Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Nytt nettsted om lindring av kreftsmerter

4. november 2016

Nå blir det lettere for kreftrammede og pårørende å skaffe seg kunnskap om kreftsmerter og lindring av disse smertene.
Takeda har tatt initiativ til og står bak nettstedet www.kreftsmerter.no. Her finner kreftpasienter og pårørende svar på de vanligste spørsmålene når det gjelder kreft og kreftsmerter.
Undersøkelser viser at det er rom for forbedring både når det gjelder kunnskap om smerter hos kreftpasienter og når det gjelder informasjon, kartlegging og behandling av disse smertene.

I mediene kan man dessuten jevnlig lese historier om pasienter som ikke får tilstrekkelig smertelindring ved kreftsykdom, og om pårørendes kamp for å få hjelp.

Målet med nettstedet er å bidra til bedre kunnskap om forskjellige typer kreftsmerter slik at pasienter og deres pårørende kan ta den kunnskapen med seg til dialogen med helsepersonell og dermed få bedre behandling.

På kreftsmerter.no kan du finne svar på en lang rekke spørsmål om kreftsmerter og behandling av kreftrelaterte smerter. Innholdet er skrevet av helsepersonell med lang erfaring innen smertebehandling. Spesialistene gir svar på mange små og store spørsmål knyttet til smertebehandling i hverdagen.

Informasjonen på kreftsmerter.no er i overenstemmelse med, og har link til, retningslinjer fra «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon (smertelindring) i kreftomsorgen».

Én av tre får kreft i løpet av livet, og det diagnostiseres dobbelt så mange krefttilfeller i dag som for 50 år siden. Samtidig overlever stadig flere, og flere lever med kreft.

For Takeda er det viktig å løfte frem pasientene og deres behov, slik at pasienter og pårørende får en best mulig hverdag. Under det hele ligger erkjennelsen av at god informasjon kan gi bedre trygghet.

Kontaktpersoner
Brita Sangolt, kommunikasjonsdirektør, telefon 911 80 646