Omogoči dostopnost Omogoči dostopnost

Pravne informacije

To spletno mesto je v lasti in uporabi podružnice Takeda pharmaceuticals farmacevtska družba D.O.O., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, matična številka 6976913000, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (v nadaljevanju: »podružnica Takeda« oziroma »Takeda«). Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate z naslednjimi pogoji uporabe.

Vsebina tega spletnega mesta, vključno z dokumenti in slikami, je zaščitena z ustrezno zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah in zakonodajo o varstvu blagovnih znamk. Vsebino tega spletnega mesta lahko kopirate, nalagate ali natisnete samo za osebne potrebe in nekomercialne namene, če (a) bodo v vseh kopijah ohranjeni podatki o avtorskih in lastniških pravicah, ki so navedeni tukaj, (b) vsebina ne bo na noben način spremenjena, (c) s takšno uporabo ne boste kršili pravic podružnice Takeda ali tretjih oseb (vključno z obrekovanjem, kršenjem pravice do zasebnosti ali pravice do objave informacij). Vsaka druga uporaba, vključno z objavo v medmrežju ali na drugih spletnih mestih, je prepovedana.

Vsa imena izdelkov podružnice Takeda, ki so navedena na teh spletnih mestih, so blagovne znamke v lasti ali z licenco podružnice Takeda ali njenih povezanih družb v skupini Takeda.

Razen kot je izrecno navedeno zgoraj, je vsako vsebino strogo prepovedano razlagati kot podelitev licence ali pravice na osnovi patenta, blagovne znamke ali avtorskih pravic podružnice Takeda oz. tretjih oseb.

To spletno mesto lahko vsebuje informacije o izdelkih, ki morda niso na voljo v vseh državah ali pa so lahko na voljo pod drugimi blagovnimi znamkami, drugimi označbami, za druge indikacije ali odmerke oz. jakosti. Številni navedeni izdelki so na voljo le na recept, ki ga izda vaš splošni zdravnik ali specialist ustreznega področja. Nič od tukaj navedenega se ne sme razumeti kot spodbujanje k uporabi, promociji ali načinu uporabe katerih koli zdravil na recept.

Podružnica Takeda ne zagotavlja nobenih zdravstvenih nasvetov. Informacij o zdravilih, navedenih na tem spletnem mestu, ne smete nikoli uporabljati namesto zdravniškega nasveta.

INFORMACIJE NA TEM SPLETNEM MESTU SO ZAGOTOVLJENE »KOT SO« BREZ IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL, VKLJUČNO Z JAMSTVI ALI ZAGOTOVILI GLEDE NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, POPOLNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠENJA PRAVIC TRETJIH OSEB V ZVEZI Z VSEBINO ALI JAMSTVI ALI ZAGOTOVILI, DA JE DOSTOP DO TEGA SPLETNEGA MESTA BREZ NAPAK ALI DA TO SPLETNO MESTO NE VSEBUJE RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV. Če je katera koli od zgoraj navedenih izključitev iz jamstva neizvršljiva, imajo vse ostale zgoraj navedene izjeme vseeno polno veljavo v skladu z zakonodajo ustrezne države. Takeda ne odgovarja za škodo oz. poškodbe, ki bi nastale zaradi vašega dostopa oz. nemožnosti dostopa do tega spletnega mesta ali na podlagi zanašanja na informacije, ki so navedene na tem spletnem mestu.

Takeda ne preverja spletnih mest tretjih oseb, ki imajo morda povezave na to spletno mesto ali ki imajo povezavo s tega spletnega mesta, ter ne podpira vsebine spletnih mest teh tretjih oseb in zanjo ne odgovarja. Lastnik spletnega mesta, ki želi ustvariti povezavo do tega spletnega mesta, mora vnaprej pridobiti dovoljenje podružnice Takeda.

Takeda ni dolžna odgovarjati na sporočila e-pošte oz. druge vrste komunikacije. Celotna vsebina, poslana družbi Takeda v okviru komunikacije po e-pošti ali drugače, se šteje kot nezaupna in brez lastninske pravice. Takeda in njene povezane družbe si pridržujejo pravico, da takšno komunikacijo uporabijo v kakršne koli namene ter da te informacije reproducirajo, objavljajo in razkrivajo tretjim osebam brez omejitve ali nadomestila. Takeda in njene povezane družbe lahko prav tako svobodno in neomejeno ter brez nadomestil uporabljajo kakršne koli zamisli, koncepte, strokovno znanje in izkušnje, tehnološke postopke itd., vsebovane v kakršni koli vrsti komunikacije, ki jo pošljete podružnici Takeda, za kakršne koli namene, vključno z razvojem, izdelavo in trženjem svojih izdelkov.

