Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Asker-elver med to dagers gründercamp: 800 åttendeklassinger skal komme med forslag som gir bedre helse

4. juni 2014

Denne uken skal 800 åttendeklassinger i Asker fordype seg i spørsmål rundt sunnhet og helse. Det skjer i regi av Ungt Entreprenørskap i Akershus, som arrangerer såkalte gründercamper for åttendeklassinger over hele fylket. De 800 elevene skal arbeide i grupper med en valgt oppgave. Underveis får de veiledning, og forslagene vurderes av kompetente juryer med medlemmer fra Asker Kommune, Takeda Nycomed og næringslivet i Asker.
Det inngår i oppgaven at resultatet av arbeidene skal presenteres for en jury. Det hele munner ut i en stor finale i Asker kulturhus den 13. juni. Her deltar de to beste forslagene fra hver skole. De tre beste forslagene blir premiert med en sum penger.
Et prosjekt som dette gir elevene en spennende mulighet til å arbeide praktisk med problemstillinger fra hverdagslivet. De får en forsmak på hvordan verden kan komme til å se ut den dagen de er i jobb. Samtidig vil arbeidet i gruppene gi innsikt i og forståelse for problemstillinger som har med sunnhet og helse å gjøre. Det er temaer som også er aktuelle i Asker kommune. Trolig vil elevene dessuten lære noe om gode arbeidsmåter.
Prosjektet er et samarbeid mellom Asker kommune, Takeda Nycomed og Ungt Entreprenørskap.
Asker kommune får en nesten enestående mulighet til å lytte til hva skolelevene mener om sunnhet og helse. I tillegg kommer kommunen i direkte dialog med 800 ungdommer som kanskje bosetter seg i Asker i fremtiden.
Takeda Nycomed ser også frem til å få lytte til hva de 800 elevene mener om sunnhet og helse, samtidig som bedriften får vist seg frem som en bidragsyter til samfunnet og som en mulig fremtidig arbeidsplass.
Et samarbeid som dette er i tillegg nyttig for dialogen mellom kommunen og næringslivet, som kan bli kjent med hverandre på en annen måte enn gjennom de vanlige, formelle kanaler. Om samarbeidet sier Askers ordfører Lene Conradi:
– Kommunen har i de senere år vært opptatt av å styrke og systematisere samarbeidet mellom skole og næringsliv fra barneskole til ungdomsskole og over i videregående opplæring. Derfor er jeg særlig glad for at næringsliv og offentlig sektor kan samarbeide så tett om et prosjekt som dette.
– Takeda Nycomed arbeider for et friskere Norge og har som mål å være en god nabo, bidra i lokalmiljøet og synliggjøre bedriften som en spennende, mulig fremtidig arbeidsgiver, sier adm. direktør Bjørn Lie. Derfor synes han det er helt naturlig å stille opp for Ungt Entreprenørskap. Dessuten har han stor tro på at samarbeidet med elevene kan hjelpe bedriften til å se på verden med nye øyne.
Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. Ungt Entreprenørskap i Akershus har som mål å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet.
Kontaktpersoner
Ordfører Lene Conradi, Asker kommune, telefon 913 08 369
Rådgiver Asker kommune Peter W. Dyve, telefon 951 123 15
Adm. direktør Bjørn Lie, Takeda Nycomed, telefon 908 33 694
Kommunikasjonsdirektør Brita Sangolt, telefon 911 80 646
Markedssjef John Obstfelder, Ungt Entreprenørskap Akershus, telefon 908 34 905

Dette er en gründercamp
Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.
Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor.
Elevene jobber med oppdraget i grupper på tre til seks elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.
Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i en gründercamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert.
Gruppen må samarbeide om å finne frem til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Det er naturlig at én eller flere fra oppdragsgiver stiller som veiledere.
Gründercampen avsluttes med at elevene presenterer sine løsninger for en jury, som så vurderer dem.
En gründercamp arrangeres over ett til flere døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut fra lokale rammebetingelser.

Gründercamp stimulerer til
• bruk av kreative prosesser
• samarbeid og gruppedynamikk
• trening i organisering og arbeidsfordeling
• mot til å prøve og feile
• bevissthet om informasjonsinnhenting
• bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker

Dette er Ungt Entreprenørskap Akershus
Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv.
UE Akershus ble etablert med eget styre 28. august 2001 og er ansvarlig for dette arbeidet i Akershus. Ambisjonen er å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom ulike entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet.
UE Akershus skal fremme holdninger, ferdigheter og kunnskap om arbeidsliv og entreprenørskap. For å få til dette, er UE avhengig av tett samarbeid mellom både utdanningsinstitusjonene, næringslivet og kommunene i regionen.

Ungt Entreprenørskap tilbyr:
• Undervisningsprogram og læremateriell innenfor entreprenørskap og samarbeid skole – næringsliv
• Gratis informasjon og veiledning basert på den enkelte skoles og bedrifts behov
• Kurs og seminarer for elever, lærere, skoleledere og andre aktører
• Hjelp slik at skoler og bedrifter kan tegne gode partnerskapsavtaler, skape nettverk og legge forholdene til rette for videreutvikling av entreprenørskapsarbeidet.
• Prosjekter og utviklingsarbeid for å heve kvaliteten på entreprenørskapsarbeid og samarbeid mellom skole og næringsliv i henhold til en progresjonsmodell.

http://akershus.ue.no/