Omogoči dostopnostOmogoči dostopnost

Spremeni svet – predstavljaj si prihodnost, naredi spremembe zdaj

Naša vizija je, da bi delovali kot »en svet«.
Toda globalna skupnost je sestavljena iz različnih kultur, običajev in geografskih območij ter ljudi na vseh socialno-ekonomskih stopnjah.
Naša družba gleda na potrebe družbe z upoštevanjem naše misije.

Družba se stara, vrzel revščine pa se povečuje.

Prehod stopnje staranja prebivalstva po svetu

Družba se hitro stara. Ocenjuje se, da se bo na svetu število ljudi, starih 65 let ali več, leta 2060 povečalo na 18,1 %. Na Japonskem bo ta številka okoli 40 %, v ZDA in ZK pa se ocenjuje, da bo ta številka okoli 25 %, ko bodo dosegli družbo z več starejšimi ljudmi. Čeprav to povečanje pozitivno odraža, da ljudje živijo dlje zaradi boljšega zdravje in življenjskih pogojev, to pomeni tudi, da bo prišlo do temeljnih sprememb glede tega, kako družba deluje.

Vir: H28 Bela knjiga starejših državljanov

Stopnja revščine v svetu na zemljevidu (2012)

Obstaja še ena očitna realnost: leta 2012 je približno 896 milijonov ljudi živelo pod svetovnim standardom revščine v višini 1,90 ameriškega dolarja na dan.
Vprašanje vrzeli revščine še ni bilo rešeno.

 

Vir: Svetovna banka

Problemi, s katerimi se soočamo:
Povečano število ljudi, ki potrebujejo dolgoročno nego, in stopnja umrljivosti pri dojenčkih

Razlika med povprečno pričakovano življenjsko dobo in pričakovano zdravo življenjsko dobo na Japonskem

Razvite države, katerih prebivalstvo se stara, se bodo kmalu soočile z izzivi, ki jih povzroča daljša povprečna življenjska doba ljudi.
Zato je vedno večja razlika med pričakovano zdravo življenjsko dobo (čas, ko lahko nekdo živi svoje življenje brez omejujočih zdravstvenih težav) in povprečno pričakovano življenjsko dobo.
Ta razlika je povezana z večjim številom ljudi, ki potrebujejo dolgoročno skrb, pomeni pa, da bo prišlo do povečanja zdravstvenih stroškov in stroškov nege.
Da bi zagotovili boljšo družbo, je naše poslanstvo v razvitih državah, da bi izboljšali zdravstvene standarde.

Vir: Ministrstvo za zdravje, delo in socialne zadeve, Referenčni material za kampanjo spodbujanja zdravja za 21. stoletje (Zdrava Japonska 21) (2. del)

Umrljivost otrok, mlajših od pet let (na 1.000 rojstev)

Države na jugozahodu Afrike ‒ med najrevnejšimi na svetu ‒ imajo najvišje stopnje umrljivosti za otroke, mlajše od pet let.
Glavni vzroki so pomanjkanje hrane in ustreznega zdravstvenega varstva zaradi revščine.
V želji po zdravi rasti otrok je naše poslanstvo v državah v razvoju, da pomagamo kontrolirati ali preprečiti okužbe s cepivi in ljudem zagotoviti učinkovit dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe.

 

Vir: UNICEF »Stanje otrok po svetu 2016«

Podpora zdravega in rešljivega življenja z napredno zdravstveno oskrbo in preventivnim varstvom.

Pričakovano zdravje

Cilj ni preprosto živeti dolgo življenje, temveč živeti zdravo življenje.
Cilj družbe Takeda ni le izboljšanje kakovosti življenja z izboljševanjem zdravstvenih standardov skozi razvoj inovativnih novih zdravil, temveč tudi reševanje socialnih težav, kot so povečevanje zdravstvenih stroškov stroškov zdravstvene nege.

Reševanje življenj otrok

Izboljšanje javnega zdravja z dostopom do zdravstvenega varstva ter obvladovanjem in preprečevanjem okužb s cepivi bo imelo večji učinek, če se na ta prizadevanja osredotoči na svetovni ravni.
Družba Takeda krepi ukrepe proti nalezljivim boleznim in nacionalnim zdravstvenim sistemom, medtem ko izvaja pospešene raziskave in razvoj zdravil in cepiv, da bi jih zagotovila čim prej. Obenem se družba povezuje z nacionalnimi in svetovnimi partnerji ter nevladnimi organizacijami za sodelovanje pri dejavnostih družbene odgovornosti podjetij (CSR), ki vplivajo na življenje ljudi.

Družba Takeda je osredotočena na raziskave in razvoj ter na investiranje v družbo

Raziskave in razvoj

V raziskovalnem okolju, ki je z najsodobnejšimi prostori na najvišji ravni v industriji, bomo odkrili in uporabili modrost raziskovalcev na način, ki presega državne meje in sektorje, ter si prizadevali odkrivati ​​nova zdravila.
V razvitih državah, kot so Združene države Amerike, nudimo programe za pomoč pacientom, ki zaradi svojega gospodarskega položaja ne morejo dostopati do potrebnih zdravil.
Naše poslanstvo kot svetovna farmacevtska družba je izboljševanje zdravja in dobrega počutja ljudi.

Naložba v družbo

Želimo pomagati ljudem po svetu, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Družba Takeda ima ta cilj vedno v mislih in se zavzema za podporo številnih globalnih programov družbene odgovornosti podjetij.
Sodelujemo na primer pri globalnem programu, ki ga izvaja fundacija Združenih narodov za zaščito otrok s cepljenjem proti ošpicam.
S tem, ko se družba Takeda vključi, lahko razširi krog socialnega prispevka, kar je tudi naše poslanstvo.

Z vodilnimi inovacijami v medicini si prizadevamo za boljše zdravje ljudi po vsem svetu.