Takeda nastavlja transformaciju u agilan i inovativan globalni farmaceutski lider, koji služi potrebama pacijenata i lekara širom svijeta.

Istraživanje i razvoj

Istraživanje i razvoj
Istraživanje i razvoj
Istraživanje i razvoj

Naše istraživanje

Inovacija je u srcu našeg istraživanja i razvoja, Naši istraživači i naučnici nastoje da naučna otkrića iz laboratorije pruže pacijentima širom sveta.

Saznajte više