Podružnica Takeda si pridržuje pravico, da lahko na tem spletnem mestu kadar koli brez predhodnega obvestila dodaja informacije ali jih izbriše oziroma spreminja. Prav tako si pridržuje pravico, da to spletno mesto brez predhodnega obvestila kadar koli umakne.

Za te pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije.

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Izjava o varstvu osebnih podatkov za spletno mesto družbe TAKEDA

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja za spletno mesto https://www.takeda.com/sl-si/

Takeda pharmaceuticals farmacevtska družba D.O.O., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV:SI 91943256 (družba Takeda), ki je močno zavezana k varstvu zasebnosti, si bo prizadevala za varstvo vaših osebnih podatkov v skladu z naslednjo izjavo o varstvu osebnih podatkov za spletno mesto (v nadaljevanju: izjava), ki se uporablja za osebne podatke o obiskovalcih tega spletnega mesta, ki jih družba zbira in obdeluje.

Katere osebne podatke družba Takeda zbira in kako jih pridobi

Družba Takeda lahko samodejno prek tega spletnega mesta zbira naslednje informacije:

 • tehnične informacije, vključno z naslovom internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezavo vašega računalnika z internetom, vašimi podatki za prijavo, vrsto in različico brskalnika, nastavitvijo časovnega pasu, vrstami in različicami vtičnika brskalnika, operacijskim sistemom in platformo;
 • informacije o vašem obisku, vključno s celotnim potekom klikanja prek spletnih naslovov (URL) do, prek in iz tega spletnega mesta (tudi datum in uro), odzivnimi časi strani, napakami pri nalaganju, dolžino obiskov določenih strani, informacijami o interakciji s stranjo (kot so drsno pomikanje, kliki in prehodi z miško) ter načini, na katere zapustite stran.

Družba Takeda lahko s tega spletnega mesta pridobi osebne podatke, kot so vaše ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in poklicne informacije, le če nam jih prostovoljno predložite. Družba Takeda vas bo ob zbiranju osebnih podatkov o vas obvestila, ali so zahtevane informacije obvezne ali prostovoljne. Če se odločite, da nekaterih informacij ne boste predložili, lahko to vpliva na vašo uporabo nekaterih virov in morda vam družba Takeda zato ne bo mogla zagotavljati nekaterih storitev.

Družba Takeda lahko tudi sodeluje s tretjimi osebami (na primer s poslovnimi partnerji, podizvajalci in tehničnimi službami, oglaševalskimi mrežami, ponudniki analitike in ponudniki iskalnih informacij) ter lahko od njih prejema informacije o vas.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Družba Takeda bo obdelovala vaše osebne podatke zaradi naših zakonitih poslovnih interesov ali, kjer je to potrebno, za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Kako družba Takeda uporablja vaše osebne podatke

Družba Takeda bo vaše osebne podatke, zbrane prek tega spletnega mesta, uporabila v okviru naslednjih namenov:

 • za izboljšanje ravni naših storitev;
 • za izboljšanje vsebine našega spletnega mesta;
 • za odziv na vaše prošnje, vprašanja in pritožbe;
 • za naše notranje namene, kot je odziv na prošnje za zdravstvene informacije oziroma pritožbe glede proizvoda ali obravnavanje podatkov v zvezi z neželenimi učinki;
 • za ohranjanje našega odnosa z vami, če ste stranka, dobavitelj ali poslovni partner;
 • za obravnavo vaše prijave za zaposlitev.

S kom družba Takeda izmenjuje vaše osebne podatke

Družba Takeda lahko osebne podatke o vas izmenjuje z drugimi podružnicami družbe Takeda, kadar je to potrebno zaradi zakonitega poslovnega namena ali izpolnjevanja veljavnih zakonskih zahtev. Vaše informacije lahko izmenjuje tudi z izbranimi tretjimi osebami, ki vključujejo:

