Filozofija podjetja

Naša filozofija »takedaizem« ter misija, vizija in vrednote podjetja so se razvijale več kot 230 let. Naše ključne vrednote so celovitost, poštenost, iskrenost in vztrajnost. »Takedaizem« je stalno vključen v vse vsakodnevne dejavnosti podjetja in je eden od najpomembnejših elementov naše poslovne filozofije.

Misija

Z inovacijami na področju medicine si prizadevamo za boljše zdravje ljudi po vsem svetu.

Vizija

V viziji družbe Takeda z naslovom »Vizija 2020« so navedeni cilji, ki jih želimo kot globalna družba doseči do leta 2020. Na podlagi naše korporativne filozofije »takedaizma« si že 230 let prizadevamo za boljše zdravje ljudi, tako da povezujemo prednosti, ki jih imamo kot raznolika družba, ter se povezujemo z lokalnimi izvajalci zdravstvenih storitev, združenji bolnikov in drugimi deležniki na področju slovenskega zdravstvenega sistema, kar nam omogoča celovito poznavanje njihovih potreb. S svojo strastjo do medicine in željo po izboljšanju kakovosti življenja bomo lahko prispevali k boljšemu zdravju in večjemu zadovoljstvu ljudi po vsem svetu tudi nadaljnjih 230 let.

Vision_2020_cmyk

»Takedaizem« in vrednote


»Takedaizem« je stalen sklop temeljnih vrednot, ki usmerja vse naše dejavnosti. Člani skupine Takeda so zavezani, da bodo vedno delovali pošteno, zlasti ko se srečujejo s težavami ali izzivi. Celovitost pomeni, da upoštevamo najvišje etične standarde, da vedno ravnamo pravično in pošteno, ter si vztrajno prizadevamo za kar najboljše poslovanje in upravljanje družbe. S temi odlikami izražamo svojo zavezanost h graditvi zaupanja do vseh ljudi okoli nas ter našo prepričanost, da nadaljujemo in širimo svoje delovanje. Tako lahko napredujemo v globalnem uresničevanju našega poslanstva, tj. izboljšanja zdravja ljudi po vsem svetu z inovacijami na področju medicine.


1_11_integrity_circle

Raznolikost – družba Takeda spoštuje različnost ljudi in njihovih zamisli ter jih vključuje v svoje vsakodnevne dejavnosti.

Timsko delo – družba Takeda na podlagi pravičnosti in spodbujanja skupnih ciljev oblikuje močne in ustvarjalne ekipe.

Zavezanost – družba Takeda si stalno prizadeva za odgovorno izpolnjevanje obveznosti do svojih partnerjev.

Preglednost – družba Takeda skrbi za ustrezno izmenjavo informacij in spodbuja dialog z deležniki, s čimer ustvarja zaupanje.

Strast – gonilna sila družbe Takeda izhaja iz vztrajnosti in močne želje pomagati bolnikom.

Inovativnost – družba Takeda vsakodnevno izvaja drzne pobude in projekte.

Ta vodilna načela so temelj naše poslovne kulture in vseh naših dejavnosti, tako po svetu kot tudi v Sloveniji.

 

Boljše zdravje, svetlejša prihodnost

Že več kot 230 let zagotavljamo inovativna zdravila in bolnikom pomagamo, da se zoperstavijo bolezni in uživajo dragocene trenutke življenja. Z novimi metodami zdravstvene oskrbe, ki zaobjemajo preventivne ukrepe, nego in zdravljenje, smo zdaj odločeni pomagati še več ljudem in jim omogočiti, da zaživijo polno življenje. Na preoblikovanje prihodnje zdravstvene oskrbe želimo vplivati s povezovanjem naše raznolikosti kot »globalno enotna Takeda«. Smo raznolika družba, ki je zavezana k sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Na podlagi tega sodelovanja lahko v celoti razumemo potrebe skupnosti ter zagotavljamo najboljše rešitve na svojem področju – hitro, predano in čim bolj učinkovito.