verden gjennom ledende medisinsk innovasjon.

Visjon 2025

Vi jobber for å dekke behovene til våre pasienter, uansett hvor de er. Vi gjør oss fortjent til samfunnets og kundenes tillit gjennom Takeda-isme. Vi er anerkjent som de beste på grunn av fleksibilitet og innovasjon, egenskaper som hjelper oss med å bygge en solid pipeline og levere vekst år etter år.

Verdier

Strategisk veikart

Stegene for å oppnå vår visjon er beskrevet i vår strategi:
Vi vil fokusere på verdier, mennesker, FoU og foretningsresultater, siden disse vil hjelpe oss til å utvikle oss mot vår Visjon 2025. Disse må gjennomgås regelmessig for å være sikre på at vi er på rett vei.

Verdier

Takeda-ism (Integritet, rettferdighet, ærlighet, utholdenhet) og de fire prioriteter (pasient, tillit, omdømme, foretningsvirksomhet) har dypt rotfeste i arbeidsmetodene våre for å sikre våre forpliktelser i forhold til kvalitet og at vi gjør det rette – til enhver tid.

Takeda bygger en pasient-sentrert og kunde-sentrert organisasjon. Våre lokale organisasjoner er bemyndiget til å svare på kundenes behov på best mulig måte.
Våre medarbeidere har muligheten til å utvikle seg og trives i en mangfoldig og smidig organisasjon.

Takedas ledere viser en strategisk tankegang, finner innovative måter å tjene pasientene på, bygger tillit i samfunnet, forsterker omdømmet vårt og hjelper virksomheten med å vokse. De skaper et miljø som inspirerer og gir mennesker muligheten til å samarbeide og bringe organisasjonen fremover. De fokuserer på våre få utpekte prioriterter og leverer strålende resultater. Dessuten løfter de organisasjonens kapasiteter både nå og for fremtiden.

FoU

Takeda har en fokusert innovasjonsmotor i verdensklasse. Vi påvirker pasientenes liv ved å gjøre vitenskapen om til livsendrende medisiner. Vi fokuserer forskningsinnsatsen vår på onkologi, gastroenterologi (GI) og sentralnervesystemet (CNS) hvor vi ønsker å levere banebrytende innovasjon.

Vi har også spennende vaksinekandidater i sluttfasen mot dengue- og norovirus og tidlige forskningsprogrammer innen hjerte- og karsykdommer. Vi forsker både internt og eksternt, og ambisjonen er å bli anerkjent som en av de beste partnerne i bransjen.

Forretnings-

virksomhet

Takeda opprettholder salgsveksten gjennom sin portefølje innen gastroenterologi og onkologi og vår virksomhet innen fremvoksende markeder. Vi skal levere lønnsom vekst samtidig som vi sikter mot å gi bredest mulig tilgang til våre medisiner.


Relatert innhold