Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Verdioverføringer til samarbeidspartnere

Transparens

"Takeda eksisterer for å skape bedre helse for mennesker og en lysere fremtid for verden. Vårt engasjement for menneskerettigheter er en viktig del av vår bedriftsfilosofi, som støttes av Takedas ledergruppe og forsterkes i våre globale etiske retningslinjer. Ytterligere informasjon om vårt menneskerettighetsprogram finner du på vår globale nettside.

I henhold til Norway Transparency Act fra 2021 rapporterer vi årlig om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter i hele vår virksomhet og leverandørkjede. Alle våre eksterne opplysninger finnes på Takeda Global ESG Portal, også for Takeda AS.

Takeda tilbyr den konfidensielle Takeda etikklinjen, en hotline som er tilgjengelig 24 timer i døgnet for interne og eksterne interessenter for å legge til rette for konfidensiell rapportering av etiske bekymringer. En egen kategori for å rapportere potensielle bekymringer knyttet til menneskerettigheter er inkludert i kanalen. Takedas etikklinje inkluderer muligheten for enhver interessent til å sende inn spørsmål og utøve sin rett til å be om informasjon".

Takedas samarbeid med helsepersonell følger Legemiddelindustriens samarbeidsavtaler mellom foreninger for helsepersonell, regionale helseforetak og Legemiddelindustriforeningen (LMI).

Fra 2015 offentligjør medlemmer i Legemiddelindustrien (LMI) finansielle overføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette er kjent som EFPIA Disclosure Code.

EFPIA Disclosure Code er et europeisk bransjeinitiativ som skal føre til mest mulig åpenhet om forholdet mellom legemiddelindustri, helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette samarbeidet er svært viktig både for utviklingen nye legemidler og for best mulig pasientbehandling med eksisterende legemidler.

Rapporteringen foregår i første halvår i påfølgende år.

Takeda offentliggjør her de utbetalinger vi foretok til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2022:

Takeda offentliggjør her de utbetalinger vi foretok til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2021:

Takeda offentliggjør her de utbetalinger vi foretok til helsepersonell og helseinstitusjoner i 2020:


Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Takeda samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven.

Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har samtykket til Takeda før offentliggjøring av personopplysningene.
Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell.

For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.

Les mer om offentliggjøring av verdioverføringer på LMIs hjemmesider.

Samarbeid med pasientforeninger

Takedas samarbeid med pasientorganisasjoner følger LMIs Etiske retningslinjer for samarbeide mellom pasientforeninger og legemiddelindustri. Avtaler om økonomisk støtte skal være skriftlige og tilgjenglige for offentligheten på forespørsel.

Takeda offentliggjør her de utbetalinger vi foretok til pasientorganisasjoner i 2022:

Takeda offentliggjør her de utbetalinger vi foretok til pasientorganisasjoner i 2021:

Takeda samarbeidet med og støttet økonomisk følgende pasientorganisasjoner i 2020:

Lungekreftforeningen  
Støtte til Lungekreftforeningens seminar 11. november 2019: kr. 35 000,-
Banner på webside for 2020 og 2 annonser i medlemsbladet: kr. 60 000,-
   
Blodkreftforeningen  
Støtte til arbeidet Blodkreftforeningen gjør for pasienter med blodkreft
kr. 35 000,-
Støtte til trykking av pasientbrosjyre kr. 40 000,-
   
Lymfekreftforeningen  
Støtte til webinar «Senskader etter behandling for lungekreft»
kr. 35 000,-
Støtte til Lymfomauke og produksjon av webside «lymfekreft.no» kr. 85 000,-
   
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer  
PROM-prosjekt  4. arbeidsmøter  18/12-2019
kr. 4 900,-
PROM-prosjekt  5. arbeidsmøter  26/5-2020 kr. 4 900,-
PROM-prosjekt  6. arbeidsmøte 5/6-2020 kr. 2 800,-
   
HypoPARA Norge  
Honorar for møte med Shire/Takeda 17. juni 2019
kr. 3 000,-
   
Norsk Immunsviktforening  
Annonse i medlemsbladet
kr. 1 500,-
   

 

Link til øvrig samarbeid i regi av Takeda A/S (globalt)