Korporativna filozofija

Misija

Naša misija je da stremimo ka boljem zdravlju i svetlijoj budućnosti ljudi širom sveta tako što ćemo biti vodeća kompanija u pogledu inovacija u svetu medicine.

Vizija 2025.

Služimo potrebama naših pacijenata gde god da se oni nalazili. Gradimo poverenje sa  društvom i klijenatima putem Takedaizma. Prepoznati smo kao najbolji u klasi, pre svega  zbog agilnosti inovacije i kvaliteta što nam pomaže da  kreiramo nove proizvode i i obezbedimo održivi razvoj.

Vrednosti

Strategija i plan razvoja

Faze za ostvarenje naše vizije su određene u našoj strategiji:
Samo fokusom   na naše  vrednosti, ljude, istraživanje i razvoj  i finansijsku disciplinu, moći ćemo  da napredujemo ka ostvarenju Vizije 2025  a stalno preispitivanje ovih vrednosti  uslov je ostanka na tom putu.

Vrednosti

 

Takedizam (integritet, poštenje, čast, istrajnost) i četiri prioriteta (pacijent, poverenje, reputacija, poslovanje) duboko su usađeni u naš način rada kako bi se učvrstila naša posvećenost ostvarivanju kvaliteta  i težnja da uvek radimo pravu stvar.

Takeda stvara organizaciju koja je usmerena na pacijenta i klijente. Naše lokalne organizacije teže da na najbolji način odgovore na potrebe klijenata.
Naši zaposleni imaju mogućnost da se razvijaju i da napreduju u raznorodnoj i agilnoj organizaciji.

Lideri u Takedi pokazuju strateško razmišljanje, nalaze inovativne načine da kreiraju nove vrednost za pacijente, grade poverenje sa zajednicom, učvršćuju našu reputaciju i šire  poslovne aktivnosti. Oni stvaraju okruženje koje inspiriše i omogućava bolju saradnju  među zaposlenima što  pokreću organizaciju ka napred. Usredsređeni  na naše  prioritete oni pružaju superiorne rezultate i podižu nivo sposobnosti naše organizacije sada i za budućnost.

Istraživanje i razvoj

Takeda  pokreće inovacije na polju istraživanja i razvoja na globalnom  nivou prenoseći nauku u lekove koji menjaju život. Fokusirali smo naše istraživanje na oblasti koje se bave terapijom za onkologiju, gastroenterologiju (GI) i centralni nervni sistem (CNS), gde želimo da budemo u samom vrhu inovativnosti.

Takođe imamo eksperimentalne vakcine kasne faze za denga i norovirus, i rane istraživačke programe za specijalna kardiovaskularna oboljenja. Obavljamo istraživanja i interno i eksterno, uz ambiciju da nas smatraju najboljim partnerima u branši.

Finansijska disciplina

Takeda širom sveta održava rast prodaje putem svog portfolija u gastroenterologiji i onkologiji, kao i poslovnim aktivnostima na tržištima u razvoju. Strogom  finansijskom disciplinom ostvarujemo profitabilni rast, dok istovremeno stremimo da obezbedimo najširi mogući pristup našim lekovima.


Povezani sadržaj