Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Takeda selger ikke-kjernevirksomhet til Cheplapharm for rundt 565 millioner dollar

 

8. september 2020
Takeda kunngjorde i dag at det er inngått en avtale om å selge en portefølje av utvalgte reseptbelagte farmasøytiske produkter utenfor kjernevirksomheten, til Cheplapharm.

Produktene selges hovedsakelig i Europa og Canada. Cheplapharm er et spesialisert farmasøytisk selskap med hovedkontor i Tyskland. Selskapet har en 25-årig historie med vellykkede anskaffelser, integrering og vekst innen farmasøytiske produkter. Takeda vil motta en forskuddsbetaling på rundt 562 millioner dollar, i henhold til juridiske og regulatoriske vilkår for avtaleinngåelsen.

Produktene som selges til Cheplapharm består av reseptbelagte farmasøytiske produkter innenfor kardiovaskulære, metabolske og betennelsesdempende terapiområder, sammen med kalsium. Porteføljen genererte i regnskapsåret 2019 en nettoomsetning tilsvarende omtrent 260 millioner dollar.

Produktene som nå selges er viktige for den enkelte pasient, men de utenfor Takedas fem hovedforretningsområder. Nedsalget gir en mer fokusert portefølje og Takedas Europa & Canada Business Unit (EUCAN) får mulighet for å fokusere på og drive de definerte, strategiske kjerneområdene til selskapet. Takeda kunngjorde i april 2020 salget av utvalgte reseptfrie og reseptbelagte produkter til Orifarm Group.

– Disse salgene representerer enda en viktig milepæl i vår porteføljeforenklings- og optimaliseringsstrategi. Vi styrker Takedas posisjon for fortsatt suksess på våre fem viktigste forretningsområder: gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-avledede terapier, onkologi og nevrovitenskap. Vi er fornøyd med å ha funnet en partner som deler vårt engasjement for pasientbehandling. Cheplapharm har erfaring og ressurser til å fortsette å investere i disse viktige produktene langt inn i fremtiden, til fordel for pasientene, sier Giles Platford, direktør av Takeda EUCAN.

– Dagens kunngjøring gjør at Takeda kan fortsette å være pasientfokusert når vi strømlinjeformer og optimaliserer porteføljen i henhold til vår langsiktige, globale strategi. Selv om produktene som inngår i salget fyller viktige pasientbehov, ligger de utenfor våre kjerneområder. Vi er trygge på at Cheplapharm er den rette partneren for å sikre at pasientene fortsatt har tilgang til dem, sier finansdirektør Costa Saroukos i Takeda.

Salget av de reseptbelagte produktene er i tråd med selskapets pågående nedsalgsprogram. I august kunngjorde Takeda en avtale om salg av Takeda Consumer Healthcare Company Limited til Blackstone for rundt 2,3 milliarder dollar. I juni kom Takeda til enighet med Celltrion om salg av en portefølje av produkter for det asiatiske markedet for opp til 278 millioner dollar. I april kunngjorde selskapet salget av ikke reseptbelagte produkter til Orifarm Group for inntil rundt 670 millioner dollar. Dette salget omfattet også to produksjonsanlegg, i Danmark og Polen. I mars ble en produktportefølje I Latin-Amerika solgt til Hypera Pharma for 825 millioner dollar, og selskapet avsluttet samtidig salget av produkter utenfor kjernevirksomheten i Russland og samveldet av uavhengige stater til STADA og produkter for Midtøsten, vestlige Asia og deler av Afrika til Acino.

Transaksjonsdetaljer
Transaksjonen vil ikke innebære overføring av ansatte. Den forventes å være avsluttet innen utgangen av regnskapsåret 2020 (avsluttes mars 2021), med forbehold om oppfyllelse av betingelser for avhending og godkjennelse fra myndighetene.  Inntil da vil Takeda være ansvarlig for at pasientene får tilgang til produktene.

Takeda vil bruke inntektene fra transaksjonen til å redusere gjelden i henhold til målet om 2x nettogjeld/justert EBITDA i løpet av perioden regnskapsårene 2021 til 2023. Takedas mål er rask reduksjon av selskapets gjeld drevet av sterk kontantstrøm og god avkastning, samtidig som det forenkler porteføljen til selskapet.

Takedas rådgivere for transaksjonen har vært J.P. Morgan som finansiell rådgiver og juridisk rådgiver har vært White & Case.

Om Takeda
Takeda Pharmaceuticals Company Limited er et globalt, verdibasert, F&U-drevet biofarmasøytisk selskap, med hovedkontor i Japan. Vi har en hovedvekt på reseptbelagte legemidler til primær- og spesialisthelsetjenesten innen behandlingsområdene gastroenterologi, sjeldne sykdommer, onkologi og nevrovitenskap. På verdensbasis er selskapet tilstede i mer enn 80 ulike markeder.

Takeda er dedikert til å gi bedre helse og en bedre fremtid for pasienter ved å gjøre vitenskap om til svært innovative medisiner. Takeda fokuserer sin F&U-innsats på fire terapeutiske områder: gastroenterologi, sjeldne sykdommer, onkologi og nevrovitenskap. Selskapet gjør også målrettede F&U-investeringer i plasma-deriverte behandlinger og vaksiner. Takeda fokuserer på å utvikle svært innovative medisiner som bidrar til å gjøre en forskjell i folks liv, ved å flytte grensen for nye behandlingsalternativer. Medarbeiderne er dedikert til å bedre pasientens livskvalitet og å samarbeide med partnere i omtrent 80 land.

Takeda AS i Norge er et datterselskap til Takeda Pharmaceuticals Company Limited. Takeda er en av landets største leverandører av legemidler, og har kontor i Asker utenfor Oslo med cirka 270 medarbeidere. I Asker har selskapet et eget produksjonsanlegg hvor det produseres kalsium tyggetabletter, som eksporteres til mer enn 50 markeder over hele verden. Kalsium fra Asker er markedsleder i Europa.

Takeda i Norge ledes av administrerende direktør Bjørn Lie og landssjef Duarte Marchand.

Global pressemelding (8.9.2020).

Pressekontakt, Takeda Norge:

Eli Synnøve Gjerde

[email protected]

+47 402 19 735