O kompaniji Takeda

Kako možemo da uradimo još više za naše pacijente?
Sve u Takedi počinje ovim pitanjem.

Korporativna filozofija

Glavne komponente naše korporativne filozofije podrazumevaju našu misiju, viziju, vrednosti i stratešku mapu.

Saznajte više