Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Askers beste unge entreprenører premieres etter at 800 elever har jobbet i prosjekt for et friskere Asker

12. juni 2014

Fredag den 13. juni blir Askers beste unge entreprenører kåret ved en tilstelning i Asker kulturhus. 
I løpet av to intense arbeidsdager i juni har 800 åttendeklassinger ved syv skoler løst oppgaver om kosthold og aktivitet. Arrangementet er i regi av Ungt Entreprenørskap, som samarbeider med Asker kommune og Takeda Nycomed. 
Elevene har jobbet i grupper og har valgt én av to oppgaver. De kunne utarbeide en sunn og variert meny for en ukes skolemåltid. Forslaget skulle inneholde plan for organisering og markedsføring.  Den andre oppgaven gikk ut på å kartlegge aktivitetsarenaer i nærområdene, til vanns, til lands, inne og ute. Forslaget skulle vise hvordan arenaene kan brukes av alle, og også her skulle det fremlegges forslag til markedsføring av mulighetene.
Forut for gruppearbeidene hadde elevene i én uke registrert eget kosthold og egne aktiviteter. Målet var å gi et bevisst forhold til egen livsstil. 

Ved hver skole ble det kåret to vinnere som gikk videre til finalen i Kulturhuset. Det er til sammen 14 grupper som skal presentere sine forslag for juryen i morgen. De har fire minutter på å overbevise juryen. 
Finalejuryen vil bestå av: Varaordfører Per Anders Owren, direktør oppvekst og utdanning Jo Fiske, kommuneoverlege Meera Grepp, leder i Asker næringsråd Lars Nordahl og adm. direktør Bjørn Lie i Takeda Nycomed (juryens leder).

Finalen blir høytidelig åpnet av varaordfører Per Anders Owren kl 9.00.

Årets gründercamp i Asker gir viktige innspill til den kommunedelplan for folkehelse som nå er i arbeid i Asker kommune. Asker skal være en god kommune for alle å leve i, og den trenger derfor disse rådene fra elevene i Asker-skolen. 
En gründercamp som dette øker elevenes bevissthet på viktige samfunnsområder. De får bruke kunnskap og tilegne seg ny kunnskap innen naturfag og helse, samfunnsfag, matematikk og norsk. I tillegg får de øvelse i å organisere eget arbeid og å presentere det for større forsamlinger.
For Asker kommune og Takeda Nycomed gir et slikt prosjekt en ny arena for samarbeid mellom offentlig sektor og lokalt næringsliv. Elevene får være med på et arbeid som kan påvirke skolehverdagen og kommunen de bor i, mens Takeda Nycomed får spennende impulser til sitt arbeid for et friskere Norge. I tillegg er dette kanskje den best tenkelige formen for å vise samfunnsansvar for Takeda Nycomed. Bedriftene kan ha en viktig rolle i samfunnsutviklingen, noe dette prosjektet er et godt eksempel på.
– Årets gründercamp er et svært godt eksempel på hvordan skolen, kommunen og næringslivet kan samarbeide for å utvikle et bedre samfunn, sier Askers ordfører Lene Conradi. Hun blir støttet av adm. direktør Bjørn Lie hos Takeda Nycomed, som sier:
– Et prosjekt som dette knytter oss nærmere til lokalsamfunnet, gir oss kunnskap om ungdommens forhold til sunnhet og helse og vi får vist oss som mulig fremtidig arbeidsplass. Dessuten er det svært meningsfylt å arbeide for at ungdom får bedre helse.
Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. 
Se også vedlagt.

Kontaktpersoner
Ordfører Lene Conradi, Asker kommune, telefon 913 08 369
Rådgiver Peter W. Dyve, Asker kommune, telefon 951 123 15     
Adm. direktør Bjørn Lie, Takeda Nycomed, telefon 908 33 694
Kommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, telefon 911 80 646
Markedssjef John Obstfelder, Ungt Entreprenørskap Akershus, telefon 908 34 905