 • poslovne partnerje, dobavitelje in podizvajalce, ki opravljajo storitve za družbo Takeda ali v njenem imenu, ter
 • ponudnike analitike in iskalnikov, ki družbi Takeda pomagajo pri izboljšanju in optimizaciji tega spletnega mesta;
 • če družba Takeda prodaja ali kupuje katero koli poslovno dejavnost ali sredstva, lahko vaše osebne podatke razkrije predvidenemu prodajalcu ali kupcu take dejavnosti ali sredstev;
 • če družbo Takeda ali skoraj vsa njena sredstva pridobi tretja oseba, pri čemer so lahko osebni podatki, ki jih ima, eno od prenesenih sredstev; ali
 • če je družba Takeda dolžna razkriti ali izmenjati vaše osebne podatke zaradi skladnosti s katero koli zakonsko obveznostjo ali, da bi izvršila ali uporabila svoje pogoje uporabe in druge dogovore ali zaščitila pravice, lastnino ali varnost družbe Takeda in svojih strank ali drugih oseb. To vključuje izmenjavo informacij z drugimi družbami in organizacijami za namene preprečevanja goljufij in obvladovanja tveganja skladnosti ter tudi izmenjavo informacij z regulativnimi in zdravstvenimi organi za namene poročanja o neželenih učinkih in vprašanjih kakovosti proizvodov.

Kadar družba Takeda obravnavo osebnih podatkov zaupa določenemu podizvajalcu, bo takega podizvajalca skrbno preverila in izbrala ter nato nad njim izvajala potrebni in ustrezni nadzor, da bi zagotovila varnostni nadzor zaupanih podatkov.

Nekatere družbe skupine Takeda in/ali ponudniki storitev so lahko v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), katerih zakonodaja morda ne zagotavlja enake ravni varstva za vaše osebne podatke. Družba Takeda bo zagotovila, da se v zvezi s takimi prenosi vzpostavijo vsi ustrezni zaščitni ukrepi ter spoštujejo vsi veljavni zakoni in drugi predpisi. 

Kako družba Takeda varuje vaše osebne podatke

Družba Takeda bo sprejela razumne in ustrezne fizične, administrativne in tehnične zaščitne ukrepe, da bo vaše osebne podatke zaščitila pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem ali uničenjem. Čeprav si kar najbolj prizadevamo za varstvo vaših osebnih podatkov, ne moremo zagotoviti, da ne bo prišlo do izgube, zlorabe ali spreminjanja podatkov. Vsak prenos podatkov izvedete na lastno odgovornost. Pomembno je vedeti, da varnosti informacij, prenesenih prek interneta, ni mogoče popolnoma zagotoviti.

Vaše pravice
V EU veljajo nekatere pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki so lahko omejene. Te pravice vključujejo pravico, da ti posamezniki lahko: (i) zahtevajo dostop do svojih osebnih podatkov in njihov popravek ali izbris; (ii) uveljavljajo omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali ugovarjajo taki obdelavi; in (iii) uveljavljajo pravico do prenosljivosti podatkov. Če želite uveljavljati katero od navedenih pravic, uporabite spodnje kontaktne podatke. Posamezniki v EU imajo tudi pravico do vložitve pritožbe glede obdelave osebnih podatkov pri lokalnem organu za varstvo podatkov.

Pravico imate, da od družbe Takeda zahtevate, da ne obdeluje vaših osebnih podatkov za tržne namene. Družba Takeda vas bo običajno obvestila (pred zbiranjem vaših podatkov), če bo želela vaše podatke uporabiti za take namene ali če bo želela vaše podatke za take namene razkriti kateri koli tretji osebi. Svojo pravico do preprečevanja take obdelave lahko uveljavljate tako, da družbo Takeda kadar koli obvestite, da ne želite prejemati takih tržnih sporočil. Če želite uveljaviti to pravico, v ustrezni komunikacijski funkciji uporabite možnost „odjava“ ali pa poiščite informacije v oddelku „Kako priti v stik z nami“.

Kako dolgo družba Takeda hrani vaše osebne podatke
Osebni podatki se hranijo le tako dolgo, kolikor je to potrebno za namene, zaradi katerih se zbirajo, pri čemer se pri tem upoštevajo lokalni zakoni in drugi predpisi ter zakonite poslovne potrebe.

Druge pomembne informacije 
Na našem spletnem mestu so povezave do spletnih mest tretjih oseb. Politika varstva zasebnosti, opisana tukaj, za ta spletna mesta ne velja. Prosimo, preverite pravno politiko in politiko varstva zasebnosti za vsa spletna mesta, na katera dostopate.

Google Analytics
Družba Takeda uporablja Google Analytics, ki je spletno analitično orodje, ki lastnikom spletnih mest pomaga razumeti, kako obiskovalci uporabljajo njihovo spletno mesto. Stranke storitve Google Analytics si lahko ogledajo različna poročila o tem, kakšna je interakcija obiskovalcev z njihovim spletnim mestom, zato da ga lahko izboljšajo. Orodje Google Analytics informacije zbira anonimno. O trendih na spletnem mestu poroča brez identificiranja posameznih obiskovalcev.

