Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Strandmoen Næringsutvikling kjøper Takeda Nycomeds fabrikk i Elverum

9. oktober 2015
Strandmoen Næringsutvikling (SNU) kjøper Takeda Nycomeds fabrikk i Elverum. Det ble klart da adm. direktør Bjørn Lie i Takeda Nycomed og styreleder Per S. Thoresen fra Strandmoen Næringsutvikling (SNU) onsdag undertegnet salgsdokumentene.
Salget er en konsekvens av at Takeda Nycomed fra våren 2015 legger ned all produksjon i Elverum.
Takeda er svært fornøyd med at det er funnet en løsning for fabrikken og en ny eier som kan opprette nye arbeidsplasser i Elverum.
Helt siden Takeda våren 2013 meldte at fabrikken i Elverum skal legges ned, har Elverum Kommune og medarbeiderne arbeidet for å sikre anlegget, arbeidsplassene og kompetansen. Takeda har vært opptatt av å finne en løsning for fabrikken med intensjonen om å skape arbeidsplasser. Takedas bidrag er å selge eiendommen til betingelser som gjør det enklere å starte ny virksomhet.
Elverum kommune har hele veien vært opptatt av å bidra til at arbeidsplasser i Elverum kan opprettholdes og videreføres.
SNU ble stiftet for å ha en formell organisasjon som kunne begynne forhandlinger med mulige kunder av farmasøytisk leieproduksjon i lokalene Takeda Nycomed forlater.
Aksjonærene i SNU, som er medarbeidere i Takeda Nycomed og et antall eksterne ressurser, har nedlagt et betydelig arbeid for å sikre drift i lokalene etter nedleggelsen. Pr. i dag har SNU så mange interessenter som ønsker leieproduksjon i anlegget, at aksjonærene har stor tro på at de skal klare å starte leieproduksjon i annet halvår 2015.
Alle parter er svært forøyd med at SNU får kjøpe eiendommen direkte fra Takeda og dersom SNU, med de ansatte i spissen, ikke skulle klare å starte ny produksjon i fabrikken, vil kommunen tre inn i kjøpsavtalen og overta hele eiendommen på samme betingelser som SNU.