Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Takeda og Asker Fotball fornyer avtale om godt lokalt naboskap

19. mars 2018

Takeda og Asker Fotball Herrer har fornyet samarbeidsavtalen for ett år. Bedriften ser at Asker Fotball Herrer er lokalt forankret, har et tydelig verdisyn og har som mål å skape begeistring og lokal patriotisme. Det harmonerer godt med Takedas verdier.

For Takeda, som er nabo til Asker Fotball og Føyka i Asker sentrum, er klubbens samfunnsengasjement og bevisste arbeid viktigere enn A-lagets divisjonsplassering. Derfor er midlene for 2018 øremerket Gatelaget, Asker United og FotballSFO.

Samarbeidet begynte da klubben i 2005 etablerte SFOtball som et helt nytt og aktivt supplement til skolenes SFO-ordning. Det var så vellykket at SFOtball er kopiert av rundt 100 fotballklubber rundt i landet. SFOtball er også brukt som eksempel i andre land.

Takeda jobber for bedre helse for mennesker over hele verden gjennom ledende medisinsk innovasjon. Bedriften ønsker dessuten å være en bidragsyter til lokalsamfunnet. Da passer det godt å støtte Asker Fotball, en annerledes fotballklubb, som vil gi noe mer enn fotball og bidra til et bedre nærmiljø. For Takeda dreier det seg om å støtte gode og samfunnsnyttige lokale aktiviteter.

Takeda er et globalt, forskningsbasert selskap og blant verdens 16 største farmasøytiske virksomheter. Det forhindrer ikke et sterkt ønske om å være en lokal aktør i Asker. Der ligger en stor fabrikk, der bor mange av medarbeiderne, og der er Takeda medlem av lauget til Asker Produkt og en aktiv støttespiller for Ungt Entreprenørskap, Asker Museum og altså Asker Fotball.

Asker Fotball Herrer setter stor pris på Takedas engasjement i klubbens arbeid og setter pris på at det er så tydelig er rettet mot sosiale aktiviteter som SFOtball, Asker United og Gatelaget.

Klubben synes det gir et viktig signal når en aktør med virksomhet i 70 land går så sterkt inn i sosialt arbeid lokalt i Asker. Klubben håper at andre internasjonale selskaper i Asker lar seg inspirere av det.

Asker Fotball Herrer

Daglig leder Rune Klemetsdal, mobil +47 910 01 626

 

Dette er Asker Fotball– mer enn en fotballklubb

Asker Fotball er et allianseidrettslag innenfor Asker Skiklubb (4700 medlemmer) og ble stiftet i 2000. Klubben organiserer spillere fra 13 år og oppover og har ca. 600 medlemmer. Klubben spiller sine hjemmekamper på Føyka, hvor de har hatt klubblokaler og bane siden 1923 (tidligere Asker Skiklubb). Laget spilte i hovedserien i fotball fra 1951-59 og kom til cupfinalen i 1951.  Klubben rykket opp i Adeccoligaen foran 2011 sesongen, men rykket ned 2. divisjon høsten 2011. Klubbens sportslige mål er å bli blant landets 20 beste klubber innen 2018.

 

Klubbens overordnede visjon om å være ”MER ENN EN FOTBALLKLUBB”, er et begrep som signaliserer at klubben ønsker å spille en sentral rolle i lokalsamfunnet gjennom å være en betydelig bidragsyter innen barn, ungdomsarbeid og integrering av fremmedkulturelle. Klubben organiseres i dag FotballSFO (først i landet) og et unikt prosjekt for enslige mindreårige asylsøkere, samt aktiviteter for folk med rusproblemer og psykisk utviklingshemmede.  Asker Fotball ønsker å være Askers viktigste organisasjon sammen med Asker Skiklubb og et naturlig samlingssted for Askers innbyggere.

 

 

Mer informasjon om Asker Fotball på www.askerfotball.no