Aktiver tilgjengelighet Aktiver tilgjengelighet

Kontaktinformasjon

Kontakt oss dame 558_312  _Large

Vi gjør oppmerksom på at vi som legemiddelfirma ikke har anledning til å gi medisinfaglige råd til pasienter og pårørende.

Vi kan heller ikke svare på spørsmål om Takedas reseptpliktige legemidler til andre enn helsepersonell.

Det vi kan hjelpe deg med er spørsmål om Takedas legemidler og handelsvarer knyttet til bruk, dosering, innholdsstoffer, virkninger og/eller interaksjoner.

Telefonnummer: 800 80 030 (tjenesten betjenes mandag, onsdag og torsdag fra kl. 09:00-18:30. Tirsdag og fredag er telefonen stengt.)

E-post: infonorge@takeda.com


Rapportering av bivirkninger:

Dersom du vil rapportere en bivirkning knyttet til ett av Takedas legemidler kan dette gjøres direkte til Legemiddelverket.

Du kan også sende informasjon om hendelsen til vår avdeling for legemiddelovervåking via DSO-NO@takeda.com.