Naša istorija

Zadovoljavanje potreba pacijenata tako što ćemo voditi na polju inovacija u medicini
Vanvremenske vrednosti, prave za ovo vreme

Godine 1781, Čobei Takeda I počinje da prodaje tradicionalne japanske i kineske lekove na bazi lekovitog bilja u Došomačiju, medicinskom kvartu Osake u Japanu. Osnivač Takede stiče reputaciju za poslovni integritet i kvalitetne proizvode i usluge. Ove osobine i vrednosti se prenose godinama i ugrađuju se u našu beskompromisnu korporativnu filozofiju kojom se i danas rukovodimo.