Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Kontaktinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at vi som legemiddelfirma ikke har anledning til å gi medisinfaglige råd til pasienter og pårørende.

Vi kan heller ikke svare på spørsmål om Takedas reseptpliktige legemidler til andre enn helsepersonell.

Det vi kan hjelpe deg med er spørsmål om Takedas legemidler knyttet til bruk, dosering, innholdsstoffer, virkninger og/eller interaksjoner.

Har du spørsmål om våre produkter kan du kontakte oss på tlf. 800 80 030 eller via e-post [email protected]

Rapportering av bivirkninger

Dersom du vil rapportere en bivirkning knyttet til ett av Takedas legemidler kan dette gjøres direkte til Legemiddelverket.

Du kan også sende informasjon om hendelsen til vår avdeling for legemiddelovervåking via [email protected].