Korporativna filozofija

Misija

Naša misija je da stremimo ka boljem zdravlju i svetlijoj budućnosti ljudi širom sveta tako što ćemo biti vodeća kompanija u pogledu inovacija u svetu medicine.

Vizija 2025.

Zadovoljavamo potrebe naših pacijenata gde god da se oni nalazili. Zadobijamo poverenje društva i klijenata putem Takedizma. Prepoznaju nas kao najbolje u klasi zbog agilnosti i inovacije, kvaliteta koji nam pomažu da stvorimo stalan priliv novih proizvoda i da svake godine ostvarujemo rast.

Vrednosti

Strateška mapa

Faze za ostvarenje naše vizije su određene u našoj strategiji:
Mi ćemo se fokusirati na vrednosti, ljude, istraživanje i razvoj i na poslovni učinak, jer će nam oni pomoći da napredujemo ka ostvarenju Vizije 2025. One redovno moraju da se proveravaju da bismo ostali na tom putu.

Vrednosti

Takedizam (integritet, poštenje, čast, istrajnost) i četiri prioriteta (strpljenje, poverenje, reputacija, poslovanje) duboko su usađeni u naš način rada kako bi se učvrstila naša posvećenost ostvarivanju kvaliteta kao i to da radimo pravu stvar - uvek.

Takeda stvara organizaciju koja je usmerena na pacijenta i na klijenta. Naše lokalne organizacije sposobne su da na najbolji način odgovore na potrebe klijenata
Naši zaposleni imaju mogućnost da se razvijaju i da napreduju u raznorodnoj i agilnoj organizaciji.

Lideri Takede pokazuju strateško razmišljanje, nalaze inovativne načine da budu na usluzi pacijentima, stvaraju poverenje u društvu, učvršćuju našu reputaciju i uvećavaju poslovne aktivnosti. Oni stvaraju okruženje koje nadahnjuje i omogućava ljudima da sarađuju i pokreću organizaciju ka napred. Usredsređeni su na naše malobrojne određene prioritete i pružaju superiorne rezultate. I podižu nivo sposobnosti naše organizacije sada i za budućnost.

Istraživanje i razvoj&

Takeda ima fokusirani pokretač za inovacije na polju istraživanja i razvoja na svetskom nivou, ostvarujući uticaj na život pacijenata prenoseći nauku u lekove koji menjaju život. Fokusirali smo naše istraživanje na oblasti koje se bave terapijom za onkologiju, gastroenterologiju (GI) i centralni nervni sistem (CNS), gde želimo da budemo u samom vrhu inovativnosti.

Takođe imamo eksperimentalne vakcine kasne faze za dengu i norovirus, i rane istraživačke programe za specijalna kardiovaskularna oboljenja. Obavljamo istraživanja i interno i eksterno, uz ambiciju da nas smatraju najboljim partnerima u branši.

Služba poslovanja
Učinak

Takeda širom sveta održava rast prodaje putem svog portfolija u gastroenterologiji i onkologiji, kao i putem naših poslovnih aktivnosti u tržištima u nastanku. Takođe smo dovoljno finansijski disciplinovani da bismo doveli do profitabilnog rasta, dok istovremeno stremimo da obezbedimo najširi mogući pristup našim lekovima.


Povezani sadržaj