Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Takeda selger ut deler av virksomheten til Orifarm

 

24. april 2020
Salgsporteføljen utgjør utvalgte reseptfrie og reseptbelagte produkter, samt to fabrikker i Europa. Transaksjonen akselererer selskapets plan for nedsalg av ikke-kjernevirksomhet og omfatter deler av Takedas virksomhet i Norge.

Takeda kunngjorde i dag at det er inngått en avtale om salg av en virksomhetsportefølje som er utenfor kjernevirksomheten. Avtalen gjelder salg av en portefølje med reseptfrie-, OTC, og reseptbelagte farmasøytiske produkter solgt i Europa, samt to fabrikker som er i Danmark og Polen til Orifarm, et dansk farmasøytisk selskap i sterk vekst. Salgssummen er opp til 670 millioner amerikanske dollar.

Disse produktene inkluderer reseptfrie legemidler, handelsvarer og kosttilskudd, i tillegg til et utvalg av reseptbelagte produkter innenfor terapiområdene luftveier, betennelsesdempende, kardiologi og endokrinologi. Produktene er i hovedsak solgt i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Baltikum, Belgia og Østerrike. For regnskapsåret 2018 ga porteføljen driftsinntekter på 230 millioner amerikanske dollar, blant annet påvirket av godt salg av reseptfrie forkjølelses- og vitamin-produkter, og de reseptbelagte produktene Warfarin og Levaxin.

Selv om produktene som nå selges fortsatt vil spille en viktig rolle for å møte pasienters behov, er de ikke en del av de utvalgte satsingsområdene til Takeda. For langsiktig vekst satser Takeda videre på gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-avledede terapier, onkologi og nevrovitenskap.

– Salget gjør det mulig for oss å prioritere og styrke innsatsen i våre utvalgte terapeutiske områder. Gjennom en robust salgsprosess for denne delen av virksomheten har vi fokusert på å finne den riktige partneren for å maksimere verdien av porteføljen for Takedas aksjonærer, og samtidig sikre tilgang til disse produktene for pasienter og kunder som er avhengig av dem. Vi er trygge på at Orifarm er riktig partner i disse landene, sier President Giles Platford i Takeda Europe & Canada Business Unit.

– Denne transaksjonen er en del av Takedas globale strategi om å forenkle vår portefølje og akselerere avhendingen av ikke-kjernevirksomhet. Vi fortsetter vårt fokus på å investere i sentrale forretningsområder, samtidig som vi styrker oss som en ledende, forsknings- og utviklingsdrevet global farmasøytisk virksomhet som leverer økt verdi for pasientene og Takedas eiere, sier finansdirektør Costa Saroukos i Takeda.

Salgsporteføljen som selges ut i Norge består totalt av 32 merkevarer, som stod for en samlet inntekt på til sammen 400 millioner NOK i 2019.

Takeda er av den oppfatning at Orifarm er svært godt egnet til å sikre norske pasienter fortsatt tilgang til disse produktene. For berørte ansatte vil Takeda og Orifarm i tidsrommet frem til transaksjonen er gjennomført utvikle en omfattende overgangsplan, som er i tråd med Takedas verdier, nasjonalt lovverk og andre gjeldende reguleringer.

Takeda har en lang tradisjon og en sterk posisjon i Norge. Vi vil fortsatt være sterkt forpliktet til norske pasienter gjennom vårt samarbeid med lokale partnere, og med et mål om å styrke tilgangen til de livsforbedrende behandlingene selskapets portefølje av innovative spesialiserte legemidler tilbyr.

Globalt salg av virksomhet
Takeda har inngått en avtale om salg av en portefølje med rundt 110 reseptfrie- og reseptbelagte farmasøytiske produkter som selges i Europa til selskapet Orifarm. Salgssummen kan bli inntil rundt 670 millioner amerikanske dollar, i henhold til de juridiske og regulatoriske betingelsene ved sluttføring av avtalen.

Orifarm vil betale rundt 505 millioner dollar til Takeda ved sluttføring av avtalen, og rundt 70 millioner dollar innen utgangen av en fire-årsperiode etter sluttføringen. I tillegg vil Takeda kunne motta opp til 95 millioner dollar ekstra, hvis ulike milepæler blir nådd.

Transaksjonsdetaljer
Takeda har inngått en avtale om salg av en portefølje av rundt 110 utvalgte reseptfrie- og reseptbelagte produkter til Orifarm, et dansk farmasøytisk selskap i sterk vekst. Salgssummen er opp til rundt 670 millioner amerikanske dollar.

Orifarm vil betale rundt 505 millioner dollar til Takeda ved sluttføring av avtalen og rundt 70 millioner dollar innen utgangen av en fire-årsperiode etter sluttføringen. I tillegg vil Takeda kunne motta opp til 95 millioner dollar ekstra, hvis ulike milepæler blir nådd.

To produksjonssteder i Danmark og Polen vil bli overført til Orifarm ved sluttføring av avtalen. Partene vil også inngå en avtale om produksjon og distribusjon, der Takeda vil fortsette å produsere et utvalg av produkter på vegne av Orifarm. Kjøpet gir Orifarm rettigheter, merkevarer og andre eiendeler for produktene i porteføljen i de landene avtalen gjelder for.

Som en del av avtalen forventer Takeda at rundt 600 medarbeidere ved produksjonsstedene, ansatte som arbeider med salgs- og markedsføring av porteføljen som blir solgt, samt enkelte andre funksjoner overføres til Orifarm når transaksjonen er gjennomført.

Transaksjonen er forventet å bli avsluttet innen utgangen av regnskapsåret 2020, som avsluttes 31. mars 2021, med forbehold om oppfyllelse av betingelser for avhending, godkjennelse fra myndighetene og – der det er aktuelt – oppfyllelse av lokale arbeidsmiljøbestemmelser. Inntil da vil Takeda fortsatt eie produktene og er ansvarlig for at pasientene får tilgang til dem.

Takedas rådgivere for transaksjonen har vært J.P. Morgan som finansiell rådgiver og juridisk rådgiver har vært White & Case.

Om Takeda
Takeda er et forskningsbasert, globalt selskap med hovedvekt på reseptbelagte legemidler til primær- og spesialisthelsetjenesten innen behandlingsområdene gastroenterologi, sjeldne sykdommer, plasma-deriverte behandlinger, onkologi og nevrovitenskap. Selskapet er på verdensbasis til stede i mer enn 80 ulike markeder.

Takeda AS i Norge er et datterselskap til Takeda Pharmaceuticals Company Limited. Takeda er en av landets største leverandører av reseptfrie produkter og kosttilskudd og reseptbelagte legemidler. Takeda har kontor i Asker utenfor Oslo med cirka 270 medarbeidere. I Asker har selskapet et eget produksjonsanlegg hvor det produseres kalsium tyggetabletter, som eksporteres til mer enn 50 markeder over hele verden. Kalsium fra Asker er markedsleder i Europa.

Takeda Norge ledes av administrerende direktør Bjørn Lie og landssjef Duarte Marchand.

Mer informasjon om Takeda på takeda.com.

Global pressemelding

Pressekontakt, Takeda Norge:

Eli Synnøve Gjerde

[email protected]

+47 402 19 735