Piškotki Google Analytics
Kot številne druge storitve tudi Google Analytics uporablja lastne piškotke za sledenje interakcije obiskovalcev. Ti piškotki se uporabljajo za shranjevanje informacij, na primer o tem, ob kateri uri je bila stran obiskana, ali je bil obiskovalec na njej že kdaj prej in s katere strani je prišel na to spletno mesto. Brskalniki ne izmenjujejo lastnih piškotkov po domenah.

Uporaba naslova IP
Vsakemu računalniku in napravi, povezani z internetom, je dodeljena edinstvena številka, ki se imenuje naslov internetnega protokola (naslov IP). Ker se te številke običajno dodelijo v blokih za posamezne države, se naslov IP lahko pogosto uporabi za identifikacijo države in mesta, iz katerega je računalnik povezan z internetom. Orodje Google Analytics zbira naslove IP obiskovalcev spletnega mesta, da bi lastniki spletnih mest pridobili vpogled v to, iz kje po svetu prihajajo njihovi obiskovalci. Ta metoda se imenuje geolokacija IP.

Orodje Google Analytics svojim strankam ne sporoča informacije o dejanskem naslovu IP. Poleg tega lahko lastniki spletnih mest, ki uporabljajo Google Analytics, z uporabo metode, ki se imenuje maskiranje IP, orodju naročijo, da za geolokacijo uporabi le del naslova IP, ne pa celotnega. Ne glede na to, ali uporabljajo storitev Google Analytics ali ne, imajo lastniki spletnih mest dostop do naslovov IP obiskovalcev svojih spletnih mest.

Osebni podatki
Osebni podatki so informacije, ki vas osebno identificirajo, na primer vaše ime, e-poštni naslov, podatki za obračunavanje ali drugi podatki, ki so lahko smiselno povezani s takimi informacijami. Pogoji uporabe storitve Google Analytics, ki jih morajo upoštevati vse stranke te storitve, prepovedujejo sledenje ali zbiranje takih informacij z uporabo orodja Google Analytics ali povezovanje osebnih podatkov z informacijami spletne analitike.

Uporaba analitičnih podatkov s strani družbe Google
Lastniki spletnih mest, ki uporabljajo storitev Google Analytics, imajo nadzor nad tem, za katere podatke družbi Google dovolijo, da jih uporablja. Z uporabo možnosti izmenjave podatkov v okviru storitve Google Analytics (Data Sharing Options) se lahko odločijo, ali želijo, da družba Google uporablja te podatke ali ne. Če te možnosti dovolijo, se podatki uporabijo za izboljšanje proizvodov in storitev Google. Lastniki spletnih mest lahko te možnosti kadar koli spremenijo.

Browser Opt-out
Da bi obiskovalcem spletnih mest dala več možnosti izbire, kako orodje Google Analytics zbira njihove podatke, je družba Google razvila dodatek za onemogočanje storitve Google Analytics (Google Analytics Opt-out Browser Add-on). Ta dodatek komunicira s kodo JavaScript storitve Google Analytics (ga.js) in določi, da se informacije o tem spletnem mestu ne smejo poslati orodju Google Analytics. Dodatek Google Analytics Opt-out Browser Add-on ne preprečuje pošiljanja informacij samemu spletnemu mestu ali drugim storitvam spletne analitike.

Kako priti v stik z nami

Na nas se lahko obrnete, če želite uveljavljati svoje pravice, zastaviti vprašanja ali vložiti pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani družbe Takeda. Družba Takeda bo sprejela ustrezne ukrepe za obravnavo zahtevkov, vprašanj in pritožb. Na take zahteve se bo odzvala v tridesetih (30) delovnih dnevih.

Kontaktni podatki:

Poštni naslov: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Švica.

E-poštni naslov: dataprivacy@takeda.com

Pomembne informacije

Slovenski organ za varstvo podatkov je odgovoren za zagotovitev, da se v Sloveniji spoštuje zakonodaja o varstvu zasebnosti. Za več informacij o vaši pravici do zasebnosti ali, če težave ne morete razrešiti neposredno z nami in želite vložiti pritožbo, se obrnite na: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Zaloška 59, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.


Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 25. maja 2018. 

Opozarjamo vas, da se lahko ti pogoji uporabe od časa do časa spremenijo (npr. ob spremembi zakonodaje), zato uporabnikom priporočamo, da si jo preberejo ob vsakem obisku našega spletnega mesta.