Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Tilbringer sommeren hos Takeda: - Det er tydelig at pasientene settes først

17. august 2021

Anne Gro Parnemann (t.v.) og Elise Olsen Pedersen går begge på medisin ved Universitet i Oslo (UiO).

 

Medisinstudent Elise Olsen Pedersen (24) ønsket seg ingen «vanlig» sommerjobb. Hun bruker i stedet sommeren på å forske på sjeldne sykdommer.

Det er over fem år siden 24-åringen fra Nannestad satte seg på skolebenken for å studere medisin i Oslo. Studievalget var langt fra tilfeldig – en tvillingsøster med den sjeldne nervesykdommen metakromatisk leukodystrofi gjorde Elise sikker på at hun ville inn i medisinfaget. Hele veien har sjeldne sykdommer vært en av hennes hovedinteresser. Takedas erfaring og arbeid på feltet var det som fikk studenten til å søke på praktikantplass.

- Pasientgruppen med sjeldne sykdommer får generelt lite fokus. Derfor er det så oppløftende å se et stort selskap som Takeda vie feltet så mye oppmerksomhet og ressurser. Det ønsket jeg å lære mer om, sier Elise.

 

- Ser hele mennesket

I løpet av seks sommeruker har Elise sammen med to andre praktikanter, Anne Gro Parnemann (25) og Tan Yan Zhi (30), fått bred innsikt i Takedas prosjekter og organisasjon. Blant annet har de deltatt i møter, diskusjoner og presentasjoner med legemiddelselskapets ansatte på tvers av avdelinger. Medisinstudenten sier hun liker det hun har sett.

- Det er helt tydelig at selskapet er opptatt av å sette pasienter først i arbeidet. I tillegg har jeg inntrykk av at det fokuseres på hele prosessen, ikke bare utviklingen av legemidler. Det snakkes for eksempel mye om hensyn til pårørende, oppfølging av leger og undervisning, forteller Elise.

elise.jpg
Elise Olsen Pedersen tar sikte på å jobbe med pediatri når hun er ferdig utdannet lege.


Skreddersyr eget prosjekt

Den viktigste delen av praktikantperioden består av et individuelt researchprosjekt. Med tett oppfølging fra hver sin mentor, har praktikantene fått skreddersydd sitt eget prosjekt som til slutt skal ende i en rapport. Rapporten presenteres for ledergruppen i Takeda Norge den siste uken.

Mens Elises prosjekt omhandler forskning på to sjeldne diagnoser, kartlegger Anne Gro Parnemann søvnproblematikk hos barn og unge. Også hun går på medisinstudiet på Universitet i Oslo og er inne i sitt andre år. Fra før har 25-åringen fem år bak seg med psykologstudier. I fremtiden ser hun for seg en jobb innenfor psykiatrien. Takedas praktikantordning var akkurat hva hun var ute etter, forteller hun.

- Et tett samarbeid mellom psykiatrifeltet og legemiddelindustrien er utrolig viktig for begge parter. Å få innsikt i et stort legemiddelselskap som Takeda har derfor vært lærerikt. I tillegg liker jeg det internasjonale aspektet ved selskapet, som har gitt innsikt i muligheter jeg ikke visste om fra før, sier Anne Gro.

Får tett oppfølging

Både Elise og Anne Gro berømmer oppfølgingen de har fått fra mentorene sine. Til tross for at de, som flesteparten av Takedas ansatte, har sittet på hjemmekontor, føler de seg godt ivaretatt. Mentorene følger dem tett, og terskelen er lav for å stille spørsmål, forteller de.

- Jeg sitter med et veldig godt inntrykk av arbeidsmiljøet her. Det virker som det er mye humor blant de ansatte og alle ønsker å hjelpe hverandre, sier Anne Gro.

Anne Gro.jpg
Anne Gro Parnemann har planer om å jobbe innenfor psykiatrien når hun er ferdig med medisinstudiet.

Jobber fra Nederland

Over tusen kilometer fra norgeskontoret i Asker, sitter Tan Yan Zhi (30) i Rotterdam. For øyeblikket er han bosatt i den nederlandske byen, og han var takknemlig for fleksibiliteten Takeda kunne tilby.

Snart fullfører masterstudenten graden sin i helseøkonomi og ledelse. Studieløpet hans har foregått på ulike universiteter, blant annet på UiO. Det var her han fikk nyss om praktikantprogrammet. Tidligere har han vært farmasøyt i hjemlandet Singapore og kjenner godt til mange av Takedas legemidler.

- Selskapet leverer gode produkter og har research på mange interessante områder. Jeg liker også Takedas pasientorienterte tilnærming. Det er noe industrien generelt må fortsette å sette fokus på, mener Yan.

I løpet av internshipet skriver masterstudenten en rapport som analyserer det norske behovet for nye medikamenter på markedet. Han har lært mye, forteller han. Spesielt setter han pris på å få brukt kunnskapene tilegnet på studiet i en praktisk kontekst. Det har hatt lite å si at han sitter langt unna sjefene sine i Norge:

- Jeg følte meg inkludert fra første stund. Man blir gitt ansvar og får tillit til å komme opp med egne ideer. Det er et selskap man finner seg fort til rette i.

yan.jpg
Tan Yan Zhi (30) liker den norske arbeidskulturen.


Sommerpraktikantordningen er et samarbeid mellom Takeda, andre innovasjonsselskaper og Legemiddelindustrien (LMI) og er organisert av Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI).