Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Kompanija Takeda u TICAD-u

26. avgusta 2016. god. ponosno smo objavili strategiju novog pristupa lekovima kompanije Takeda na šestoj po redu Tokio međunarodnoj konferenciji o razvoju Afrike (TICAD) u Najrobiju, u Keniji.
Na konferenciji smo takođe objavili novo partnerstvo sa Univerzitetom iz Najrobija, Fondacijom Eleva koja se bavi suzbijanjem kancera i Fondacijom Pan Afrika koja se bavi kardiovaskularnim oboljenjima. Kompanija Takeda je takođe bila domaćin panel diskusije. Na konferenciji su između ostalih bili prisutni premijer Japana Šinzo Abe i lideri kompanije Takeda predsednik zadužen za poslovnu jedinicu novih tržišta Gilz Platford, i Haruhiko Hirate, direktor sektora za komunikacije & javnih poslova.    

Panel diskusija

Da bi pomogli predstavljanje strategije novog pristupa lekovima, Gilzu Platforfordu, predsedniku poslovne jedinice novih tržišta, i Haruhiku Hiratu, direktoru odseka za komunikacije & javne poslove pridružili su se neki od najvažnijih ulagača u kompaniju Takeda panel diskusiji na kojoj se diskutovalo o nezadovoljenim potrebama u zdravstvu u Africi, naročito kada su u pitanju neprenosive bolesti.
„Naš cilj je da izgradimo održive pristupe koji će prevazići brojne prepreke koje ograničavaju pristup lekovima pacijentima iz oblasti kao što su Latinska Amerika, istočna Azija i pojas ispod Sahare u Africi,” rekao je Gilz. 

Otvaranje predstavništva kompanije Takeda u Najrobiju       

Kao deo naše strategije novog pristupa lekovima, kompanija Takedaje inicirala neprofitan pristup u Africi u predelu ispod Sahare (SSA). Ovaj pristup teži da pozicionira Keniju kao centar izuzetnosti (CoE) po pitanju dijagnostike i lečenja onkoloških/hematoloških bolesti i mi ćemo blisko sarađivati sa lokalnim partnerima kako bi naši napori bili održivi i dugotrajni u ovom regionu.

„Da bi doprinos bio održiv, kompanija Takeda će sarađivati sa vladama, NVO-ma, zdravstvenim radnicima, udruženjima pacijenata i lokalnom zajednicom u višestrukom mešovitom partnerstvu. Otvaranje našeg predstavništva u Najrobiju je značajan korak unapred ako želimo da ova saradnje i dalje bude čvrsta i ako želimo da pacijenti u ovom regionu dobiju bolji pristup lekovima,” rekla je Izabel Tores, direktor globalnog sektora zaduženog za novi pristup lekovima.    

Poseta reonu Kajiado   

Strategija kompanije Takeda o novom pristupu lekovima biće fokusirana na povećanju pristupa nekima od najinovativnijih lekova u oblasti onkologije i specijalističke gastroenterologije, kao i na kandidate za primanje vakcina protiv prenosivih bolesti kao što su denga groznica ičikungunja.

Pored ovih krucijalnih oblasti, kompanija Takeda takođe sklapa partnerstvo sa Fondacijom Pan Afrika koja se bavi kardiovaskularnim bolestima kako bi organizovali preglede dijabetesa i hipertenzije jer ova dva oboljenja postaju sve veće pretnje u regionu kako srednja klasa raste i razvija nove stilove života.

Nakon konferencije TICAD, delegati kompanije Takeda putovali su od Najrobija do reona Kajiado, ruralne oblasti severno od Najrobija, sa timom iz PANAHF-a da bi lično prisustvovali pregledima i da bi shvatili važnost postavljanja dijagnoze dijabetesa i hipertenzije u ovom regionu.