Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Innovasjonscamp for 150 skoleelever: Bleiker-elever skal gi Takeda råd om kommunikasjon med unge

7. september 2016

Onsdag 7. september er 150 elever ved Bleiker videregående skole samlet til innovasjonscamp for å gi Asker-bedriften Takeda råd om hvordan den kan gi informasjon og råd til ungdom som har fått en kronisk tarmsykdom. Ungt Entreprenørskap er arrangør sammen med Takeda, og elevene kommer fra linjene medier og kommunikasjon, samferdsel og tjenester og helse.
Målet er at elevene skal lære om samfunn, om næringsliv, om helse og om kommunikasjon gjennom å arbeide kreativt med en reell og konkret problemstilling.
40 000 nordmenn lider av kroniske betennelsessykdommer i mage/tarm, og stadig flere unge blir rammet. Derfor er oppgaven å foreslå hvordan Takeda kan nå fram til ungdom i aldersgruppen 16 til 25 år med informasjon om tarmsykdommer Takeda er et forskningsbasert selskap og bruker store ressurser på å forske fram nye medisiner som kan bidra til å behandle sykdommer og gi pasientene bedre liv der det er udekkede medisinske behov. Mage-tarm er et av Takedas satsningsområder.
Elevene skal arbeide i grupper og får veiledning underveis av lærere og medarbeidere fra Takeda. Gruppene skal presentere sine forslag for tre svært kompetente juryer med seks medarbeidere fra Takeda, inkludert fire direktører. Juryene velger seks finalister som til slutt skal kjempe om seieren.
Takeda ser fram til å få del i ungdommenes innsikt og kreative forslag. Like viktig er det at elevene får utviklet sin kreativitet, får bedre evne til samarbeid, lærer om organisering og arbeidsfordeling, samt styrker sitt mot til å lære gjennom å prøve og feile. Viktig er det også at de får høyere bevissthet om informasjonsinnhenting og økt kjennskap til hvordan de skal presentere budskapet sitt.
Skolen stiller med lærere som veiledere, og Ungt Entreprenørskap er praktisk ansvarlig.
Rektor Per Erik Skjelbred er opptatt av at elevene her får innsikt i, og kunnskap om, hvordan næringslivet tenker og fungerer. Samtidig får de forståelse for hvor avgjørende det er å kommunisere målrettet med utsatte grupper. Han ser også en verdi i at bedriften som får legge fram sin problemstilling, ligger i skolens nabolag. Det skaper nærhet og bevissthet om at det finnes spennende jobber i egen kommune.
Ingeborg R. Borgheim er kommersiell landssjef hos Takeda. Hun legger vekt på at ungdom tenker annerledes enn voksne. Derfor er deres innspill viktige for Takeda. I tillegg er det verdifullt at elevene får innsikt i farmasøytisk industri og dens betydning for samfunnet.
Prosjektet gir også bedriften økt nærhet til lokalsamfunnet. Det kan bety at noen av elevene i framtiden blir dyktige medarbeidere hos Takeda.
Daglig leder Petter Skotland i Ungt Entreprenørskap sier det er en ideell arbeidsform når skoleverk, næringsliv og Ungt Entreprenørskap kan samarbeide slik det i disse dager skjer på Bleiker videregående skole.

Kontaktpersoner
Rektor Per Erik Skjelbred, Bleiker videregående skole, telefon 932 98 252
Kommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, Takeda, telefon 911 80 646
Daglig leder Petter Skotland, Ungt Entreprenørskap, Akershus, telefon 901 92 256

Dette er en innovasjonscamp
Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.
Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor.
Elevene jobber med oppdraget i grupper på tre til seks elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.
Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i en innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert.
Gruppen må samarbeide om å finne frem til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Det er naturlig at én eller flere fra oppdragsgiver stiller som veiledere.
Innovasjonscampen avsluttes med at elevene presenterer sine løsninger for en jury, som så vurderer dem.
En innovasjonscamp arrangeres over ett til flere døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut fra lokale rammebetingelser.

Innovasjonscamp stimulerer til:
• bruk av kreative prosesser
• samarbeid og gruppedynamikk
• trening i organisering og arbeidsfordeling
• mot til å prøve og feile
• bevissthet om informasjonsinnhenting
• bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker

Dette er Ungt Entreprenørskap Akershus
Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv.
UE Akershus ble etablert med eget styre 28. august 2001 og er ansvarlig for dette arbeidet i Akershus. Ambisjonen er å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom ulike entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet.
UE Akershus skal fremme holdninger, ferdigheter og kunnskap om arbeidsliv og entreprenørskap. For å få til dette, er UE avhengig av tett samarbeid mellom både utdanningsinstitusjonene, næringslivet og kommunene i regionen.

Ungt Entreprenørskap tilbyr:
• Undervisningsprogram og læremateriell innenfor entreprenørskap og samarbeid skole – næringsliv
• Gratis informasjon og veiledning basert på den enkelte skoles og bedrifts behov
• Kurs og seminarer for elever, lærere, skoleledere og andre aktører
• Hjelp slik at skoler og bedrifter kan tegne gode partnerskapsavtaler, skape nettverk og legge forholdene til rette for videreutvikling av entreprenørskapsarbeidet.
• Prosjekter og utviklingsarbeid for å heve kvaliteten på entreprenørskapsarbeid og samarbeid mellom skole og næringsliv i henhold til en progresjonsmodell.