Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Takeda Nycomed og Asker Fotball arrangerer idrettsdag for lokalt næringsliv
Inviterer helse- og omsorgsminister Bent Høie

11. juni 2014

Torsdag 12. juni arrangerer Takeda Nycomed og Asker Fotball igjen idrettsdag på Føyka for Asker Fotballs sponsorbedrifter. 
Medarbeidere fra Asker kommune er også med. Asker ble forrige vinter sponsorkommune i Aktiv mot kreft. Nå får kommunens medarbeidere anledning til å vise at de har hatt nytte av samarbeidet med Aktiv mot kreft.
Idrettsdagen er en mulighet for medarbeidere i bedriftene og kommunen til å ta idrettsmerket og ha det gøy sammen. 
Ordfører Lene Conradi og NN står for den høytidelige åpningen av dagen. Etter åpningen er det felles oppvarming og idrettsmerkeprøver med testing av styrke, spenst, hurtighet og utholdenhet. Dagen avsluttes med 4 x 100 meter bedriftsstafett før det blir sosialt samvær.
Adm. direktør Bjørn Lie hos Takeda Nycomed sier at en slik idrettsdag er et direkte svar på myndighetenes oppfordring til å leve sunt. Den er også et relevant apropos til Askers arbeid med en kommunehelseplan. 
Helse- og omsorgsdepartementet har dessuten lagt tydelig vekt på at folkehelsearbeid ikke er et ansvar for det offentlige alene. Hele samfunnet må bidra. Det gjelder ikke minst næringslivet, partene i arbeidslivet og frivillige organisasjoner. 
Med idrettsdagen tar Asker kommune, Asker Fotball, Takeda Nycomed og sponsorbedriftene imot den utfordringen.
Arrangørene er så fornøyd med sitt initiativ at de har invitert helse- og omsorgsminister Bent Høie til idrettsdagen. Om han kommer, er det naturlig at han holder en appell til deltagerne.
Bjørn Lie er opptatt av at idrettsmerket er et lavterskeltilbud som er åpent for alle. Hos Takeda Nycomed trener mange av medarbeiderne regelmessig, og mange bruker webportalen GoAktiv fra Aktiv mot kreft. Idrettsmerkeprøven blir en fin årlig test av egen fysisk form.
Asker Fotball ønsker å være mer enn en fotballklubb.  I tillegg til å utvikle morgendagens fotballhelter er Asker Fotball en samfunnsaktør med et bredt spekter av fotballaktiviteter for forskjellige grupper som SFO, akademier, lag, fotball for rusmisbrukere, fotball for asylsøkere og fotball for psykisk utviklingshemmede.  
Samarbeidet mellom Takeda Nycomed og Asker Fotball begynte da klubben i 2005 etablerte SFOtball som et helt nytt og aktivt supplement til skolenes SFO-ordning. Det var så vellykket at SFOtball er kopiert av cirka 100 fotballklubber rundt i landet. 
SFOtball er også brukt som eksempel i andre land. Samarbeidsavtalen mellom Takeda Nycomed og Asker Fotball ble fornyet i år. 
Bjørn Lie legger vekt på at Asker Fotball er lokalt forankret, har et tydelig verdisyn og har som mål å skape begeistring og lokal patriotisme. Det harmonerer godt med Takeda Nycomeds verdier.

Kontaktpersoner
Markedssjef Rune Klemetsdal, Asker Fotball, mobil 91 00 16 26
Kommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, Takeda Nycomed, 91 18 06 46